Építkezés

A szárazesztrich előnyei és felhasználása

Ha problémáink vannak, válasszuk a szárazesztrichet. Például ott, ahol kis szerkezeti magasságokra van szükség, ahol az építésből szár­mazó nedvességet nem akarjuk tovább növelni, vagy kis teherbí­rású födémeken és kis alapterüle­tek esetén, ahol nem szeretnénk esztrichkészítő szakembert hívni.

A nyers padló és az ajtólap alsó széle között alig 5,5 cm ma­radt. Az esztrichkészítő mester a fejét rázta: semmi esélye sincs egy úszó esztrich lerakásának. Nincs esé­lye? Dehogy nincs! Rosterősítésű gipsz­lapokkal a probléma megoldható: 2 cm szigetelés, 2 cm esztrichlap. Ami pedig a legszebb: közvetlenül a lerakás után sétálhatunk a kész felületen és kezd­hetjük a padlóburkolást.

Az eljárás a következő: Az összes többi esztrichfajtához hasonlóan itt is azzal kezdjük, hogy a pince padlójára szigetelőfóliát terítünk. Ezután, ha a nyers padló egyenetlen, ömlesztett kiegyenlítő feltöltést (granulátumot) kell elterítenünk. Az esztrich-elemek ugyanis abszolút vízszintes alapot igé­nyelnek. A feltöltést két, vízszintesen be szintezett léc mentén húzzuk le, hogy tökéletesen sík legyen.

Előre gyártott födémelemek esetén feltöltésre csak akkor van szükség, ha a födémelemeket nem pontosan víz­szintesen helyezték el (ez barkácsolók­nál nagyon ritkán fordul elő). Ha azt akarjuk, hogy a padló szerke­zeti magassága 4-5 cm-nél nagyobb legyen, akkor vastagabb szigetelőré­teggel ellátott esztrichlapokat alkal­mazzunk, vagy a feltöltésre fektessünk keményhab lapokat.

A szobafalak mentén helyezzük el a tekercsben kapható szegélyszigetelő csíkokat, majd rakjuk le az első szárazesztrich-elemet. Fontos, hogy előzőleg fűrészeljük le a kiálló lépcsőt. Fűrésze­lés helyett a megkarcolt él mentén le is törhetjük a felesleges részt. így a lap teljesen fel tud feküdni a szigetelő­csíkra.

Mindenre gondoljunk!

Anyagszükséglet

Pincepadlók esetén műanyag fólia, kiegyenlítő feltöltés (granulátum), szegélyszigetelő csík, keményhab lapok, rostkötésű gipsz esztrichlapok, speciális ragasztó, gyorsépítő csava­rok, fugatapasz.

Szükséges szerszámok

Mérővessző (colstok), ceruza, lehúzódeszka (szintvonalzó) és lehúzósablonok a kiegyenlítő feltöltéshez, vízmérték, lapkarcoló, szúrófűrész, akkus csavarozó, símítólap, spatulya, keverőszár, vödör, csiszolópapír.

Időszükséglet

Fólia leterítése: 0,1 óra/m2. Kiegyenlítő feltöltés elterítése és lehúzása: 0,3 óra/m2. Szárazesztrich-elemek komplett lerakása (ragasztás, csavarozás, tapaszolás): 0,3 óra/m2.

A ragasztás, csavarozás, tapaszolás

A már lefektetett lap alsó lépcsőjére két párhuzamos sorban nyomjuk rá a szerelőragasztót. Csak annyi ragasztót használjunk fel, amennyi a következő laphoz szükséges. Az elemeket önmetsző gyorsépítő csavarokkal szorítjuk össze (használjuk az akkus csavarbe­hajtót). Csavartávolság: 25 cm.

A lapokat hosszában, „vándorló” kötésben rakjuk le egymás mellé. A második sort az első sor maradéká­val kezdjük. Kerüljük a fugák keresz­teződését! Ha az első sorból nem maradt maradék, még arra is szükség lehet, hogy a második sor első lapját legalább 20 cm-rel megrövidítsük, hogy a fugák eltolását megoldhassuk.

Az ajtókhoz mindig teljes elemet rakjunk le, itt ne legyen fuga! Amikor a helyiség padlóját teljesen beborítottuk az esztrichelemekkel, csiszoljuk le a lapok szélén és a csavar­fejek körül előforduló egyenetlen­ségeket. Ezután tapaszoljuk a fugákat és a csavarfejeket. A rostkötésű gipsz esztrichelemekre az összes ismert padlóburkolat (példá­ul parketta, laminált padló, legfeljebb 30 x 30 cm-es burkolólapok, linóleum) lerakható.

Fontos, hogy a padlóburkolat ragasz­tásakor tartsuk be a ragasztó gyártójá­nak használati utasítását.

Sok érv szól ugyan a szárazesztrich mellett, ennek ellenére azt csak spe­ciális esetekben alkalmazzák. A szokásos tömör nyers födémeken még nem tudta igazán megvetni a lábát. Ennek oka, hogy a rosterősítésű gipszlapokból és azokra ragasztott szigetelőrétegből álló többrétegű lapok alig olcsóbbak, mint a komplett leterített anhidrit- vagy cementesztrich.

Esztrichfedés lépései

Esztrich

Lépések:

  1. „Vándorló” kötés: a második sort az első sor maradékával kezdjük
  2. A pince padlójára (nem alápincézett házaknál a földszinti padlóra) szigetelőfóliát terítünk
  3. A nyers padló egyenetlenségeit ömlesztett feltöltéssel egyenlítjük ki
  4. A granulátumot vízszintesen beszintezett lécek mentén a szintvonalzóval húzzuk le
  5. Az első lap lépcsőjét levágjuk, hogy a lapot közvet­lenül neki lehessen tolni a szegélyszigetelő csíknak
  6. A lefektetett lap lépcsőjére két párhuzamos ragasztócsíkot nyomunk
  7. A ragasztó felhordása után azonnal helyére tesszük a következő lapot, és szorosan hozzátoljuk az előző laphoz
  8. A végleges kötéshez behajtjuk az önmetsző gyorsépítő csavarokat
  9. Megcsiszoljuk a lapok széleit és a csavarfejek környékét
  10. Az esztrich tapaszolása után jöhet a padlóburkolat