Allergiamentes otthon

Hogyan alakítsuk ki az allergénmentes irodát? 12 TIPP

A XXI. század beköszöntével egyre több ember fog otthon dolgozni. A vállalati épületből az otthoni dolgozószobába való költözés gyakran azzal jár, hogy át kell ala­kítani egy szobát munkaterületté. Ám még a hagyományos hivatali dolgozónak is szük­sége lehet otthon egy zugra, ahol a munká­val kapcsolatos dolgokat tarthatja, például egy számítógépet.

Az otthon, dolgozók számára a dolgo­zószoba különösen nagy jelentőséget kap általános egészségügyi szempontból. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a házon kívül el­töltött szünetek fontosságát, mert. Azon kaphatjuk magunkat, hogy napokig ki sem tesszük a lábunkat a házból. Ilyen körülmé­nyek között az otthoni környezet egész­ségügyi hatása rendkívüli fontosságot nyer.

Bútorok és szőnyegek

A dolgozószobák legnagyobb porat­ka gyűjtői a padlószőnyegek és a kárpito­zott bútorok, például az íróasztal széke. Itt is követendők az eddig tárgyalt útmutatók: tartsuk alacsony szinten a levegő páratar­talmát, csökkentsük a zsúfoltságot, válasszunk sima falakat és áramvonalas bútoro­kat, melyekről könnyen letörölhető az összegyűlt por.

Felszerelési tárgyak

Egyes felszerelési tárgyak nem kívánatos anyagokat bocsáthatnak ki, például a javítófesték oldószert, az elektro­mos készülékek pedig ózont. Emellett a rosszul megtervezett berendezés – mint a székek és asztalok -, a világítás és a szel­lőzés szintén olyan fizikai megerőltetést je­lenthetnek, melyek egészségügyi problé­mákhoz vezethetnek, például ismétlődő megerőltetés, meghúzódás.

Falak

 • Mosható, nem strukturált festéket vagy tapétát válasszunk! A sima falakon nem áll meg annyira a por, és könnyebb takarítani is.
 • Hetente töröljük le nedves ronggyal a képléceket, díszes fal lábazatokat és a búto­rok felületét, hogy ne rakódjon le a por!
 • Ha úgyis változtatunk a falakon, fontoljuk meg a képlécek és fallábazatok eltávolítását!

Könyvespolcok

 • A könyveket üvegajtós könyvespolcokon tartsuk, hogy ne porosodjanak!
 • Ne tartsunk könyveket, régi újságokat és magazinokat halomban, a dolgozószobában (sem a lakás más részein)! Ezek magukba szívják a nedvességet és penészesednek. Dobjunk el azonnal minden nedves, penész-szagú könyvet és papírt! Még akkor is ma­radhat bennük penészgombaspóra, ha kiszá­rítjuk őket.

Irodai székek

 • Kerüljük a textilkárpitozású, párnázott szé­keket. Jobban járunk egy bőrkárpitozású székkel, mivel könnyedén letörölhető a rára­kódott por. Sok időt töltünk az asztalnál ül­ve, ezért különösen fontos a megfelelő típus kiválasztása.
 • Az ismétlődő megerőltetések (RSI) megelőzése érdekében tartsunk rendszere­sen szünetet, ha sok időt töltünk a számító­gép mellett!
 • Figyeljünk a szék, helyes beállítására, hiszen gyakran a rosszul elhelyezett bútorok okoz­zák az állandó fájdalmakat és meghúzódásokat. A billentyűzet használatakor az alkarnak és a kéznek egy szintben kell lennie a billen­tyűzettel.

Padló

Szőnyegpadló helyett használjunk inkább kemény felületű padlót, PVC-t, linóleumot, tömör fát vagy laminált parkettát.

Díszek

 • A porosodás megakadályozása érdekében minél kevesebb kitüntetést, emléktárgyat és dísztárgyat tartsunk a dolgozószobánkban! Amiket magunk mellett akarunk tartani, te­gyük üveges szekrénybe, ne pedig nyitott polcokra vagy a falra!

Ablakok

 • Amennyiben pollenallergiában szenvedünk és a pollenidény tetőzésekor zárva kell tarta­nunk az ablakot, fontoljuk meg egy HEPA-szűrővel felszerelt, hordozható légszűrő beszerzését.
 • Úgy helyezzük el a monitort, hogy ne tükröződjön benne az ablakon beeső fény!
 • Ha szükséges, párás, forró időben hasz­náljunk légkondicionáló berendezést, de ne feledjük, hogy az nem cseréli a benti levegőt friss, szabad levegőre!

