Építkezés

Laminált padló fektetése. Hogyan tudunk villámgyorsan masszív padlót lerakni?

A hajópadló olcsó, de kényes. Ha fafelületű, de strapabíró padlót szeretnénk, válasszuk a laminált padlót vagy a készparkettát. Ezek további előnye: egy 20 m2-es szo­ba padlóját 4 óra alatt le lehet rakni.

Kezdetben volt az a parkettpad­ló, amelyet szakember ragasz­tott az esztrich felületére. A kevésbé tehetős építkezők kedvéért azután megjelent a saját kezű lerakásra alkalmas készparketta. Az egyértelmű áttörés azonban még váratott magára. A nagy ugrást csak a laminált padlók hozták meg, amelyek rendkívül stra­pabírók, számtalan változatban kapha­tók és olcsók.

Parketta, laminált padló, készpadló

Tulajdonképpen miben térnek el egy­mástól?

Tekintsük át e helyen a fapad­lók legfontosabb tulajdonságait

Laminált padlók

A laminált padlók szerkezete több­rétegű. Az erősen terhelhető fedőréteg az Euro-szabványnak megfelelően há­rom osztályba van sorolva. Ezeket a következőképpen jelölik: AC1, jele „lakóház egy emberrel”, csekély igény­bevételre, például háló- és vendégszo­bához; AC2, jele „lakóház két ember­rel”, közepes igénybevételre, például lakószobához, ebédlőhöz, gyerekszobá­hoz; AC3, jele „lakóház három ember­rel”, erős igénybevételre, például lakó­szobához, előszobához, konyhához.

Laminált padló rétegei

A második, szintén nagyon vékony laminát réteg (díszítőréteg) adja a pad­ló színét és mintázatát. A színválaszték bőséges. A harmadik réteg HDF-hordozó-lemezből (nagy sűrűségű farostlemez­ből) áll. A laminátum hátoldala nedvességtaszító. Ha a laminált padlót fürdőszobában kívánjuk alkalmazni, kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben. Vannak ugyanis olyan laminált padlók, amelyek még erre a célra is alkalmasak.

Laminált padló rétegek

Valódi fapadlók

A valódi fapadlók egy erősen terhel­hető fedőrétegből, vékony színfurnér­ból és HDF hordozólemezből állnak. Előnyös, ha hátoldaluk (a laminált pad­lókéhoz hasonlóan) nedvességtaszító.

Készparketta

A készparketta hosszú deszkák vagy kisformátumú mozaikparketta formá­jában kapható. A színfából készült, lakkozott koptatóréteg 8- 10 millimé­ter vastag, így a padlót az évek során többször is át lehet csiszolni, és újra lehet lakkozni.

Parafa parketta

A parafa parketta felépítése ugyan­olyan, mint a készparkettáé.

Tömör fapadlók

A tömör fapadlók egyetlen darab­ból, a készpadlók több tömör rétegből készülnek.

Mindenre gondoljunk!

Anyagszükséglet:

Elválasztóréteg (papír, habfólia, parafa), laminált padló, ragasztó, szegélylécek, záróprofilok.

Szükséges szerszámok:

Mérővessző, ceruza, szúrófűrész, kalapács, ütőfa, szintezőzsinór, vonó­vas, távtartó ékek, hevederszorító, ragasztószalag, szőnyegvágó kés, vödör, rongy. Jó, ha tudjuk: egyes gyártóknál komplett szerszámtáska kölcsönözhető.

Időszükséglet:

Laminált padló lerakása: 0,2 óra/m2.

A laminált padlókat úsztatva rakjuk le

A parkettát teljes felületével rá lehet ragasztani az esztrichre. Kevesebb munkával jár azonban az úszó lerakás (az „úszó” kifejezés ugyanúgy, mint az esztrichnél, itt is azt jelenti, hogy a padlóburkolat és az alap között nem lehet merev kapcsolat).

