Faházak

Kétszeresen természetes – ökoház fából

Nem elvi kérdés, in­kább a saját elkép­zeléseimet tükrözi az erőforrások kihasználásáról – fejti ki az építtető és építész, Róbert Giessl álláspont­ját az energiatakarékos ház­ról. „Ezenkívül ezzel a példá­val szerettem volna bemutat­ni azt, hogy hogyan lehet egy telken két családnak jó lakóteret kialakítani.” Mind­két törekvést — az ökológiait éppúgy, mint a lakhatóságit — Giessl ikerházzal valósítja meg.

Ökoház

„Az ikerház gazdaságo­sabb, mert kevesebb alapterü­letet használ fel, a ház egyik fala meleg, és a kétszeres tér­fogat nem jelent kétszeres külső felületet. Ideális kia­lakítás, mivel nagy kertrész áll rendelkezésre.” Nem kell tehát attól félni, hogy az ilyen szorosan épített házak elvesztik egyéniségüket. „Úgy próbáltuk kialakítani az ikerházakat, hogy ne egy­szerűen két fallal elválasztott lakást, hanem két különálló egységet hozzunk létre.” Hogy ezt a hatást elérjék, különös gondot kellett fordí­tani a kertek kialakítására is.

Ökoház fából

Két mesterfogással valósult meg a természetes elkülönítés a kettészakítás érzése nélkül: egyrészt építészetileg, a tra­péz formájú alapterületnek köszönhetően, amely szüksé­ges volt, hogy egy nagy fától kellő távolságot lehessen tar­tani, másrészt egy kis tavacs­ka kialakításával a ház dél­nyugati sarkán.

Csak egy pillantást kell vetni a lakásbelsőkre, és vilá­gossá válik, hogy két teljesen önálló elképzelés szerint ala­kították ki őket. A keleti fél­ben, ahol Giessl és családja él, a nappali az emeleten van, ahonnan szép kilátás nyílik a tájra. „A fák közt élni,” — meséli Giessl „mint egy kis fára épített kuckóban, gye­rekkori álmom volt. Az érzés, hogy az utca felett egy szint­tel lakom, nagyon fontos a számomra.” A nyugati lakás varázsa a földszintről látható tavacskában rejlik.

A természettel való inten­zív kapcsolat utáni vágy mi­att Giessl eltekintett a kont­rollált szellőztetéstől. Ez akár­mikor beépíthető, most még nem tartja a berendezéseket eléggé kiérleltnek, és hogy időről időre jól átszellőztesse a házat, számára „lelki él­ménnyel” ér fel.

Ökoház szobája

Az építőanyagokat inkább gyakorlati, semmint elvi megfontolásokból választja Giessl. „Házamban megpró­báltam hazai fákat alkalmaz­ni, olyan anyagokat, melyek újrahasznosíthatok, és ame­lyeknek az előállításához ke­vés energiára van szükség, ilyenek pl. az ipari hulladék­ból előállított faforgács aj­tók.”

A ház alaprajza

A százszázalékosan természe­tes anyagok nem minden esetben biztosítanak százszá­zalékos élvezetet. „Ismerek embereket, akik a belső terek festésére bio-festékeket alkal­maztak és utána hetekig fej­fájásuk volt a bennük találha­tó illóolajoktól.”

Az ablakok és ajtók mellett sok az öntöttüveg borítású részlet

Az ablakok és ajtók mellett sok az öntöttüveg borítású részlet: az építész Giessl számára jó lehetőség arra, hogy nagy üvegfelületeket alakítson ki viszonylag olcsón. A padlóig érő üvegfal a galériával együtt feloldja a kint és bent közti határt, és megakadályozza, hogy a szobák határai végérvé­nyesen meg legyenek határozva. Ezek (szinte) átmenet nélkül folytatódnak a kertben.

Tények és adatok

  • Építész: Róbert Giessl okl. építész.
  • Költségek: tisztán építési költség 150000 EUR, mellékköltségek 11000 EUR, tervezési díj saját munkában 21000 EUR, külső beruházások 5000 EUR. Építési év: 1994. Külső méret: 16 x 10 m.
  • Lakófelület: földszint 67,5 m2, emelet 67,5 m2, tető 37 m2. Építési mód: szárfás szerkezet, cellulóz szigetelés, kívül faburkolat, részben alumínium-hullámlemez, belül gipszkarton ásványi vakolat­tal, belső könnyű falak, OSB ajtók, fakeretes ablakok és üvegezés (K-érték 1,1 W/m2) tömörlépcső, padló fa és gumi, teljes pince.
  • Melegigény: 51,29 kWh/m2 (alacsony energiaigényű ház) Tető: 30°-os félnyeregtető, szele­menes szerkezet alumínium hul­lámlemezzel fedve (mattolt külső felszín) 18 cm cellulóz szigetelés.
  • Épület gépészet: gáz központi fűtés, kazán, fűtőtestek, központi melegvíz, napelemek.
  • Termékinformáció: ajtók – Svedex; szigetelés – Warmcell, te­tőfedés – Aluform; épület gépészet – Schafer; gipszkarton lemezek -Knauf.