Építkezés

Hajópadlóból készülő burkolás lépései [SZAKÉRTŐ TIPP]

Esztrichre egyáltalán nincs szük­ség, ha a burkolatot hajópadlóból készítjük. Az alépítményt ilyenkor a párnafák alkotják. A hajópadló messze a legolcsóbb padlófajta. A szép fafelület azonban nagyon kényes: Ha gyerekek vannak a házban vagy az a szokásunk, hogy otthon is utcai cipőben járkálunk, készüljünk fel a felület kisebb-na­gyobb sérüléseire. Arra is számí­tanunk kell, hogy a fa zsugorodá­sa következtében idővel hézagok keletkeznek az egyes padlódesz­kák között. A hajópadlók szerel­mesei minderre azt válaszolják, hogy éppen az idő nyomai azok, amelyek a hajópadlót még ter­mészetesebbé teszik.

A padlódeszkákat már a lerakás előtt a helyiségben kell tárolni, hogy akklimatizálódjanak. Le­hetőleg jó minőségű, márkás termé­keket válasszunk, amelyek többlépcsős szárítási folyamaton estek át és így kel­lően elő vannak készítve a lakótér klí­májára. A helyszíni akklimatizálódásra ebben az esetben 14 nap elegendő.

Kezdődik a lerakás

A lépéshang csökkentésére a falak mentén helyez­zünk el szigetelő szegélycsíkot, a pár­nafákat is szigetelőcsíkokon, „úsztatva” helyezzük el. A lécek magasságát a pad­ló kívánt magassága határozza meg. Az egyenetlen betonpadlón kiegyen­lítő fa alátétekkel gondoskodjunk arról, hogy az alépítmény hajópadlók alá kerülő síkja vízszintes legyen (víz­mértékkel ellenőrizzük). A vízszintes előre gyártott födémelemekre kerülő párnafákat nem kell alátétezni.

Fontos, hogy a betonfödémből kiál­ló kavicsdarabokat eltávolítsuk, nehogy átszúrják a szigetelőréteget és tönkretegyék a hangszigetelést.

Ha a párnafákat a helyiség hosszab­bik oldalával párhuzamosan helyezzük el, az ezekre keresztben felfekvő pad­lódeszkák nem is lesznek olyan hosszú­ak. A deszkák így szerencsés esetben egy-egy szálból állhatnak, és nem kell az időt rabló toldásukkal foglalkozni. A párnafák közötti távolságot cél­szerű 50 cm-re választani, mert így a párnafák közé éppen beférnek azok a készen kapható szigetelőlapok, ame­lyekre azért van szükség, hogy a padló később ne adjon kongó hangot.

Az első padlódeszkát úgy rakjuk le, hogy a szigetelő szegélycsíkot éppen csak érintse és a faltól mintegy 1 cm-re legyen. Az első és utolsó deszkát felül­ről csavarozzuk (a csavarfejeket süllyesszük be, később tapaszoljuk el). Az összes többi deszkát „láthatatlanul” csavarozzuk le. Ennek lépései: a csap sarkába készítsünk ferde furatot, a furatot süllyesszük ki. A deszkát „ütőfa” (padlódeszka-maradék) közvetítésével, erős kalapácsütésekkel üssük hozzá az előzőleg lerakott deszkához, majd a csavarokat szorosan csavarjuk be. Az utolsó deszka helyre szorításához vonóvasat használjunk.

Fontos, hogy a szélek mentén hagyjunk hézagokat. A fűtőcsövek átvezetésére a cső két­szeres átmérőjének megfelelő lyukakat készítsünk a padlódeszkába. A cső melletti teret kitöltjük rugalmas anyag­gal, és fakarikával takarjuk el.

A kész padlót a felületkezelés előtt a barkácsáruházból kikölcsönzött par­kettacsiszoló géppel csiszoljuk le. A nagy géppel a sarkokat nem lehet elérni, ezért itt szalagcsiszolóval végez­zük el a munkát. A felületet a finom csiszolás után esetleg színesre pácoljuk, majd pedig környezetbarát parkettlakkal lakkoz­zuk. Utolsó lépésként helyezzük el a szegélyléceket.

Hajópadló fektetése:

Hajópadló fektetése

Lépések:

 1. Szegélyszigetelés akadályozza meg a lépéshangok átterjedését a falba
 2. Lépéshang elleni védelem, második rész: a párnafákat „úsztatva”, szigetelőcsíkokra fektetjük
 3. Szintvonalzóval és vízmértékkel ellenőrizzük, hogy az aljzat valóban vízszintes-e
 4. Az első deszkát felülről csavarozzuk le. A fal mellett hagyjunk hézagot!
 5. A szokásos lerakási folyamat első fázisa: a csapot ferdén átfúrjuk, a furatot kisüllyesztjük
 6. A deszkákat erős kalapácsütésekkel kell hézag­mentesen összeilleszteni (használjunk ütőfát)
 7. Ezután a csapon át csavarjuk be a csavarokat a párnafába
 8. Az utolsó méretre vágott deszka beillesztését vonóvassal végezzük
 9. A padlót szalagcsiszolóval és parkettacsiszoló géppel készítjük elő a lakkozáshoz
 10. A fűtőcsövek átvezető nyílásait rugalmas anyaggal töltjük ki, és fakarikával, takarjuk le
 11. Készen van a hajópadló. Ha később fugák jelentkeznek, a deszkákat a csavarozásnak köszönhetően gyorsan fel lehet szedni és a már ismert módon újra le lehet rakni, így eltűnnek a fugák