Vakolat

A cement megszilárdulása – hidraulikus kötés (hidrátosodás)

Hidratációval/hidrátosodással vagy hidraulikus kötéssel általában a cement megszilárdulása jel­lemezhető. Ez egy bonyolult kémiai folyamat. A karbonátosodással ellentétben, ami csak levegőn zajlik le, a hidraulikus kötés víz alatt is végbemehet. A hidratáció egyszerűen fogalmazva vízfelvételt jelent. A víz beépülése során megnövekszik a sómolekula. Egy bizonyos hőmérsékleten a víz­molekulák leválhatnak. Minél kisebb ez az átala­kulási hőmérséklet (amely minden egyes sófajtára specifikusan jellemző), annál nagyobb veszélynek van kitéve az építőanyag. Az átalakulási folyamat hőmérséklet-ingadozás esetén rövid időn belül többször is megismétlődhet.

A cementből egy bonyolult reakcióban kalci­um-szilikáthidrát keletkezik. Ez az anyag tűszerű kristályokat képez, amelyek egymással össze tudnak fonódni. Ezt nevezik krisztallitos kötésnek. Un. cementkő keletkezik, ami finom rétegben bo­rítja be az adalékanyagot és össze is kapcsolja a szemcséket.

A víz szerepe a kötésben

A cement megkötéséhez nélkülözhetetlen a víz, amely a kalcium-szilikát-hidrátban megkötődik. A vízre szükség van, hogy kialakulhassanak a tűszerű kristályok, amelyek nélkül a vakolat nem szilárdul­hatna meg. A vízmennyiségtől függően, hosszukat és szélességüket tekintve különbözőképpen alakul a kristályok mérete. A kristályok alakja nagyban befolyásolja a vakolat megkötését és színének világosságát is.

A cement a kötés során kémiai reakcióba lép a vízzel. Ez annyit jelent, hogy klinkerállapotból hidrátállapotba kerül. Ennek során az egyes cement­szemcsék szál vagy tábla formájú kristályokká ala­kulnak át, amelyek egymással összekapcsolódnak és végül szorosan egymásba fonódnak. A folyamat során szükség van bizonyos mennyiségű vízre, amely a reakció során elhasználódik, ezért nevezik a folyamatot hidraulikus vagy vizes kötésnek. A kötési reakcióban a hidrátformán kívül járulékosan keletkezik kalcium-hidroxid is. Ez okozza a beton korróziógátló hatását.

Kötési reakció:

Cement kötése

A 3 és 28 nap közötti időtartományban nagyon finom kalcium-szilikát kristályok képződnek, amelyek a pórusokban maradnak vissza, és ezek felelősek a magas szilárdságért. Ez az oka, hogy a reakció ideje kb. 4 hétig tart.

Szilárdság kialakulása

A szilárdság lényegében úgy alakul ki, hogy a szilikátfázis (a di- és trikalcium-szilikát) átalakul tű vagy pálcika alakú kalcium-szilikát-hidrát kristályokká. Mivel a szilikát átalakul trikalcium-szilikát-hidráttá, és utóbbi mészben szegényebb, az átalakulással egyidejűleg kalcium-hidroxid szakad le. Ez a 20% kalcium-hidroxid, ami a kö­tési folyamat során keletkezik, felelős a cement erősen lúgos kémhatásáért (pH-érték > 12). Ez többi között a vas korrózióját is gátolja.

A kalci­um-hidroxid teljes karbonátosodásakor lecsökken a pH-érték, és ezzel együtt megszűnik a vasalat korrózió elleni védelme is. A szén-dioxid hatá­sára a kalcium-hidroxidból egyaránt képződik kalcium-karbonát és emellett magas víztartalmú kalcium-alumínium-karbonát is. A cement egyes klinkerfázisai igen különböző mértékben járulnak hozzá a szilárdsághoz.

Amikor a klinkerfázisban kikristályosodik a kalcium-szilikát-hidrát, erősen exoterm a folyamat. Különösen magas a trikalcium-aluminát hidratációs hője. Végül meg kell említeni azt is, hogy a trikalcium-aluminát rendkívül gyorsan reagál szulfátokkal. Az ilyenkor keletkező ettringit térfo­gata óriási az eredetihez képest, a változás hatására repedések jöhetnek létre. A szulfátálló cementeknek éppen ezért trikalcium-alumináttól mentesnek, vagy abban szegénynek kell lenniük.

Hidraulikus mész

A hidraulikus mész abban különbözik a cement­től, hogy nem tartalmaz trikalcium-aluminátot, csak dikalcium-aluminátot. Mivel a szilárdság legnagyobb részét a trikalcium-aluminát adja, a hidraulikus mész szilárdsága a cement szilárdsá­gának csak egy része lehet, emellett a szilárdulási folyamat is lényegesen hosszabb időt vesz igénybe. A kötési folyamat ennek megfelelően ugyanúgy vagy hasonlóan zajlik le, mint a cementnél, annyi különbséggel, hogy a (fő) szilárdságot adó a trikalcium-aluminát komponens nincs jelen a reakcióban. Hidraulikus mész esetén is a legvégső állapot a kalcium-szilikát-hidrát.