Allergiamentes otthon

Hogyan alakítsunk ki allergiamentes otthont? – Esettanulmány

Ausztráliában az egyik legmagasabb az asztmás megbetegedések száma. Victo-ria állam négymillió lakosából hatszázez­ren asztmásak. A helyzet javítása érdeké­ben az Asthma Victoria elnevezésű jóté­konysági szervezet, az Eastern Energy (TXU) elektromos energiaellátó vállalat­tal karöltve, létrehozta az Asthma Victo­ria Breath Easy Low Allergy Living Prog­ramot azzal a céllal, hogy tanácsot adja­nak az embereknek abban, hogy miként csökkenthetnék a háztartási allergének és irritánsok hatását mindennapjaikban.

A legkiválóbb építészekkel együtt­működve, az Asthma Victoria és az East­ern Energy (TXU) nyolc mintaotthont épített, különböző stílusban és különböző költségvetéssel, ám mindegyik egy sor asztmabarát vonást mutat. Ezeket a jellemzőket bármelyik házban fel lehet használni, legegyszerűbb persze, ha a tervezés kezdeti szakaszában, de lehet felújítási munka részeként is.

A Breath Easy legfontosabb jellemzői

Az Asthma Victoria Breath Easy Low Allergy Living Program részletes és prak­tikus tanácsokkal látják el az asztmás be­tegeket és családjaikat, hogy hogyan ala­kíthatnának ki asztmabarát otthont. Ezál­tal az emberek képessé válnak beazono­sítani és lecsökkenteni az otthonukban megtalálható allergéneket és az asztma egyéb kiváltó okait, így egészséges és ké­nyelmes otthont hozhatnak létre.

Szellőzés: A jó szellőzés meggátolja a nedvesedést és a gőzök felhalmozódá­sát. A Breath Easy (lehetőleg külső szel­lőzésű) páraelszívók beépítését taná­csolja a fürdőszobába, a konyhába és a mosókonyhába, valamint egy magas ha­tásfokú szagelszívóét a konyhába. Min­den szobában kell lennie beépített szel­lőzőnyílásnak; az ablakokat és ajtókat pedig egymással átellenben kell elhelyezni, hogy kereszthuzatot lehessen csinálni.

Padlók: Könnyen tisztítható padlók kel­lenek, amelybe nem fészkeli be magát az atka. Ezért el kell távolítani a padlósző­nyegeket, helyettük mázas kerámialapo­kat, leszigetelt fát vagy parafát, illetve pa­lát kel! lefektetni,

Fűtés: A Breath Easy a sugárzó fűtést ajánlja (például fűtött padlólapokat, illet­ve falra vagy mennyezetre szerelhető paneleket) más típusokkal (a vizes radiá­torokkal vagy ventilátoros fűtésekkel) szemben. A sugárzó fűtés nem gyűjti és nem is áramoltatja a port, nem termel égési melléktermékeket vagy részecské­ket. A gázkészülékeket, példáui bojlere­ket, kívül kell elhelyezni, távol a szel­lőzőnyílásoktól, így elkerülhető az égési gázok visszaszívása a belső légtérbe.

Főzőeszközök: Az elektromos tűzhe­lyet ajánlják, mert ez nem termel égési melléktermékeket. Szükséges azonban egy jó hatásfokú páraelszívó a tűzhely fö­lé az edények által kibocsátott gőz eltá­volítására.

Szigetelés: A fólia, illetve a poliészter szigetelés nem bocsát ki levegőben lebegő irritáló részecskéket, melyeket be lehetne lélegezni.

Központi porszívó: Az előnye, hogy a port egy külső tárolóba gyűjti, így a por nem kerülhet vissza az otthon légterébe.

Légkondicionáló: A Breath Easy azt tanácsolja az asztmás betegeknek, hogy kerüljék a párologtatórendszereket, me­lyekben lerakódhat a nedvesség, ezáltal fennáll a penészesedés veszélye.

Óvintézkedések a por ellen: A porat­ka asztmatünetekre gyakorolt hatása miatt minden lehetőt el kell követni, hogy megakadályozzuk a porlerakódást a lakás bármely részén. A legnyilvánvalóbb ten­nivalók a következők:

  • A beépített szekrényeket a mennye­zetig, a bútorokat egy síkba tervez­zük, kerüljük az aprólékos bordűröket!
  • A nyitott szekrényekre szereljünk aj­tókat!
  • A nehéz függönyök helyett használ­junk könnyen tisztítható függőleges vagy feltekerhető sötétítőt!
  • Bőr vagy műbőr huzatú, illetve fa ülőhelyeket válasszunk!
  • Az ágyakra, párnákra és paplanokra húzzunk speciális atkavédő huzatot! .
  • Poliészter anyagokat és párnabel­sőket válasszunk, melyek forró víz­ben moshatók!

Dohányfüst: Mivel ez az asztma egyik legfőbb kiváltó oka és rizikófaktora, a dohányzást be kell tiltani a házban!

