Allergiamentes otthon

Az ideális átalakítás – egészségesebb otthon!

Amikor dolgozószoba kialakítása vagy egy újszülött kisbaba érkezése, illetve bármilyen más okból több helyre van szükség, a költözés helyett sokan úgy döntenek, hogy beépítik a padlásteret vagy az alagsort. Csakúgy, mint egy új ház építése, ez is jó alka­lom arra, hogy megtegyünk bizonyos lé­péseket az allergén szegény és energiata­karékos otthon kialakítására.

Átalakítási munkák veszélyei az allergiások számára

Minden átalakítási munka rengeteg porral jár, ami a légúti allergiákban vagy ekcémában szenvedőknek rendkívül nagy gondot jelenthet. Régi padlók fel­szedésénél mindig fennáll a veszély, hogy penészgomba spórák szóródnak szét a lakásban. A porra és penészre különö­sen érzékeny allergiás betegeknek eset­leg tanácsos lenne kiköltözni a legna­gyobb porral járó munkák idejére.

Rendszeres portalanítás

Csökkenthetjük a gondot, ha napon­ta többször felporszívózunk – ne feled­jük, hogy a seprés csak felkavarja a port a levegőbe, ahol még több problémát okoz. Emellett, a lehetőségekhez képest próbálkozhatunk a munkaterület elszige­telésével lecsökkenteni a lakás többi ré­szébe behatoló por és gőzök mennyisé­gét. A belső ajtók zárva tartása mellett ragasszuk le széleiket is, vagy akasszunk műanyag függönyöket az átalakítási mun­kák és az otthon többi része közti stra­tégiai pontokra!

Páracsökkentők

Páracsökkentő használatával gyorsít­hatjuk az új cement és beton kiszáradá­sát és talán csökkenthetjük egy kicsit az ezekből kipárolgó nedvességet (elkészü­lésüktől számítva egy egész évig); alapos szellőztetéssel pedig enyhíthetjük az új festékek és építőanyagok szagát.

Szigetelés

 • Az üveggyapothoz és a poros cellulózhoz hasonló rostos anyagok helyett használjunk inkább fóliát, poliésztert vagy barázdált, apríték szigetelést. A szigetelőanyagok már alacsony levegőkoncentrátumban is irritálhat­ják a légutakat, s néhány allergiás betegnél köhögést, tüsszögést idézhetnek elő.

Nedvesség

 • Rendszeresen ellenőrizzük a tetőt, hogy megakadályozzuk a nedvesség beszivárgását! Az eldugult ereszekből kifolyik a víz és feláz­tatja a talajt az épület körül, ahonnan beszi­vároghat a nedvesség az alapokba.

Épületfák kezelése

 • Óvatosan bánjunk a faápolókkal, kerüljük a bőrrel való érintkezést és a gőzök belégzését, mert irritálhatják a bőrt és a nyálkahártyát, vala­mint fejfájást, szédülést és hányingert okozhatnak. Számos engedélyezett, gombák és rovarok ellen kifejlesztett faápoló szer tartalmaz potenciálisan mérgező anyagokat, melyek gyakran szétoszlanak az illékony szerves vegyületekben.
 • Ha esetleg faápolásra kerül sor otthonunkban – amennyiben súlyos asztmában vagy náthában szenvedünk -, érdemes megfontolni a kiköltözést a szagok teljes kiszellőzéséig. Ha van rá mód, vá­lasszunk vízbázisú faápolókat, mert ezek keve­sebb illékony szerves vegyületet tartalmaznak.

Világítás

 • A mennyezetvilágítás előnyös a lejtős mennyezetek esetében, de nehézségekbe üt­közik a süllyesztett lámpák beépítése. A mennyezeti lámpák gyakoribb takarítást igé­nyelnek, mint a süllyesztett lámpák.
 • Gondolkozzunk el süllyesztett lámpates­tek beépítésén, melyek lyukak nélkül, szoro­san illeszkednek a mennyezetbe. Így nem szi­vároghat be a levegő a lámpatest mögé, és nem alakulhat ki páralecsapódás és energia­veszteség.

Ablakok

 • Kettős üvegezésű, jól szigetelő ablakokat használjunk, ezzel csökkentjük a páralecsapó­dást és növeljük az energiagazdaságosságot.
 • Válasszunk felhúzható, belső sötétítővel gyártott ablakokat!
 • Úgy helyezzük el az ablakokat, hogy minél jobban kihasználhassuk a természetes fénye­ket!

