Allergiamentes otthon

Hogyan alakítható ki allergén mentes otthon? – Esettanulmány

Illékony szerves vegyületmentes termékekkel

Az otthonunkban hasz­nált festékek, szigetelők és fedőrétegek nagy mennyiségben tartalmaznak illé­kony szerves vegyületeket. Használat után ezek gázokként szétter­jednek a levegőben és légúti irritációt okozhatnak. A Sunbury Healthy House-ban használt termékeket alacsony illé­kony szerves vegyülettartalmuk alapján választották ki, ezzel minimalizálva a le­vegő minőségét befolyásoló hatásukat.

A szekrények anyagai:

Ahol lehetsé­ges volt, a modern otthonokban rend­szerint található, bútorlapokból készült beépített szekrények helyett tömörfát használtak. A bútorlapok rendszerint formaldehidet tartalmazó ragasztóval ké­szülnek, ám az idővel kiszivárog a leve­gőbe, és felső légúti vagy egyéb irritáció-kat okozhat.

Sunbury Healthy House-ban csak a konyha- és fürdőszobabútorok készültek bútorlapokból, ezeket azon­ban műanyag bevonattal látták el a lehető legalacsonyabb szintre csökkent­ve a formaldehidkibocsátást. A gardrób és a mosókonyha szekrényeibe beépí­tett szellőzőt szereltek a penészesedés és a házi poratkák visszaszorítására.

Padló:

A Sunbury Healthy House-ban mindenütt padlócsempét, illetve laminált parkettát használtak. Mindkét anyag tar­tós és tetszetős, ami azonban még fon-tosabb, tiszta felületeik vegyszerek nélkül is könnyen takaríthatók, és nem gyűjtik össze a port. A házban sehol sincs padlószőnyeg, így kiiktatták a házi porat­kák és penészgombák egyik legjelen­tősebb gyűjtőhelyét.

Mechanikus szellőzés:

A „természe­tes” szellőzés nem biztosít megfelelő mennyiségű friss levegőt. A nyugodt, szélmentes napokon például alig van ter­mészetes szellőzés, ilyenkor a mechani­kus szellőzőrendszer biztosítja a megfelelő arányú légcserét az egész épületben.

A frissen beáramló levegő por- és virágportartalmának kilencvenöt százalé­kát kiszűri, mielőtt egy jól szigetelt kürtő rend szeren keresztül bevezeti az alvó- és lakótérbe, miközben a nedves, állott levegőt a konyha, a fürdőszoba és a mosókonyha felől elvezeti.

A mechanikus szellőzés:

Healthy House-bon használt fajtája lehetővé te­szik, hogy lakói szabályozzák a lakás le­vegőjének páratartalmát és hőmérsék­letét a ,,deszikkáns kerék”, egy csúcs­technikai készülék segítségével, amely biztosítja, hogy a beáramló levegő pára­tartalma és hőmérséklete télen-nyáron megfelelő legyen.

A páratartalom-szabályozó:

(humidisztát) harminc-ötvenöt százalékos re­latív páratartalomra való beállítása meg­akadályozza a penészgomba terjedését és nagyban korlátozza a házi poratkák szaporodását is.

A mechanikus szellőzőrendszer arra is lehetőséget nyújt a ház lakóinak, hogy védekezzenek a kívülről jövő allergénekkel szemben is, mint például a polle­nek és a járművek kipufogógázai. A pollentetőzés vagy nagyon magas szennyeződési szintek idején bezárhatják ottho­nukat, és olyan levegőt lélegezhetnek be, melyet előtte már átszűrt az épület szel­lőzőrendszere.

Már kész otthonokba is be lehet épí­teni ezt a fajta szellőzőrendszert, feltéve, hogy előbb eltömítenek minden rést és repedést. Ezt egy fémdobozból kifújható hab segítségével oldhatjuk meg. Amint levegőre kerül, a hab megnő, kitölti a ré­seket és megszilárdul, ezáltal gátat szab levegő és a hő mozgásának. A hab gyor­san szárad, és a szaga is elpárolog né­hány órán belül. A munka eredménye­ként a légmozgás a szellőzőrendszeren keresztüláramló levegőre korlátozódik – persze csak ha az ablakok és ajtók zárva vannak.