Kerti allergének: Ügyelni kell rá, hogy a kert ne fokozhassa azt a virágpor- és penészgomba-mennyiséget,     aminek amúgy is ki van téve az asztmás beteg. Ezt rovar- és madárbeporzású növé­nyek, illetve nem beporzásos talajtaka­rók telepítésével lehet megoldani.

Kerülni kell a perjeféléket, és nem szabad hagyni, hogy a gyomnövények vi­rágot hozzanak. Segíthet a gyomok visszaszorításában a gyep helyének lekövezése és penésztermelő talajtakaró he­lyett kavics használata.

Breath Easy a gyakorlatban

Leisl Wood története és erőfeszítései, hogy irányítani tudja asztmás tüneteit, ösztönző példája, hogy miről is szól a Breath Easy program. Tapasztalatai alap­ján Leisl az alábbi tanácsot adja: „Először is, keressük meg asztmánk kiváltó okait, majd próbáljuk meg kiiktatni őket környezetünkből. Amit nem lehet kikü­szöbölni, egyszerűen kerüljük!” Leisl Wood ma huszonhat éves. Hároméves kora óta szenved súlyos asztmában. Ti­zenkilenc évesen annyira súlyosbodott az állapota, hogy feladta munkáját, és ha­zaköltözött a szüleihez, hogy gondos­kodni tudjanak róla, amíg az orvosok azon küszködtek, hogy megfékezzék a betegségét.

Leisl fekvőbeteg lett, egyre hosszabb időt kellett kórházban töltenie, akár há­rom hetet is egyhuzamban. Betegsége legrosszabb szakaszában napi 70-100 mg kortikoszteroidot kellett beszednie, hogy tüneteit féken tartsa. A súlyos ro­hamok idején kórházi tartózkodása alatt ezt az adagot napi 150 mg-ra emelték. A nagy adag szteroidok hatására 65 kilo1 grammról I 10 kilogrammra hízott, aszt­máját azonban még mindig nem tudták megfékezni.

Leisl kilégzési csúcsáramlása – amivel a tüdő működését mérik – percenkénti 150-200 literre zuhant; drasztikus csök­kenés a Leisl számára előírt normához, azaz a percenkénti 490 literhez képest. Állandó légszomja volt, és még az olyan egyszerű feladatok elvégzésében is segít­ségre szorult, mint az öltözködés vagy a hajmosás.

Aztán két évvel ezelőtt a dolgok kezdtek jobbra fordulni. Leisl asztmájá­nak enyhítésére azt tanácsolták az orvo­sok, hogy forduljon egy személyes fitneszedzőhöz. Általában úgy tartják, hogy a testedzés jótékony hatással van az asztmára, a tüdő tevékenységének foko­zásával és az állóképesség általános javí­tásával. ,,Nagyon vonakodtam, mert a gyakorlatok kiváltják az asztmámat – me­sélte Leisl. – Kezdetben alig voltam ké­pes többre, mint a stresszlabda össze­nyomására a kezemben, és a levegőbe emelni a lábamat. Minden lélegzetvétel nehézséget okozott, reménytelennek tartottam a helyzetet.”

Leisl mégis folytatta az edzéseket, és lassacskán érezte, hogy nő az ereje. Ahogy fejlődött az edzésében, úgy nö­vekedett kilégzési csúcsáramlása is. Vé­gül egész napos torna- és kerékpárprog­rammá fejlesztette.

A fitnesszel egy időben Leisl speciá­lis étrendbe is belekezdett. A Prick-féle borteszt kimutatta, hogy egy sor anyag­ra allergiás, például a poratka allergén-jére, macskaszőrre, egyes penészgom­bákra, virágporokra és bizonyos háztar­tási vegyszerekre is. Ráadásul Leisl még néhány ételre is allergiás, többek között zöldségekre, a narancsra, bazsalikomra, chillire, az ételszínezékekre és tartósító-szerekre. Azzal, hogy kiiktatta őket étrendjéből, Leisl asztmája tovább javult.

Ekkortájt hallott szüleivel a Breath Easy kampányról, melyet az Asthma Vic-toria folytatott, az országos Ausztrál Asztma Alapítvány Victoria állambeli képviselete.

A Breath Easy tanácsain felbuzdulva, Leisl szülei megbíztak egy helyi építészt, hogy tervezzen a lányuknak egy különle­ges, az ő igényeinek megfelelő alacsony allergénszintű otthont, közvetlenül a szülők szomszédságában. Itt Leisl függet­len életet folytathat, ám szükség esetén rögtön van kihez fordulnia segítségért. Leisl 1997 decemberében költözött be a házába.

Két év elteltével Leisl tünetei rendkí­vüli javulást mutatnak. Asztmáját sikerült stabilizálni, kilégzési csúcsáramlásának át­laga a messze egészségesebb 480 literre nőtt percenként. Súlya majdnem normá­lisra, 66 kilogrammra csökkent, és jóval kevesebb gyógyszert kell szednie.

