Vakolat

Tapadóhidak használata vakolatoknál

A vakolatok választás során a legfontosbb hogy olyan vakolatot válasszunk amely hosszú időtálósággal rendelkezik, nem repedezik meg, egy hatékony védőréteget képez a homlokzat külső felületén. Különösen hasznos, ha olyan összetevőket tartalmaz, aminek következtében javítja a falszerkezet hőtechnikai tulajdonásait. A kerámiagömböket tartalmaző hőszigetelő bevonat egy rendkívűl hasznos plusz funkcióval rendelkezik.

Az alapfelület sajátságainak megfelelően szüksé­ges lehet ún. tapadóhíddal átkenni vagy bevonni a felületet. A simára zsaluzott betonfelületeket tehát tapadóhidakkal látják el, ezek kvarctartal­mú diszperziós festékek, amelyekbe röviddel a feldolgozás előtt cementet kevernek. Az ilyen tapadóhidak durva felületet kölcsönöznek az adott alapfelületnek. Ezenkívül tapadóhídként gyakran használnak műanyaggal modifikált ásványi simítóhabarcsokat is.

Tapadóhidak kiválsztása

A mai betonfelületek az előregyártott és fémzsa­luzatok alkalmazásának elterjedése miatt meglehe­tősen simák és tömörek, a felhordandó vakolatnak vagy bevonatnak gyenge tapadást biztosítanak. Ezenkívül problémát okozhatnak a hőszigetelő, ill. egyéb táblák, mert sztiropor- vagy sztirodur-lapokon a szervetlen kötésű hagyományos és hőszigetelő vakolatok nem tapadnak meg­felelően. Annak eldöntéséhez, hogy használjunk-e, és ha igen, milyen tapadóhidat válasszunk, fontos tudnunk, hogy a következő bevonatréteg ásványi/szervetlen vagy szerves kötésű.

A vakolatok tapadási képessége ráadásul az adalékanyagok fajtájától és mennyiségétől függő­en nagyon különböző lehet. A vakolóhabarcsban megtalálható tapadást elősegítő anyagok hatására a szervetlen kötőanyagok is különösen erős kristá­lyokat képeznek.

Említésre érdemes még az is, a tapadóhabarcsok a tapadás közvetítőiként nem számítanak vakolat­rétegnek, hanem a vakolat aljzatához kapcsolódó előkészítési munkák részét képezik. Feldolgozásuk során fontos, hogy megfelelő vastagságban készül­jenek, ugyanakkor a maximális rétegvastagság ne legyen több 2-3 mm-nél.

A rájuk felvitt vakolatokat vagy bevonatokat a továbbiakban a megszokott módon lehet felhordani. Azokra a területekre, ahol az alapfelület anyaga változik, üvegszövet-erősítést kell készíteni, amelyet a tapadóhabarcs-rétegbe kell beágyazni. Ezt követi a következő habarcs­réteg vagy erősítőháló felvitele.

Fontos, hogy a tapadóhabarcsot fogazott simítóval érdes felületűvé tegyük. Az így keletkezett felület arra szolgál, hogy a következő vakolat- vagy bevonatréteg mechani­kusan is jól kapcsolódjon az alapfelülethez.