Építkezés

Nedvesség elleni védelem

A falazatokat általában védeni kell a nedvességtől. Földdel érint­kező falaknál a nedvesség a nor­mál talajnedvesség, továbbá tor­laszvíz vagy talajvíz formájában fordulhat elő. A falazatot ezeken kívül csapadék és vízgőz is érheti és károsíthatja.

Szigetelés

Szigetelés

A fenti ábra egy alápincézett új épület példáján mutatja, hol kell gondoskodni a nedvesség és a víznyomás elleni szigetelőréte­gekről (szaggatott vonalak). Nor­mál talajnedvesség esetén a függő­leges szigetelést a vakolat és egy szigetelő mázolás (szigetelő szuszpenzió vagy bitumenes mázolás) biztosítja. Alternatív megoldásként a megfelelő szigetelő bevonatot közvetlenül a falazatra is fel lehet hordani. A lábazat környezetében cementvakolat gondoskodik a kellő védelemről, a normál vakolat kb. 80 cm-rel a talajfelszín fölött kezdődik.

Pince

Ha az épületet talajvíz vagy tor­laszvíz veszélyezteti, akkor a szi­getelést általában több rétegben, átlapolással összeragasztott szige­telőlemezzel vagy pl. vízzáró beton­ból készített betonfalakkal kell megoldani.

A vízszintes szigetelést a pince padlóján alakítjuk ki

A szigetelő­lemezt habarcságyba fektetjük, erre ismét habarcsot hordunk fel és a falazást ezen a szigetelő­rétegen folytatjuk. Hasonló szige­telést készítünk a terepszinten, rendszerint a pincefödém magas­ságában.

vízszintes szigetelés

A vízszigetelés folytonos­ságához a pincefal és pincealjzat közötti sarkot homorú átmenettel kell kialakítani, hogy a függőleges és vízszintes vízszigetelő rétege­ket átfedéssel tudjuk egymáshoz csatlakoztatni. Ezt üvegpalackkal vagy csődarabbal lehet cement­habarcsból kialakítani.

Alagcsövezés

Ha a falazatot időnként nagyobb mennyiségű nedvesség is érheti, akkor manapság alagcsövezést (dréncsövezést) szoktak alkalmaz­ni. Ez általában teljesen körülveszi a házat, saját tisztítóaknája van és köröskörül kb. 20 cm-nyi durva ka­vicságyban helyezkedik el. A szivár­góréteg fölött elhelyezett szűrőpap­lan tovább csökkenti annak a le­hetőségét, hogy finom részecskék belesodródjanak az alagcsövekbe.

Alagcsövezés

Sok az olyan, elsősorban régebbi épület, amelynél ezek a szige­telőrétegek egyszerűen hiányoz­nak. A falak nedvesek, különféle sók hatolnak be a falazatba, ki­virágoznak és szétroncsolják a va­kolatot. A gondok megszünte­tésének módja az épület adottsá­gaitól, az átnedvesedés mértéké­től és a tervezett további haszno­sítás jellegétől függ.

Ha az épület nincs alápincézve és az átnedvesedés mértéke viszony­lag csekély, a bajon rendszerint egyszerű eszközökkel lehet segí­teni: a falazat kiszabadításával, a lábazat környezetében kívül és belül megfelelő felújító vakolat fel­hordásával és szivárgókavics el­helyezésével jó eredményeket le­het elérni.

Erősebb átnedvesedésnél más eszközökhöz kell nyúlnunk. Külön­féle, részben csak szakcégek által elvégezhető eljárásokkal érhető el a nedvesség elleni utólagos, víz­szintes szigetelés. A krómacél le­mezes eljárásnál hullámos acél­lemezt sajtolnak be a fal fugáiba. A falfűrészelő eljárásnál egy spe­ciális fűrészlappal rést marnak a falba, ebbe nyomják be a szige­telőréteget. A falcserélő eljárás­nál a régi falat eltávolítják és meg­felelő szigetelőréteggel ismét fel­falazzák. A fúrt lyukakba való injek­tálásnál a nedvszívó falazatot vegyi oldatokkal itatják át, ame­lyeknek szigetelő hatásuk van.

Nedvesség elleni utólagos védekezés

Az utólagos függőleges szigete­lést célszerű kívülről elvégezni, mert így a fal ki tud száradni. Ehhez a régi vakolatot leverjük, új vakolatot és szigetelő bevonatot hordunk fel – pontosan úgy, mint az új épületek­nél. Bizonyos esetekben belső szi­getelésre is van lehetőség, ilyenkor azonban a fal maga állandóan nedves marad. Minél nagyobb ráfordítást igényel a nedvesség elleni utólagos védekezés, annál inkább indokolt, hogy független szakértő véleményét is kikérjük. A falazatot általában a csapadék ellen is vé­deni kell – kivételek csupán a téglaburkolatú falak, amelyek időjárás­álló építőanyagból készülnek. A fa­lazatot a külső vakolat és az arra kerülő festékréteg védi. A repedé­sek és folytonossági hiányok átned­vesedést, hosszabb idő elteltével pedig komoly károkat okoznak.

Az épületelemeket a belső levegő­ben lévő vízgőz is nedvesíti. Ha a levegő nedvességtartalma nagy és a belső levegő (pl. a helyiség rossz hőszigetelésű sarkaiban) lehűl, akkor lecsapódik a pára, aminek átnedvesedés és pené­szedés a következménye. Minden építészeti jellegű beavat­kozásnál ügyeljünk arra, hogy ne hozzunk létre hőhidakat, amelyet egyebek között a rosszul szigetelő építőanyagok okozhatnak.

Így környezetbarát

A nedves falazat elveszíti szi­getelőképességét. A kellő idő­ben végzett javítással nemcsak a költséges javítást igénylő ká­rosodásokat előzhetjük meg, hanem fűtési energiát is meg­takaríthatunk. Ráadásul fűtési költségeink is csökkennek.