Vakolat

Stukkó helyreállítása, állagmegóvása, festése

Egy károsodott stukkó felújítása és helyreállítása általában pontosan ugyanúgy történik, mint aho­gyan az eredetileg készült. Ezért a szabad kézzel felhordott stukkót, a stucco lustrót (vasalással fényesített műmárvány), a stukkómárványt, a faragott stukkót, de még a húzott tagozatokat is mindenekelőtt alapos vizsgálatnak kell alávetni összetételüket, gyártásukat, ill. esetleges speciális készítési technikájukat illetően.

Ezzel kapcsolatban az az általános tapasztalat, hogy a későbbi felújítási, helyreállítási, állagmegóvási és restaurálási mun­kák csak akkor lehetnek sikeresek, ha a szükséges vizsgálatokat és az azt követő dokumentálást a szükséges mélységben, megfelelő szakmai kompe­tenciával és szakképesítéssel végezték el.

Színezés régi stukkókon

Igen fontos adott esetben a régi stukkón lévő színezés, felületképzés, mivel elfedi az eredeti felületet, sőt sok esetben egyedül ez tartja össze a széttört, sérült stukkót. Ezek az előzetes vizsgá­latok természetesen csak megfelelő restaurátori szaktudással és ismeretekkel végezhetők, nem kí­sérletezhetnek velük, vagyis nem eshetnek önjelölt specialisták túlértékelt hozzáértésének áldozatául.

A gyakorlatban a legfontosabb stukkóelemek minden különböző felületén négyzetes kivágásokat készíte­nek, amelyekben rétegről rétegre feltárják az egy­máson elhelyezkedő festékrétegeket, és ezzel lát­ható módon dokumentálják azokat. Belülről kifelé haladva növekvő számsorrendben megszámozzák őket, a stukkó csupasz felülete a 0 számot kapja. A sok festékréteg közül aztán műemlékvédelmi szakember közreműködésével kiválasztanak egyet, ez lesz majd a stukkó festése a restaurálás után.

Festékrétegek eltávolítása után..

A festékrétegek eltávolítása után ezekben az „ablakokban” a stukkó csupasz felületén láthatóvá válik a károsodás mértéke. Az ezt követő vizsgálat­nak kell tisztáznia, hogy az eredeti stukkót milyen technikával készítették. Mint már említettük, szá­mos olyan történetileg értékes és/vagy műemléki védettség alatt álló épület van, amelyen a stukkó­elemeket szabad kézzel felhordott stukkónak vélték, a feltárás és a vizsgálatok során azonban kiderült, előre gyártott stukkóról van szó.

Éppen a 19. század második felében épült házak felújítása, helyreállí­tása és restaurálása alkalmával találtak ilyeneket. Az egyes stukkóelemeket műhelyben öntötték, felületkezelték, majd drótokkal, szegekkel és/vagy gipsszel rögzítették a homlokzaton, belső falakon vagy mennyezeten úgy, hogy körbefutó frízek keletkezzenek. Az egyes darabokat igen pontosan illesztették, olyannyira, hogy a köztük lévő fuga ma már csak a fríz igen gondos szemrevételezésével vehető észre.

Legtöbbször a fúgát elfedő vékony stukkórétegben idővel finom hajszálrepedések keletkeznek, amelyek alatt bizonyos körülmények között a fugát „sejteni” lehet. Ha ismert a stukkó előállításának módja, még következik a stukkó összetételének fizikai és kémiai vizsgálata, hogy ezek alapján el lehessen dönteni, milyen stuk­kó- és javítóhabarccsal lehet a későbbi felújítási, helyreállítási, állagmegóvási és/vagy restaurálási munkálatokat megkezdeni.