Kárpitozott bútorok

 • Textilkárpitozású bútorok helyett használ­junk inkább bőr vagy műbőr bútorokat! Min­den textilkárpitozású bútort vonjunk be ma­gas hőfokon mosható huzattal, hogy elpusz­títsa az atkákat!
 • Figyeljünk oda, hogy a díszpárnák huzata mosható legyen, vagy vonjuk be belső atkavédő huzattal. Mosás után jól szárítsuk meg a díszpárnákat, így megakadályozzuk a penészgomba megtelepedését.

Fűtés

 • Fontoljuk meg a sugárzó fűtés bevezeté­sét falra szerelhető panelek vagy szegélyléc­fűtés formájában! A padlófűtés a lábunk alatt melegíti a kemény felületű padlót.
 • Kerüljük a légbefújásos fűtést, ami áramol­tatja a port a szobában, ugyanúgy, mint a ventilátoros vagy hő konvektoros fűtés; bár ez nem jelent túl nagy gondot, ha sikerül a minimumon tartanunk a porszintet.

Padlók

 • Használjunk kemény felületű padlót, ami­be nem tudja befészkelni magát a por és más allergének!
 • Ha nem akarunk kemény felületű padlót, hosszú szőrű gyapjúszőnyegek helyett válasszunk inkább rövid szőrű, szintetikus szőnyeget. Ha padlószőnyeget használunk, rendszeresen kell porszívózni, hogy minimali­záljuk a poratkákat és az allergéneket.
 • Szellőztessünk folyamatosan, amíg el nem múlik a szőnyeg új szaga! Kerüljük a szivacsos hátú padlószőnyegeket formaldehid tartalmuk miatt!
 • Szigeteljük le a fapadlót, mert ez meg­könnyíti a takarítást, ellentétben a védőréteggel nem borított padlóval, ahol a rések közül felszállhat a padló alatt megre­kedt por.

Kürtők és szellőző

 • Új építkezések, illetve átalakítási munkák után alaposan takarítsuk ki a szellőzők és lég­kondicionálók kürtőit, hogy az esetleg beke­rült törmeléket és port maradéktalanul eltá­volítsuk, ellenkező esetben a szoba szellőzőjén át olyan törmelékszemcsék kerülhetnek a beltéri levegőbe, melyek irri­tálhatják a légutakat.
 • Ellenőrizzük le mind a befelé, mind a kife­lé vezető szellőzőnyílásokat, hogy nem tömítődtek-e el, avagy nem sérültek-e meg a munkálatok során; ellenkező esetben a szel­lőző- vagy légkondicionáló rendszerünk nem fog megfelelően működni.

Változtatások

Szükséges

 • Ha a padlószőnyeg felújítására ke­rül sor, kemény felületű padlóra cseréljük!
 • A textilkárpitozású bútorokat cseréljük bőr- vagy műbőr huzatúakra!
 • Ügyeljünk a padlásterek és alag­sorok szigetelésére és szel­lőzésére, mivel mindkét terület hajlamos a párásodásra!

Tetszés szerint

 • Az alagsorban helyezzünk el páramérő szerkezetet, hogy fi­gyelni tudjuk a relatív páratartal­mat!
 • A függönyöket cseréljük sötétítőkre!

Takarítási javaslatok, tippek

Naponta

 • Porszívózzuk vagy töröljük fel nedves felmosóval a kemény felületű padlót!
 • Mindennapos használat esetén porszívózzuk fel a szőnyegeket vagy a padlószőnyeget!
 • Mindennapos használat esetén nedves ruhával törölgessük le a díszeket és a bútorfelületeket!

Hetente

 • Nedves ruhával törölgessük le a nehezen elérhető helyeket, mint a szekrények tetejét, a szegélyléceket, a bordűröket, a síneket és a lámpatesteket!
 • Ha az illatok irritálják a légútjainkat, illatmentes bútor­fényezőket használjunk!
 • Három – hathavonta
 • Mossuk ki a függönyöket vagy töröljük le a sötétítőket ned­ves ruhával!
 • Húzzuk le és mossuk ki a tex­tilkárpitozású bútorok huzatait, hogy eltávolítsuk a poratkákat és az allergéneket!
 • Szükség esetén takarítsuk ki a padlószőnyegeket, majd alapo­san porszívózzunk fel, hogy el­távolítsuk az elpusztult atkákat és allergénjeiket!