Építkezés

Kötőanyagok – falazáshoz

A kötőanyagok ragasztják össze a habarcs és a beton adalék­anyagait és alapvetően meghatá­rozzák azok tulajdonságait.

Mész

A meszet mészkő nagy hőmér­sékleten való hevítésével nyerik és elsősorban habarcsok készítésére használják. Hevítéssel a mészkő­ből szén-dioxidot és vizet vonnak el. Amikor az ún. égetett meszet vízzel leoltjuk, a mészkő finom mészrészecskékre bomlik.

A mész­pép paszta jellegű és mészfestés­hez is használható, a mészhidrát por alakú. Ezek levegőn szilárduló meszek, azaz az ilyen meszekből készített habarcs a levegőből fel­vett szén-dioxid hatására kemé­nyedik meg; ehhez néhány hétre van szüksége és ez alatt az idő alatt nem szabad légtömören elzárni. A munka megkönnyítésé­hez hidraulikus meszeket is készí­tenek, amelyek levegő jelenlé­te nélkül is megkeményednek. Az erősen hidraulikus meszek még jobban terhelhető habarcsot adnak.

Kötőanyagok

A fenti ábrán mészhidrát (fent), hid­raulikus mész (balra) és cement (jobbra) látható.

Cement

A legnagyobb szilárdságot ce­menttel lehet elérni. A cementeket sokféleképpen lehet alkalmazni, készíthetünk azokkal falazó- és vakolóhabarcsot, betont és esztrichet. A különböző cementfaj­ták adalékanyagaikban térnek el egymástól. A normál portlandcement – ez a leggyakrabban hasz­nált cementfajta – 350-es nyomó­szilárdságú változata elegendő házilagos kivitelezéshez.

Az újabb cementszabvány szerint ennek a cementnek a neve Portlandcement (MSZ 4702/2:81) 350 pc vagy 450-Rpc. Az R betűjel gyor­san kötő cementre utal. Ennek a jelölésnek a hiányában a cement a szokásos módon köt. Ismeretes még a kohósalak-portlandcement, a mészkő-portlandcement, a trassz-portlandcement és a pernye-portlandcement, ezek egy részét spe­ciális célokra használják.

Gipsz

A gipsz a természetben előforduló gipszkőből vagy ipari folyama­tok eredményeképpen nyerhető. A gipsz érzékeny a nedvességre, ezért csak beltéri felhasználásra alkalmas. Tapaszok, vakolatok és aljzatok készítésére használjuk. A tiszta gipsz gyors megkötését kötéslassítókkal jelentősen kés­leltetni lehet.

A klasszikus, természetes kötő­anyagok túlnyomórészt, de leg­alábbis részben műanyagokkal is helyettesíthetők. A ma kapható készhabarcsok nagy része tartal­maz ilyen adalékokat, amelyek javítják azok tulajdonságait.

Jó tanács

A kötőanyagok felbontás után, nedvességgel érintkezve többé-kevésbé rövid idő alatt használhatatlanná válnak. Már a le­vegő nedvességtartalma elég, hogy a cementet, gipszet és meszet tönkretegye. A meg­kezdett kötőanyag-csomagot ezért a levegőtől elzárva, pl. jól lezárt, kiürült festékes edény­ben tároljuk.