Belsőépítészet

Térelválasztó: belső téralakítás példákkal

Aki a belső téralakítás minden útját megvizs­gálta, ami tanácsolható is, annak át kell gondol­nia: hol és mi módon lehet a térelválasztás hasznomra? Mert a térelválasztás olyan formai alakító elem, amelynek elválasztó hatását adagokban kell érvényesíteni. Ez sok megnyugtató megoldást tesz lehetővé, még nehéz körülmények között is.

A térelválasztók előnyei:

Nem választanak el határozottan, hanem finom részleteket engednek láttatni. Ennek során nemcsak nagyságuk, szélességük, magasságuk és mélységük meghatározó, nemcsak áttetsző mivoltuk, hanem ahogy tetszőleges nyílásaikat a tér felé megnyitják, anyagukban, színükben, tehát optikai súlyukban és optikai könnyed­ségükben is meghatározók.

Helyiség­magasságú bútorokkal kialakított térelválasz­tás

Helyiség­magasságú bútorokkal kialakított térelválasz­tást egy második padlósíkkal lehet elfo­gadhatóvá tenni. Azonban a területek, mint pl. itt a tetőferdeség alatt, még inkább hang­súlyozhatok, pl. a fa­burkolattal.

Nyitott kandalló

Nyitott kandalló, mint a lakó­terület tér­elválasztója. A tűzhely művészi megformá­lása feloldja a felületet.

A térelválasztókat mindenütt alkalmazni lehet és kell, ahol jó hatásúnak ígérkeznek, ahol azt a térnagyság, a tér­lezárási korrektúrák megkíván­ják, a szokásos válaszfalak viszont nem lehetségesek vagy a nagyvonalúbb téralakí­tás hatása miatt a válaszfalak kialakítása nem kívánatos. Mindenütt, ahol azt kívánjuk, vagy olyan követelmény áll fenn, ami miatt a nagyobb teret egy meghatározott területen fel kell osztani, a teret tehát folyó átmenetekre berendezni.

Például, ha egy alvásra szolgáló területet le kell válasz­tani egy öltözőszekrénnyel, mert egy kis öltözőtérre van szükség. A térelválasztók optikailag egy jelentéshordozó tartalomig leredukálhatok, amely a szemre, az érzésre hat, de mégis a helyiség rendterem­tő tényezője. A térelválasztóval a túl kis helyiségekben is olyan hatásokat érhetünk el, amely csak leválasztásra utaló, mert jelentős leválasztás a túlzott alakítás helyett a helyiséget egy bútorraktárhoz tenné hasonlóvá.

A favázas belső falak állvány­szerkezetei

A favázas belső falak állvány­szerkezetei is szolgálhat­nak térel­választóként a régi házak­ban. A favázközök eltávolítása a tér szűkösségét megszünteti.

Az üvegtéglá­nak komoly hagyományai vannak a lépcsőház­építésben

Az üvegtéglá­nak komoly hagyományai vannak a lépcsőház­építésben. Ott a szük­séges fényt biztosítják. Most a belső­építészet térelválasztó­ként fedezte fel.

A lakótér és étkező elválasztásához csak kevés kell

A lakótér és étkező elválasztásához csak kevés kell: egy belmagasságnyi keskeny polc, a napfény akadálytalanul áthatol rajta, és a bútor stílusá­nak megfelelő faburkolat a födémen.

Ötletgazda­gon megnyi­tott falak

Ötletgazda­gon megnyi­tott falak a térelválasztó után a fő lakóterületet kényelmesen és célszerűen alakíthatják.

Oszlopszerű elemek tartószerke­zeti vagy anélküli funkciókkal

Oszlopszerű elemek tartószerke­zeti vagy anélküli funkciókkal a hosszú helyiségeket önmaga központba állítása nélkül tagol­ja. Nagyon szép grafikus megoldás.

A helyiség térelvá­lasztóval való elrendezéséhez hozzásegíthet a födém- és padlóburkolat tagolása is. Még egy nagyon gyakorlatias érv szól a térelválasztók alkalmazása mellett: nagyon könnyen változtathatók vagy áthelyezhetők, ha új kívánsá­gok és új igények születnek. Térelválasztókat például könnyen tudnak a fiatalok is készíteni, a változó elképze­léseknek megfelelve, vagy különféle térképzéseket kipróbálva. Sok lakásnak nincs külön étkezője. Egy polc formájú térelválasztó, amely a napfényt is beengedi, egyszerű megoldásként kínálkozik ehhez. Egy fával burkolt födém, amely méreteiben a szőnyeg méretét adja vissza, sajátossága lehet a lakóterületnek.

A térelválasztók olyan térformáló elemek, amelyek lakó, munka, főzési területeket esztétikusan megnyugtató és egyúttal gyakorlatilag kielégítő módon egy térben elhelyezve tudnak megoldani. A padló kialakítása ennek során döntő szerepet nyer.

Sok régi, belsőfalas, favázas házban nagyvonalú belső téralakítás érhető el a belső falak falvázközeinek eltávolításával. A megmaradó favázoszlopok szemet gyönyörködtető térélményt nyújtanak. A konyha és étkező közötti elválasztást bútorral is meg lehet oldani, átnyújtó nyílással, a bútorban az étkező felől étkészlet helyezhető el. Hasonló hatás érhető el egy fal-leválasztással, a falban elhelyezett nagy átadónyílással, amelyet adott esetben egy rolóval le lehet zárni.

A soklyukú téglából készült tárcsafal mögött található a „tévé-szoba”

A soklyukú téglából készült tárcsafal mögött található a „tévé-szoba”. A bal oldalon felismerhető a falszerkezet lehorgonyzása.

A nyitott kandallók is szolgálhatnak térelválasztóként, gyakran a kandalló fala választja le például az előszobát, amelyet kandallószobaként használnak, a lakóterülettől. Vagy a tűztér választja le egyszerűen a kandallószobát és lakóteret. De le lehet választani a teret egy cserépkályhával is, ahol a fagerendás födém a térelvá­lasztást még hangsúlyozza is.

Ha különböző födémburko­latokat, szőnyegterületeket alkalmazunk az elválasztáshoz, és ezeket a kívánt hatásnak megfelelően elrendezzük a helyiségben, akkor is bőven vigyünk bele plusz érzeteket keltő elemeket, például egyszerű formájú polcokat. A tető alatti tér is lehetőségeket tartogat térfelosztási megoldá­sokra, alakító munkálatokkal történő funkciós kialakításokra: például egy második padló­síkkal, a fal- és ferdefödém profilfákkal vagy panelok burkolásával. Ezáltal nem csak a ferde tetőből kiinduló tágasság hangsúlyozott, hanem a terület feltárulkozásával a térelválasztó hatása is felerősödik.

Az átmenő belsőfalas elren­dezésről lemondva és helyette térelválasztók alkalmazása, lehetőséget teremt meglepő és szokatlan téralakítások elérésére. Azonban nincs szabványmegoldás. A helyes megoldást az adott esetre mindig fáradságos munkával lehet csak megtalálni.