Faházak

Alapjaiban önálló faház, példa

Különböző építészeti esz­közök hangsúlyozzák e ház kiemelkedését a hegy­oldalból. A talajjal csupán pontszerű a kapcsolat, kecses vázas faszerkezet, az alagsor transzparenciája, a ferde fém dúcok, melyek a földszinti balkont támasztják alá. „Fő célunk az volt, hogy a lehető legkevésbé avatkozzunk be a hegyoldal lejtésvonalába. A mélyépítés az, ami sokba kerül, amikor az embernek egy egész hegyet el kell hor­dania, hogy egy pincét ala­kíthasson ki, vagy a megtá­masztás nehézségei, amikor a telek felett egy utca halad.” Martin Cleffmann mérnök a takarékos építészet harcosa.

Faház

Ha ugyanezt a telket hagyományos módon pincézett, vagy síkalapra emelt épülettel építették volna be, akkor az alapozási költségek igen ma­gasak lettek volna. Hogy eze­ket a kiadásokat Cleffmann csökkentse, úgy határozott, hogy az épületet elválasztja a telektől, és annak alapozását egyszerű pont és sávalapokkal valósítja meg. így a hegyol­dal rézsűje megmaradt eredeti állapotában, és a nagy föld-mozgatások kimaradtak.

Faház belülről

Az utcát kis támfal biztosítja, az épületnek a sávalapozás to­vábbi támasztékot jelent. Egyebekben a tervezés és az építési mód a „kevesebb — több” elvet követi. Cleffinann mérnök: „.. .lehetőség szerint megpróbálunk egyszerű épü­leteket tervezni, mint régen.

Alaprajz

Tények és adatok

  • Építész: Martin Clefmann oki. építész, Schaudt építészek.
  • Építési mód: egyéni alapozás, külső falak vázas építés­sel; kívülről befelé haladva: 24 mm borított burkolat, 2x13mm farostlemez, 110mm cellulóz szigetelés, 12 mm szálerősítésű gipszlap; belső falak fakeretek gipszlapokkal burkolva, köztük 110mm cellulózpehely hangszigetelés; faablakok 1,3 W/m2 K-értékkel.
  • Tető: 30°-os lejtésű, ásványgyapot szigetelésű, meleg nyeregtető, szelemenes szerkezettel, tetőcseréppel fedve.
  • Fűtés: Tárolós éjszakai rendszer, fűtőtestek.
  • Lakófelület: alagsor 30 m2, földszint 96 m2, emelet 68 m2.
  • Építési költségek: Tiszta építési költség 120 000 EUR, becsült saját munka 2500 EUR, mellékköltségek tervezési díjjal 35000 EUR.

És ezeket aztán részleteiben szépen kidolgozni.” A 8 x 12 m-es, téglalap alapú vázas fa­szerkezet jól simul a hegyol­dalhoz, annak lejtését fokoza­tosan követi. Az alagsor csak a fél házszélességet teszi ki. Pin­cepótlóként és garzonlakás­ként alakították ki, ahol lakó-hálószoba és egy főzőfülke található. Ennek bejára­tát az oromzati oldalakra nyi­tott árkádról lehet megköze­líteni, mely alagútszerűen he­lyezkedik el a ház és a rézsű közt.

Faház

A ház két félre osztása minden emeleten követhető. A földszinti nagy erkély a ház egyik felén helyezkedik el, mellyel a ház másik felét kissé visszaszorítja. A nyitott étkező — nappali — konyha teret az oromzati falak között futó mestergerenda tagolja. A felső szinten a szülők háló­szobája adja a felezőt.