Építkezés

Szőnyegpadlók lerakási módszerei

A szőnyegpadló ragasztás nélküli leterítése nagyon egyszerű. Fontos azonban hogy a helyiség ne legyen nagyobb, mint 20 m2, és a burkolat hátoldalán habanyagréteg legyen. A szőnyegpadló széleit kétoldalas ragasztószalaggal kell rögzíteni. Erre a ragasztószalagra akkor is szükség van, ha a szőnyegpadlót szoba közepén kell illeszteni. A másik lehetőség: a szőnyeg­padlót szőnyegrögzítővel vagy szőnyegragasztóval teljes felülete mentén ráragasztjuk az esztrichre.

Szőnyegpadlók ragasztása

Ha fennáll annak veszélye, hogy pél­dául a székgörgők csúnya vetődése­ket okoznak a szőnyegpadlóban, jobb, ha a szőnyeget teljes felülete mentén leragasztjuk. A lazán kiterített és méretre vágott szőnyegpadlót félig tekerjük fel. Ezután fogazott spatulyával hordjuk fel a ragasztót az alapra és a burkolatot szorosan nyomjuk rá (a szoba közepétől a szélek felé ha­ladjunk).

Ezután a szőnyeg másik felét ve­gyük sorra. A szőnyeg rögzítő lehető­vé teszi, hogy a szőnyeget később könnyen fel lehessen szedni. Ezt habszivacs hengerrel kell felhordani. Fontos, hogy munka előtt nézzük át a ragasztó használati útmutatóját.

A szőnyegpadló vásárlása előtt hossz- és keresztirányban mér­jük meg a helyiség területét (beleértve a fűtőtestek fülkéit és az aj­tónyílásokat is). Az így meghatározott méretekhez szabási hulladék miatt adjunk hozzá 10 cm-t. Az esetleges il­lesztéseket úgy helyezzük el, hogy azok lehetőleg bútorok alá kerüljenek, semmi esetre sem ajtók környékére. Az összeillesztéseket a „kettős vágás” módszerével készítsük el: a szomszédos szőnyeglapokat néhány cm-nyi átlapo­lással tegyük egymás mellé és a sző­nyegvágó késsel az átlapolás közepén készítsük el a két rész pontos össze­illesztését lehetővé tevő vágott élt (a vágás műveletéhez hosszú acélvonal­zót használjunk).

Ha az alap egyenetlen, önterülő fo­lyékony tapaszt vagy rugalmas kiegyen­lítőmasszát oszlassunk el a felületen. PVC-padlóra, linóleumra vagy bur­kolólapokra a szőnyegpadlót az alap bármilyen előkezelése nélkül le lehet fektetni.

A munka menete:

Tekerjük szét a szőnyegpadlót, majd befelé mind a négy oldalát hajtsuk vissza . A burkola­tot így könnyen lehet mozgatni. Két sarkát visszahajtva állítsuk be végleges helyére és a szőnyeg egyik szélét igazít­suk be pontosan a fal mellé. Ezután a másik két sarkot is hajtsuk vissza, majd a széleken túlnyúló csíkokat a szőnyeg­vágó késsel vágjuk le (ha a penge élet­lenné vált, cseréljük ki). Ha a szőnyeg­padlót nem ragasztjuk le, a szoba falai mentén és az ajtónyílásban kétoldalas ragasztószalaggal rögzítsük azt.

A szőnyegpadlók szélessége általá­ban 4 vagy 5 m, lakószobákban ezért csaknem mindig toldás nélkül lerak­hatok. Ha velúr szőnyegpadlót kell két darabból összeilleszteni, ügyeljünk a szálirányra. Gyakran ismétlődő kérdés: lehet szőnyegpadlót alkalmazni, ha alatta padlófűtés van? A válasz: igen, ha a szőnyegpadló padlófűtéshez alkalmas kivitelű.

A szőnyegpadló széleit szegélylécekkel és profilokkal zárjuk le

Ha csak az egyik szobában alkalma­zunk szőnyegpadló burkolatot, akkor az ajtónyílásban záróprofilt helyezzünk el.

A falhoz való csatlakozás többféle­képpen is megoldható:

 • fa szegélylécekkel, ezek szinte kor­látlan választékban kaphatók;
 • a szőnyegpadlóval azonos anyagú szegélylécekkel;
 • a PVC szegélylécekkel, ezek olcsók és lerakásuk is egyszerű. Hátrányuk, hogy nem csak az áruk, hanem a megjelenésük is elég „olcsó”.

Mindenre gondoljunk!

Anyagszükséglet:

Szőnyegpadló, kétoldalas ragasztószalag, szegélyléc.

Szükséges szerszámok:

Mérővessző, ceruza, szőnyegvágó kés, tartalék pengék, acélvonalzó.

Időszükséglet:

Szőnyegpadló lerakása: 2-3 óra/helyiség.

Szőnyegpadló lerakásának lépései:

Szőnyegpadló lerakása

Lépések:

 1. Rugalmas alapok (például régi fapadló) előkészítése: először alapozzuk, azután..
 2. …terítsünk az alapra rugalmas kiegyenlítő masszát. Merev alapokhoz folyékony tapaszt használjunk
 3. Kezdődik a lerakás. Tekerjük szét a szőnyegpadlót, majd mind a négy oldalát hajtsuk vissza befelé. A burkolatot így könnyen lehet mozgatni a szobában
 4. A szőnyeg egyik szélét állítsuk be az egyik folytonos, falfülkék nélküli falhoz
 5. A szőnyeg másik szélét a szőnyegvágó késsel vágjuk méretre (az életlen pengét cseréljük ki)
 6. A falak mentén kétoldalas ragasztószalaggal rögzítjük a szőnyeget
 7. Illesztés a „kettős vágás” módszerével: a vágott élt az átlapolás közepén készítjük el
 8. A falakhoz való csatlakozás sokféleképpen kialakítható