Épületek belső burkolatai

Műanyag falburkolatok

Hazai iparunk termékei a PVC alapa­nyagú, korábban ONGROPLAST, ma pedig POINPLAST márkanéven forga­lomba hozott műanyag fal- és mennye­zetburkoló szelvények. E nyitott és légkamrás extrudált szelvények, külön­böző színeikkel és szerelvényeikkel a fa profilját és struktúráját igyekeznek kö­vetni – ha nem is teljes sikerrel. A ter­mékek alapszelvényeit különböző ki­egészítő sarok- és széllezárók egészítik ki. Színezetük fedett vagy áttetsző, a fedett színek a fehér, a lilás-fehér, a szür­késfehér, a krém, a barna, a négerbarna, a világossárga, a narancssárga, a zöld, a kék, a világos és a sötét fautánzat.

Falburkolás PVC szelvényekkel

Vakolatlan vagy egyenetlen vakolatú felületre célszerű lécaljzatot készíteni, a falburkolatoknál elmondottak szerint. A lécek közötti távolság légkamrás szel­vényeknél legfeljebb 1 m, nyitott szelvényeknél legfeljebb 50 cm legyen. A nyitott („3”, „4”, „6” jelű) szelvények a legalább 1,5 cm vastag, sima, szilárd vakolatra, 80-100 cm-enként vagy hu­zalszeggel szegezhetők, vagy – egyen­letes felületre – ragaszthatók. A szelvényeket úgy kell méretre vágni, hogy a lehető legkevesebb hulladék ke­letkezzen a kiosztásnál. A szelvényeket hosszirányban nem szokás toldani (belső térben). A vágáshoz sűrű fogazató kézi vagy gépi fűrész egyaránt használható.

Ha a szögezést vagy csavarozást megelő­zően a szelvényt fúróval átlyukasztjuk, csökkenthető a berepedési veszély. A szelvények – egyedi felületkiala­kításuktól függetlenül – azonosak ab­ban, hogy a hornyos oldalukon kell rög­zíteni. Az első lécet függőón zsinórja mellett állítsuk függőlegesbe, és a rög­zítési idő alatt támasszuk meg a szel­vényt elmozdulás mentesen. A követ­kező szelvényt a már rögzített szelvény hornyába csúsztatva, pattintva a szö­gek, csavarok feje eltűnik.

A falburkolat és a padlóburkolat csatla­kozási vonalát műanyag szegéllyel kell takarni. Alul akkor szükséges U-alakú zárószelvénnyel keretezni a burkolatot, ha az a padló fölött kezdődik. A záró­elem rögzítése nem rejtett. A burkolat felső élét akkor érdemes U-alakú záró­szelvénnyel keretezni, ha az nem csat­lakozik a mennyezethez. Széllezárót is csak akkor kell a burkolat befejező szel­vényéhez csatlakoztatni, ha a burkolat a helyiség falain nem folytonos.

A burkolószelvények falsarokban vagy falkiugráson való csatlakozását a sarok­képző szelvénnyel kell letakarni. A szel­vények rugalmassága bizonyos hajlítást is megenged.

Légjáratos extrudált falbur­koló

5.140. ábra. Légjáratos extrudált falbur­koló PVC profilok a) sík felületű, b) mélybordás, c) homorú, d) íves felületű, e) sík felületű széles.

Nyitott szelvényű falburkoló

5.141. ábra. Nyitott szelvényű falburkoló PVC profilok a) sík felületű, b) egyenlő bordás, c) egyenlőtlen bordás felületű.

Kiegészítő falburkoló

5.142. ábra Kiegészítő falburkoló PVC profilok a) széllezáró, b) alsó-felső, c) saroktakaró szelvény.

PVC falburkolat

5.143. ábra. PVC falburkolat 1 falburkoló profil, 2 zárószelvény, 3 szegezés.