Építkezés

A falazási munkák biztonsága

Az épületen végzett munka sok veszélyt rejt magában. Helyes ma­gatartással azonban elkerülhetők a balesetek és sérülések.

Védjük kezeinket, viseljünk meg­felelő méretű erős kesztyűt!

Védjük kezeinket, viseljünk meg­felelő méretű erős kesztyűt

A dur­va falazóelemekkel és habarccsal végzett, szokatlan munka könnyen bőrsérüléseket okozhat. Csak biztonsági szárral ellátott vésőt használjunk, amely felfogja a félrecsúszott kalapácsütéseket.

Védősisak

Sokszor ajánlatos a védősisak viselése, pl. bontási munkáknál vagy olyankor, amikor egy állvá­nyon egyidejűleg több személy dolgozik.

Védősisak

A munkát úgy végezzük, hogy az állványokról ne essen le építőanyag vagy szerszám. Ha alkalmas porvédő maszkot hasz­nálunk, elkerülhetjük a pl. bontás­kor vagy falmaráskor keletkező por okozta ártalmakat. A védő­szemüveg a fröccsenő habarcs vagy a vésési, bontási, marási munka során szétrepülő szilánkok ellen nyújt védelmet.

Terület lezárása

Gondoskodjunk az építési terü­let lezárásáról, például figyelmez­tető táblák és drótkerítés elhelyezésével.

Terület lezárása

Lakótársainkat vagy szom­szédainkat tájékoztassuk a mun­kákról.

Az építkezésen végzett munkák­nak van néhány alapszabálya, amelyeket feltétlenül tartsunk be:

  • Kerüljük a kapkodást és ide­geskedést, mert ez gyakran a munka biztonságának rovására megy.
  • Vigyázzunk, nehogy leessünk, ezért legyünk körültekintőek és csak a célnak megfelelő, biztonságos létrákat és stabil áll­ványokat használjunk.
  • Vegyük komolyan az elektro­mos áramban rejlő veszélyeket; csak megfelelő kábeleket, pl. nagy terheléseket elviselő, gumi­köpenyes vezetékeket és ütés­álló, esetleg fröccsenő víz ellen is védett csatlakozószerelvé­nyeket használjunk; a kábeleket óvjuk a sérüléstől.
  • Előzzük meg a szerteszét heve­rő kábelek, szerszámok és építő­anyag okozta botlásveszélyt.
  • Az építkezésen használt fa­anyagból távolítsuk el a szege­ket és hordjunk erős cipőt.
  • A gyerekeket ne engedjük az építkezés és a veszélyes építő­anyagok közelébe.
  • Jól nézzünk utána, nem kell-e építtetőként kötelező szavatos­sági biztosítást kötnünk. Segítőtársaink, sőt esetleg saját ma­gunk részére is feltétlenül kös­sünk egy esetleges baleset kö­vetkezményeire kiterjedő bizto­sítást.