Allergiamentes otthon

Hogyan tud az építész segíteni az egészséges otthon kialakításában?

Az allergiabarát vonásokat legátfogóbban a tervezés szakaszában vagy a már meglévő épület felújításakor lehet beépí­teni egy házba. Igaz ugyan, hogy számos változtatást hajthatunk végre az allergén-mentesség érdekében egy ház szerkeze­tén és belsejében, van azonban néhány olyan lépés, melyeket akkor tehetünk meg legkönnyebben, ha az alapoktól kezdjük az építkezést; ilyenek például egy mechanikus szellőzőrendszer beépí­tése vagy az épület teljes szigetelése.

Alapelvek

A napjainkban épülő, alacsony allergénszintű otthonok nagy részét az energia- és erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának jegyében tervezték – ezál­tal ezek a házak nem csak a benne élők, hanem a környezet számára is előnyösek Az American Lung Associa-tion alapelvei az egészséges otthonter­vezésről jó kiindulási alapot képeznek. Ezeknek az alapelveknek a gyakorlati megvalósulását mutatja be az első eset­tanulmány az ausztráliai Melbourne-ben található Sunbury Heaithy House történe­tén keresztül.

Egészséges és kényelmes otthon

A legfőbb cél egy egészséges és ké­nyelmes otthon megteremtése, amely­nek során a hangsúlyt egy olyan beltéri levegőminőség kialakítása kapja, amilyet mindannyian elvárhatunk – nem csak az allergiában vagy asztmában szenvedők.

Saját otthonunk megtervezése és felépítése lehetővé teszi, hogy figyelem­be vegyük az elhelyezkedést is, például hogy minél távolabb építsük a forgalmas írtaktól (külső szennyeződéstől), száraz talajra, messze a nedves völgyektől, földalatti forrásoktól, valamint folyóktól (hogy elkerüljük a nedvesedést). Megva­lósíthatjuk azokat a körülményeket is, melyek saját allergiás tüneteinket leginkább enyhíthetik.

Allergénmentes otthon

Annak például, aki na­gyon érzékeny a poratkára, legfontosabb célja, hogy a poratkák számára idegen környezetet alakítson ki. A házban tehát bőr- vagy műbőr huzatú heverők és szé­kek lesznek, de legalábbis csak a lehető legkevesebb textilkárpitozású bútor, leg­inkább mosható huzattal; kemény felü­letű padló mosható pamutszőnyegekkel; szellőzőrendszer a relatív páratartalom és a belső szennyeződés szabályozására, valamint egy központi porszívó az allergéntartalmú por kivezetésére a sza­badba.

Azok számára azonban, akik nem az atkákra, hanem virágporra érzékenyek, a kert bír a legnagyobb jelentőséggel. Ők a szőnyegek és kárpitok helyett az ala­csony allergénszintű növényekkel lesz­nek elfoglalva. Az ételallergiában szenvedők pedig talán elég konyhaszek­rényt akarnak, hogy nagy mennyiségben tárolhassanak különleges ételeket.

Megvalósítás

Ha tehát eldöntöttük, hogy felépít­jük egészséges, alacsony allergénszintű házunkat, ki fogja elképzelésünket meg­valósítani?

Egyre több építész és építészeti tanács­adó szakosodik egészséges otthonok megvalósítására, ám mint a második esettanulmányban Leisl Wood rájött, egy általános építész is ké­pes volt számára megépíteni egy alacsony allergénszintű otthont az Asthma Victoria Breathe Easy mozgalom segítsé­gével.

Építész kiválasztási tippek

Az egyik legfontosabb dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, amikor kivá­lasztjuk az építészt, teljesen személyes jellegű – miután sok időt kell eltöltenünk vele, csak olyan személyt válasszunk, aki­vel biztosan meg tudjuk beszélni az elke­rülhetetlenül felmerülő nézeteltéréseket.

Az alábbi pontok segíthetnek a válasz­tásban:

  • A helyi építészek valószínűleg jól tá­jékozottak a különleges igényeinket befolyásoló helyi körülményekről, például ami a terepet, a tájolást és a mikroklímát illeti, sőt a helyi hatósá­gok hozzáállását is a tervezésekhez és engedélyekhez.
  • Ha lehet, személyes ajánlások alapján gyűjtsük össze a megkérdezendő építészek neveit. Amennyiben erre nincs mód, lépjünk kapcsolatba vala­milyen országos allergiatársasággal (lehetőleg olyannal, amelyik foglalko­zik alacsony allergénszintű otthonok­kal), szakmai szervezetekkel vagy tár­saságokkal, esetleg érdeklődjünk utá­na az egyre gyakoribbá váló építke­zési kiállításokon megjelenő hirdeté­seknek.
  • Állítsunk össze egy teljes listát azok­ról az alacsony allergénszinttel kap­csolatos igényeinkről, amelyeket az építészekkel meg kívánunk beszélni!
  • Az első megbeszélésen kérdezzünk rá, hogy mikor lehetne elkezdeni a terv gyakorlati megvalósítását, vala­mint hogy milyen fizetési konstrukci­ót javasolnak.
  • A végleges döntés előtt kérjünk refe­renciákat, lehetőleg hasonló munkák­ról, és érdeklődjünk utánuk!