Leisl otthona egy világos és vidám egyszintes ház. Két hálószobából, egy nagy fürdőszobából, és egy egylégterű konyhából és nappaliból áll. Áramvona­las bútorai és zsúfoltságmentes berende­zése friss és modern érzetet keltenek. A falak, a faanyagok és szekrények mind asztmabarát festékkel lettek lefestve, melynek alig volt szaga. A padlót minde­nütt parkettával borították, s egyetlen mosható szőnyeg van a házban. Az egyetlen kivétel a fürdőszoba, ahol kerá­mialapok vannak. Sehol sincs a házban viszont padlószőnyeg, ahova befészkel­hetnék magukat a házi poratkák.

Leisl hálószobájában nincs sok bútor, mindössze egy ágy és egy éjjeliszekrény. Ruháit egy beépített faliszekrényben tart­ja, drótfogasokra akasztva, melyeket a ru­hák jobb szellőzése érdekében terveztek, ezáltal is visszaszorítva a poratkákat. A há­lószobában nincsenek dísztárgyak, és a ház többi részében is csak elvétve, azok is üveges szekrényekben vannak kiállítva. Azért kerülték annyira a zsúfoltságot a lakberendezésnél, mert így a felületek mindenütt könnyedén letakaríthatok. Hálószoba penészmentesítése, szakértői összefoglaló >>

Szinte minden bútor tömörfából ké­szült a lehető legkevesebb porfogó min­tázattal. Sehol sem használtak farost vagy más bútorlapokat a házban, hogy kikü­szöböljék a formaldehidgáz-kibocsátást.

A nappaliban van két textilheverő, ágytakaróval letakarva; ezeket Leisl rend­szeresen mossa, hogy eltávolítsa a porat­kákat és allergénjeiket. Bár a bőrhuzatú heverők előnyösebbek a textil kárpitozá-súaknál, mert nem tudja magát belefész­kelni a poratka, a bőrt sajnos nem en­gedhette meg magának Leisl.

Függönyök helyett mindenütt sötétítőket használtak, lehetőleg füg­gőleges síkokkal, mert ezek kevesebb port fognak meg és könnyebb őket taka­rítani, mint a vízszintes bordázatú sötétítőket. Anyaguk letörölhető mű­anyag, ezzel is megkönnyítve az atkák el­len folytatott harcot. A dupla üvegezésű ablakoknak nincs párkányuk – a porlera­kódás elkerülésére a lehető legkevesebb testekkel oldották meg, melyek sugároz­zák a meleget. A Breath Easy nem ajánl­ja a hőbefújásos kürtös hűtést, sem a ventilátorosat, mert felkavarják a port. A házba beépítettek egy mechanikus szel­lőzőrendszert, amely kiszűri a pollent. Leisl enyhén allergiás a virágporra, de csak szeles napon okoz nála asztmás tü­neteket (köhögést és kapkodó légzést). Ilyenkor lezárja otthonát, és a mechani­kus szellőzőrendszer szűrőjére hagyatkozik, ami megakadályozza, hogy a virág­por bekerüljön otthonába. A fürdőszobában és a konyhában elhelyezett páraelszívók eltávolítják a felesleges ned­vességet a levegőből.

Az asztmabarát szigetelés nem bo­csájt ki szemcsés anyagokat vagy rostokat a levegőbe, melyeket belélegezve Leisl asztmás tünetei súlyosbodhatnának. A szigetelést két rétegben végezték az energiatakarékosság és a jobb légszigete­lés érdekében.

Leisl nagyon odafigyel, hogy illat­mentes szépségápolási és hajápoló ter­mékeket használjon. ,,Ügyelnem kell a háztartási cikkekre is. Az erős vegyszerek, különösen az ammónia alapúak, erős irritánsok is. Használok azonban né­hány enyhén citrommal illatosított ter­méket, melyek illatanyaguk ellenére, úgy tűnik, nem okoznak gondot.”

Régebben Leislnek védőmaszkot kellett viselnie a porszívózáshoz. Mióta beköltözött új otthonába, erre nincs szükség. Ez főként a ház nagy teljesít­ményű központi porszívójának köszön­hető, mely egy házon kívül elhelyezett tárolóba üríti a port és a piszkot.

Felépülésének köszönhetően Leisl újra kezdhet élni a túlélés helyett. Elkez­dett egy levelező üzleti tanfolyamot, és foglalkozik kézműves hobbyjaival is.

Súlyos asztmája azonban nagy áldo­zatot követel. Hamarosan mindkét csípője helyére protézist kell beültetni, annyira tönkretették a csontjait a sok évig tartó erős szteroidkezelések. Leisl mégis rendkívül derűlátó:,.Vannak nehezebb évek, de azért csak elboldogulok. A fontos, hogy optimisták maradjunk.”