Építési ismeretek

Falidomkötések Leier termékekkel

A falidomkötések kialakításánál az álta­lános falazási szabályokat kell betartani. A falazatok kialakítását és elkészítését megkönnyítheti a gondos tervezői munka, amely során figyelembe vették az elemek méreteit.

Falvég kialakítása

A falidom képzésénél (158. ábra) az elemek közül – az általános falazóelem kivételével – valamennyi elem szükséges a kötés kialakításához. A darabolási lehető­ség kihasználásával a falvég oldala felől sík felületet kell kialakítani úgy, hogy a sarokképző elem végeleme és a kiegészítő elem rövid felező eleme kerüljön egymás fölé. Ahhoz, hogy a függőleges hézagok szükséges eltolása meglegyen, a rövid felező elem mellé az általános felezhető elem feles elemének kell kerül­nie. A falvég kialakítása során az álta­lános falazóelemek és a kiegészítő ele­mek is futó helyzetben kerülnek beépítésre.

158. Ábra: Falvég falidomkötése.

158. Ábra: Falvég falidomkötése. 1 Általános falazóelem. 2 Sarokképző elem feles eleme. 3 Kiegészítő elem rövid felező eleme. 4 Általános felező elem feles eleme.

Faltest kialakítása

A faltest (159. ábra) építésének mini­mális hosszúsági méretét a gyártó 1,30 m-ben adja meg. A kötés kialakításánál a falvégképző elemre, az általános falazóelemre és a kiegészítő elemre is szük­ség van. A mintalapon kialakított kötés a minimális mérethez igazodik, termé­szetesen lehetséges nagyobb faltest kialakítása is. Az 1,30 m-nél nagyobb méret megállapításánál azonban figye­lembe kell venni az elemek méretrend­jét.

159. Ábra: Faltest falidomkötése.

159. Ábra: Faltest falidomkötése. 1 Általános falazóelem. 2 Sarokképző elem feles eleme. 3 Sarokképző elem. 4 Kiegészítő elem rövid felező eleme. 5 Általános felező elem feles eleme.

Falsa­rok képzése

A falsarok képzésé­nél (160. ábra) a kö­tés kialakításához a sarok és a falvégkép­ző elemet kell alkalmazni. Az első és a második sor elemeit váltakozva vezetjük a külső falsíkig úgy, hogy a falvégképző elem mindig a falsa­rokra kerül, termé­szetesen soronként mindig egymásra me­rőleges helyzetben.

160. Ábra: Falsarok falidomkötései.

160. Ábra: Falsarok falidomkötései. 1 Általános falazóelem. 2 Sarokképző elem.

Főfalcsatlakozás képzése

A főfal csatlakozásának (161. ábra) képzésénél a csatlakozó fal minden második sora fal­végképző elemmel zárul a külső falsíkon. A közbenső rétegek általános elemmel, ütközéssel csatlakoznak a főfalhoz.

161. Ábra: Főfalcsatlakozás falidomkötése.

161. Ábra: Főfalcsatlakozás falidomkötése. 1 Általános falazóelem. 2 Sarokképző elem. 3 Sarokképző elem feles eleme.

Átmenő főfalak csatlakozása

Az átmenő főfalak (162. ábra) csatlakozása a blokkokból készülő falakéhoz hasonló. Az eltérő sorok kötése úgy készül, hogy az egymásra merőleges falszakaszok ütközéssel csatla­koznak egymáshoz.

162. Ábra: Átmenő falak falidomkötései.

162. Ábra: Átmenő falak falidomkötései. 1 Általános falazóelem.

Külső határolófal és válaszfal kapcsolata

A Habisol falazóelemhez a gyártó által forgalmazott válaszfal használata ajánlott. A vá­laszfalelem könnyűbetonból készül, nagysága igazodik a Habisol elem méretéhez, magassá­guk egyformán 22 cm.

A főfalhoz történő csatlakozásra kétféle megoldás alkalmazható:

  • A Habisol elem végcellái hagyományos véső szerszámokkal, vagy gépi berendezéssel szabaddá tehetők. A minden második sorba történő kivágással tulajdonképpen lyukcsor­bát kaphatunk, így a válaszfal megfelelő habarcsfészekkel (163. ábra) beköthető.
  • A főfalhoz csatlakozó válaszfal rögzítése a bekötő vashuzallal falra rögzített betonacélhoz történik. A válaszfal falazása közben minden második sor felrakása után lágyhuzalokat kell elhelyezni és azt a betonacélhoz (164. ábra) rögzíteni.

163. Ábra: Válaszfal csatlakozása.

163. Ábra: Válaszfal csatlakozása.

164. Ábra: Válaszfal csatlakozása.

164. Ábra: Válaszfal csatlakozása.

Mindkét változat elkészí­tése során természetesen a födémhez történő ékelésről gondoskodni kell, a nyílászárók rögzítését is szakszerűen kell elvégezni. A Habisol falazóelemekből épí­tett épületek belső válaszfalazása természetesen készülhet más anya­gú és méretű lapokkal is, de a vá­laszfalakkal szemben támasztott általános követelményeket (merev­ség, véshetőség) maradéktalanul ki kell elégíteni.