Elektromos készülékek

 • Ha egy ideig nem használjuk a számítógé­pet, fénymásolót vagy lézernyomtatót, kap­csoljuk ki, mert ezek a készülékek ózont ter­melnek. Egy rosszul szellőző helyiségben, kü­lönösen egy működő fénymásoló mellett, olyan ózon koncentrátum alakulhat ki, amely már káros. Az ózon súlyosbíthatja az allergiás tüneteket. Kérjünk tanácsot valamilyen aller­giatársaságtól jóváhagyott irodai ózoneltávo­lító készülékekről. Lehetőség szerint tartsuk a fénymásolót egy elkülönített, jól szellőző helyen.
 • Új eszköz vásárlásánál figyeljünk a könnyű takaríthatóságra – a sima felületek, kevés be-szögelléssel, nem gyűjtenek annyi port és könnyebb őket takarítani.
 • Használjunk tiszta billentyűzetvédőt a por ellen! Kaphatók a képernyőre finomhálós vezető képernyővédők. Ezek csökkentik a statikus elektromosságot, ami hajlamos von­zani a porszemcséket.

Irodabútorok

 • Legyünk óvatosak a bútorlapokból készült bútorokkal! Mint minden ilyen bú­tor, az irodai is formaldehidet bocsát ki. Vá­lasszunk olyat, amelyiken műanyag borítás van, ami csökkenti, a formaldehid kipárolgá­sai Kerüljük a fedőréteg nélküli bútorlapo­kat!
 • Vásároljunk inkább rozsdamentes acél-, műanyag vagy tömörfa bútorokat, ha lehet! Figyeljünk rá, hogy a modern fabútorok gyakran faborítású bútorlapokból készülnek.
 • Csak a legfontosabb bútorokra szorítkoz­zunk, bármiből is készültek. Így csökken a porlerakódás és könnyebb a takarítás.
 • A bútorok és tárolók mögött hagyjunk helyet a szellőzésnek, így elkerülhetjük a hi­deg részek és a penészesedés kialakulását.
 • Használjunk fém vagy műanyag szemetes­ kosarakat, mert könnyebb tisztán tartani, mint a fonott vagy textilből készült szemeteseket!

Fűtés

 • Fontoljuk meg a sugárzó fűtés bevezeté­sét! Ez kevesebb port kavar fel, mint a levegő befújásos módszer.
 • Tartsuk alacsonyan a helyiség termosztát­ját, hogy csökkentsük az atkák számát! Ne feledjük, hogy az elektromos eszközök is hőt termelnek!

Változtatások

Szükséges

 • A textilkárpitozású székeket cseréljük bőr- vagy műbőr huzatúakra!
 • Ügyeljünk a dolgozószoba helyes szellőzésére!
 • A fénymásolót helyezzük különál­ló, jól szellőző helyre az ózonki­bocsátása miatt!

Tetszés szerint

 • Tartsuk alacsonyan a hőmérsék­letet a poratkák visszaszorítása érdekében!
 • Cseréljük le a padlószőnyeget kemény felületű padlóra!
 • A függönyöket cseréljük sötétítőkre!

Takarítási javaslatok

Naponta

 • Töröljük vagy porszívózzuk fel a kemény felületű padlókat és a pamutszőnyegeket!
 • Porszívózzuk fel az esetleges szőnyegpadlót, különösen a szék és a heverő környékén!
 • Naponta ürítsük a szeme­tes kosarat és távolítsunk el min­den étel- és italmaradékot, ne­hogy elszaporodjanak a csótá­nyok (vagy a penészgombák)!

Hetente

 • Porszívózzuk le vagy töröljük le nedves, illetve por mágneses ru­hával a székünket, a bútorok fe­lületeit, a díszeket, az ablakpárká­nyokat, a képsíneket és bor­dűröket!
 • A lezárt ügyek és feladatok után pakoljuk el a felhasznált dolgo­kat!
 • A porszívóra szerelhető cserél­hető fejek segítségével takarítsuk le a különböző készülékeket; egyes porszívókhoz még billen­tyűtakarító-fej is tartozik!

Három-hathavonta

 • Mossuk ki a függönyöket és tö­röljük le a sötétítőket!
 • Mossuk ki a pamutszőnyegeket!