A laminált padlót mindig úsztatva rakjuk le. Az esztrich és a padlóburko­lat közé speciális papírból, polietilén habanyagból vagy parafából készített elválasztóréteg kerül. Szőnyegpadló alátét céljára nem alkalmas. A következőkben laminált padló habanyag alap­ra való fektetésének lépéseit követjük végig.

Akklimatizálódás!

A laminált padló kötegeit tartal­mazó csomagokat felbontatlanul, lega­lább 48 órán át, fektetett állapotban tároljuk a rendeltetési helyiségben (akklimatizálódás). Ezután lássunk munkához. Az esztrichben esetleg elő­forduló egyenetlenségeket tapasszal javítsuk ki, terítsük le a szigetelőréteg sávjait, majd próbaképpen (szárazon) rakjuk le az első sor laminált padlót. A horony a fal felé nézzen.

Az első sor utolsó darabját szúró-fűrésszel vágjuk méretre. Hulladék nem keletkezik, mivel az első sor ma­radéka alkotja a második sor első darabját. Fűrészeléskor a színoldal nézzen lefelé. Amikor a második sor utolsó darabját is méretre vágtuk, a két első sort véglegesen illesszük össze. A csapok felső oldalát kenjük be spe­ciális ragasztóval, majd a padlódesz­kákat szorítópántokkal, vonóvassal vagy kalapácsütésekkel szorítsuk össze. A kalapálást ütőfa közbeiktatásával végezzük. A kinyomódó ragasztőt nedves ronggyal azonnal töröljük le.

Zsi­nórral ellenőrizzük, hogy a padlóele­mek pontosan egy vonalba esnek-e. Ezzel megoldható, hogy a padlóban a lerakás folytatásakor sem keletkeznek csúnya hézagok. A munkának ennél az állapotánál az első laminátsorokat két-három óráig pihentessük, míg a ragasztó megköt. Ez már elég stabil alapot teremt a munka lendületes folytatásához. A harmadik sortól kezdve ugyanis kiderül, hogy milyen gyorsan lehet haladni a laminált padló lera­kásával: ragasztót felhordani, új desz­kát az ütőfával a helyére ütögetni, a ragasztót letörölni, újra ragasztót felhordani és így tovább.

Van azonban még néhány olyan követelmény, amelyeket feltétlenül tartsunk be:

 • Új építésű helyiségeknél a laminált padló lerakásakor az esztrich (a fűtött esztrich is) már mindenképpen lega­lább 4 hetes legyen.
 • A deszkák hossziránya a beeső fény irányával párhuzamos legyen. Hosszú helyiségekben (például folyosó) a pad­lót a fény beesésétől függetlenül a helyiség rövid oldalával párhuzamosan rakjuk le.
 • Lerakáskor a belső hőmérséklet legalább 17 °C legyen.
 • A padlóburkolat és a falak között 8-10 mm-es távolságot kell hagyni, ugyanis mindenképpen meg kell oldani a laminált padló akadálytalan tágu­lását: erre a célra használjunk távtartó ékeket. Az ajtótokokat annyira rövidít­sük meg, hogy a tok és a laminált padló között néhány mm mozgási hézag maradjon.
 • A felhasznált maradékok ne legye­nek 30 cm-nél rövidebbek. A kereszt­irányú illesztések egymástól való eltolása is legalább 30 cm legyen.
 • Lerakás előtt minden deszkát vizs­gáljunk meg, hogy nem hibás-e.
 • Lerakás előtt minden esetben gon­dosan nézzük át a laminált padló gyártójának használati útmutatóját.