Légkondicionálás (hűtés):

Sunbury Healthy House-bon nincs szükség hűtésre a kiváló minőségű szigetelésnek köszön­hetően (az ablakok, falak, mennyezet, aj­tók és padló szigetelésének), ami lecsök­kenti a hő ki- és beáramlását is. A szel­lőzőrendszer kiegészítése a hőkerékkel csökkenti a fűtési és hűtési szükséglete­ket is.

Ha azonban egyszer mégis úgy döntenének, hogy szükség van légkon­dicionálóra a levegő további hűtése érdekében, azonnal érezhető lesz az előnye a jól szigetelt és jól szellőzött la­kásnak. Mivel a ház szellőzőrendszere megbízhatóan áramoltatja körbe a hűvös levegőt a lakásban, az átlagosnál kisebb kapacitású légkondicionáló is elég lesz.

Szigetelés: 

Az épületet nagyon jól szi­getelték. A ház szigete lő borítása (az ab­lakok, a falak, a mennyezet, az ajtók és a padló szigetelése) hőpajzsként viselkedik a hő ki- és beáramlásával szemben. A szigetelésnek ez a foka lehetővé teszi a lakás hőfokának szabályozását, biztosítva, hogy az energia nem vész kárba az épü­let szerkezetén kiszivárogva.

Párazáró réteg: 

A ház szigetelésének hatékonyságát az teszi teljessé, hogy az épület külső borításába egy lég­áteresztő műanyag membránt építettek be. Ez a záróréteg kizárja a lehetőségét annak, hogy a nedvesség a falakon belül rekedjen, így csökkenti a fa korhadásá­nak és a penészgomba szaporodásának esélyeit is.

Rendkívül gondosan kell azonban ezt a réteget felvinni, meg kell győződni róla, hogy teljesen folyamatos és minde­nütt le van zárva, különben rengeteget veszít hatékonyságából. Ebbe beletarto­zik, hogy minden, a falat átlyukasztó elektromos és csővezeték körül el kell végezni a szigetelést.

Nedvességzáró réteg:

A ház építése során egy műanyag ponyvával fedték le a talajt a betonalap alatt. Ez megakadá­lyozza a talaj nedvességének felszivárgá­sát a házba.

Ablakok és ajtók:

Az ablakok jó minőségű dupla üvegekből készültek, alacsony kibocsátású réteggel bevonva (egy vékony fémbevonattal, ami lelassítja az üveg hőleadását), hőszigetelő keretekben. Az ablakok hő hatékonysága növeli a komfortérzetet, és végső soron annyi energiát takarít meg, hogy kárpótol a magasabb beépítési költségekért.

Az ablakok körül minden rést tömíteni kellett a lég- és hőáramlás minimalizálására. A tömítésnél egy, az ablakkeret és a külső falkeret közé befújandó, szét­terjedő habot részesítették előnyben. Minden apró réshez szilikont használtak. A külső ajtók mind időjárásálló hő- és légszigeteléssel növelik a kényelmet és az energiagazdaságosságot.

Fűtés:

A Sunbury Healthy House fűtésigénye körülbelül hatvan százalékkal alacsonyabb, mint egy átlagos, Victoria állambeli házé. A központi lakótér magas hatásfokú, hőátfúvásos kürtőjű gázfűtése az egész házban kellemes hőmérsékletet biztosít télen. Az ilyen típusú fűtés zárt rendszerű kürtője lehetővé teszi, hogy az égéshez szükséges levegőt az épüle­ten kívülről szívja be, az égési mellékter­mékeket pedig kifújja a szabadba. Ez a fajta rendszer nem vonja el a belső lég­tér oxigénjét és rendkívül magas az energiagazdaságossága.