Laminált padló fektetése képekben:

Laminált padló fektetése

Lépések:

 1. Az első sort először szárazon rakjuk le. Az utolsó darab méretét jelöljük ki egy padlóelemen (a fal menti hézagot is számítsuk bele)
 2. A beillesztendő darabot szúrófűrésszel vágjuk méretre. A színoldal lefelé néz
 3. A második sor az első sor maradékával kezdődik
 4. Először a második sor padlóelemeit is „szárazon” rakjuk le
 5. A dal mellett 8-10 mm-es hézagot kell hagyni. Használjunk távtartó ékeket

Laminált padló fektetése, folytatás:

Laminált padló készítése

Lépések:

 1. A speciális ragasztót a már lerakott deszka csapjára hordjuk fel
 2. Az első sor utolsó darabját vonóvassal húzzuk végleges helyére
 3. A laminált lapok összeszorításakor a kalapács alá feltétlenül tegyünk ütőfát
 4. A kinyomódott ragasztót nedves ronggyal töröljük le, majd…
 5. …zsinórral ellenőrizzük, hogy a két első sor pontosan egy vonalban van-e
 6. A két első sort hagyjuk megszáradni, ezalatt azonban szorítópánttal…
 7. … vagy ragasztószalag-darabokkal akadályozzuk meg, hogy szétnyíljanak. A munkát két-három óra múlva lehet folytatni
 8. A folyamatos lerakás első lépése a ragasztó felhordása. Ezután…
 9. …a lamináltpadló-elemeket az ütőfa segítségével összeszorítjuk és letöröljük a kinyomódott ragasztót. A rongyot sűrűn mossuk ki, ezzel elkerülhető, hogy ragasztófátyol képződjön a felületen

A fűtőtestek körül különös gonddal dolgozzunk

A fűtési csöveknek készített nyí­lások átmérője 10-15 mm-rel na­gyobb legyen, mint a cső. A fűtő­testeket le kell szerelni, így a kifúrt padlóelemeket felülről rá lehet húzni a fűtési csövekre. Van egy másik lehető­ség is, ehhez a fűtőtesteket nem kell leszerelni: fúrjuk be a deszkába a kerek nyílásokat, majd a deszkából vágjunk ki a nyílásból kiinduló trapéz alakú darabokat, ezeket azután hátulról visszaragasztjuk. Ezt a területet fakarikák fogják eltakarni. A példaként bemuta­tott lerakásnál szerencsénk volt: a fűtőtestek csövei pontosan egy csap és egy horony közé estek.

Az utolsó deszkasor lerakása kissé tovább tart. A padlófelület szélére ke­rülő darabokat pontosan ki kell mérni, itt a fal melletti hézagokról se feled­kezzünk el. A deszkákból vágjuk le a felesleges anyagot, majd vonóvassal húzzuk össze azokat. Töröljük le a ragasztót.

A kész padlót most már nem szabad terhelni. A munka legkorábban 24 óra múlva folytatható. Vegyük ki a távtartó ékeket és szereljük fel a szegélyléceket, amelyek rendkívül változatos profilok­kal és színekben kaphatók. Különösen egyszerű a felrakás, ha a falakra kap­csokat csavarozunk és a szegélyléceket egyszerűen rányomjuk azokra. Semmi­féle csavar vagy szegfej nem marad látható. A szegélyléc teljesen takarja el a fal menti tágulási hézagot.

Végezetül készítsük el a csatlakozó padlóburkolathoz vezető átmeneteket. Erre a célra záró- és átmeneti profi­lokat lehet kapni. Lépcsőkhöz speciális élprofilok kaphatók, amelyekkel a lép­csők laminált padlóelemekkel való burkolása is megvalósítható. A padló ápolásához a piszkot ned­ves ronggyal vagy laminát-tisztítóval távolítsuk el. A sérüléseket javító-pasztával és lakkceruzával tüntessük el.

Laminált padló lerakása fűtőtesteknél

Laminált padló lerakása fűtőtesteknélLépések:

 1. Fűtőcsövek átvezető nyílásának elkészítése: a pontos méreteket felrajzoljuk a padlódeszkára
 2. A nyílásokat lyukfűrésszel vágjuk ki. Az átvezető nyílások ne legyenek túl szorosak.
 3. A deszkákat tegyük a helyükre, majd szereljük fel a fűtőtestet
 4. A fűtőtest a helyén maradhat ha a csövek pontosan egy csap és egy horony közé esnek
 5. Az utolsó sor lerakása. A méretek meghatározásakor ne feledkezzünk el a tágulási hézagről