Felületképzések

A fafelület kiegyenlítése simító tapaszolással

A fa- és műfa felületeket végleges felületkezelésük előtt a megfelelő felület­simaság és tömöttség elérése érdekében kiegyenlítő tapaszolással látják el. Kiegyenlítő tapaszolást csak átlátszatlan felületkezelés esetén lehet alkal­mazni, mivel a simító tapaszolás a fa, illetve műfa anyagok eredeti felület­struktúráját megváltoztatja.

Felhasználásra kerülő anyagok

Olajos késtapasz I., II., MSZ 21.100. Növényolajjal módosított műgyanta alapú tapasz, fehéresszürke, sűrű szuszpenzió. Nem illó anyagtartalma 70-74%. Száradási ideje 24 óra, lakkbenzinnel vagy terpentinnel hígítható. BUDALAKK gyártja.

Nitro késtapasz. Fehéresszürke, sűrű szuszpenzió, nitrokombinációs műgyanta tapasz. Nem illó anyagtartalma 65-66%, száradási ideje 3 óra. CELLOXIN 402 nitrohígítóval hígítható. Gyártója a BUDALAKK.

UNIFLEX késtapasz. Klórkaucsuk alapú, műgyantával módosított késta­pasz. Sűrű, sárgásszínű szuszpenzió, 65-70% nem illó anyag tartalmú, szá­radási ideje 12-14 óra. Saját UNIFLEX 407 jelű hígítóval hígítható.

TIVE késkitt. Fehérszínű, vajsűrűségű, homogén szuszpenzió. Kötőanyaga vinilkopolimer műgyanta, pigmenteket és lágyítót tartalmaz. Nem illó anyagtartalma mintegy 80%. Száradási ideje 6 óra. Saját hígítóval hígítható. Gyártója a TVK.

Olajos szórótapasz, MSZ 21101. Barnásszínű, a késtapasznál valamivel kevésbé sűrű, szórható tapasz. Nem illó anyagtartalma 68-70%. Száradási ideje 24 óra mint a késtapasznál. Oldószere is azonos.

Alkidos szórótapasz. Szürkésszínű műgyanta alapú olajos tömítőanyag. Nem illó anyagtartalma mintegy 72%. Terpentinnel, lakkbenzinnel hígít­ható.

Nitro szórótapasz. A nitro késtapasszal azonos alapanyagú, 65% nem illó anyagtartalmú, szórható tapasz. Száradási ideje 2 óra. Az előbbivel azonos hígítóval hígítható.

UNIFLEX szórótapasz. A késtapasszal azonos anyagú, kevésbé sűrű, szór­ható tapasz. Száradási ideje 12 óra. Tulajdonságai a késtapasszal azonosak.

TIVE szórókitt. A TIVE késtapasz szórható változata sűrű, de folyékony anyag. Száradási ideje 5 óra.

TIVELIN pórustömítő. 23% nem illó anyag tartalmú, enyhén sárga, átlát­szó folyadék. Száradási ideje 1,5 óra. NITRAPID 81-gyel hígítható.

LIGNOCELL gyorscsiszoló alapozó. Adalékos nitrolakk, opálos színű 22% nem illó anyag tartalmú gyorsan száradó – 0,5 óra – alapozóanyag. CELLOXIN nitrohígítóval hígítható.

Kivitelezés

A tapaszolási munkát a használt tapasz minőségének és használati utasítá­sának megfelelően kell végezni. A helyiség általában a festési, lakkozási munkáknak megfelelő legyen. A tapaszolást kellően csiszolt felületen vég­zik. A tapaszok elvben nagyobb felülethibák kiküszöbölését is lehetővé te­szik, de a túl durva felületek tapaszanyaggal kitöltése, többszöri beszárítása és újracsiszolása időigényes gazdaságtalan munka.

Ezért a festés vagy film­bevonat készítése előtti tapaszoláshoz a felületnek 300-500 mikronnál na­gyobb érdességi hibát lehetőleg nem szabad megengedni. A tapasz felhor­dása előtt a felületet portalanítani kell. A felület nedvességtartalma ne ha­ladja meg a 6-8%-ot. A tapaszolás készülhet kézi, vagy gépi úton. A gépi ta­paszolást ellenőrizni kell, s az esetleges kimaradásokat kézzel kell utána ja­vítani. (Jó tapaszolóberendezésnél gyakorlatilag elenyésző a hibák mennyi­sége.)

Tapaszolás vastagsága

A tapaszolás vastagságát az átlagos felületérdesség határozza meg. Ennél kisebb réteg esetén a felület nem lesz teljesen sík, vastagabb réteg felhordá­sa az anyagpazarlás mellett repedezessél, újracsiszolással, hosszabb szára­dással jár. A tapasz szórással történő felvitele esetén ügyelni kell a terülésre. A tapaszolt felületet természetes úton, vagy mesterséges szárítással kemé­nyítik. A kiegyenlített felületnek finom csiszolással alakítják ki a festéshez vagy lakkozáshoz szükséges végső sima, sík minőségét.

Kézi tapaszolás

Kézi tapaszoláshoz 2-12 cm széles spatulyát használnak. A spatulya dő­lésszöge a felülethez meghatározza a felhordott tapaszréteg vastagságát, la­pos tartással vastagabb, meredek tartással és nagyobb nyomással véko­nyabb réteg állítható elő. A tapasz ne legyen se túl híg, se túl sűrű. A felesle­ges tapaszmennyiséget egyenletes nyomással kell lehúzni a felületről.

Túl durva felületet csak több rétegben lehet kiegyenlíteni. Az egyes rétegek tel­jes száradását a következő réteg felhordása előtt meg kell várni. Puhább fa­felületeknél a spatulyázást rostirányú húzásokkal kell kezdeni, majd ke­resztirányban kell az új réteget felvinni. Ugyanúgy kell végezni a megszáradt réteg csiszolását is.

Jegyezzük meg! A tapaszolás minősége akkor jó, ha az kézzel teljesen simának érződik.

Az előbbiek a műfa anyagokra is érvényesek. A finomfelületű forgácsla­pok és a farostlemezek csak igen csekély mértékű kiegyenlítő tapaszolást igényelnek. A tapaszréteg ilyenkor inkább a lakk vagy a festék erősebb be-szívódásának megakadályozására szolgál. A cementkötésű forgácslemeze­ket kiegyenlítő tapaszolással ellátni nem kell, mivel azok felületkezelése ál­talában nem sima felületű, illetőleg felhasználási területük nem teszi ezt szükségessé.

Minőségi követelmények

A felületnek simának, keménynek, repedés- és karcolásmentesnek kell len­nie.

Kivitelezési hibák és javításuk

A kiegyenlítőréteg hibája lehet a folytonossági hiány, vagy repedezettség. Ezeket a hibákat csiszolással és újabb vékony simítóréteg felhordásával javítják. A felület hullámosságát a gépi felhordásnál rossz beállítás okozhatja. Ismételt csiszolással és a berendezés helyes beállítása utáni újrafelhordással lehet javítani.

Egyenlőtlen rétegvastagság a szórásos felhordásnál állhat elő. Csak akkor hiba, ha a felület nem sík és a vastagabb helyeken a kiegyenlítő réteg meg­repedezik. Ugyanúgy javítható, mint az előző hibák.

Műszaki-gazdaságossági adatok

A tapaszolás munka és anyagigénye oly mértékben függ a kiegyenlítendő felület minőségétől, hogy konkrét gazdasági adatokat megadni nem lehet. A ráfordítás a felület profiljától, egyenetlenségétől, a tapaszminőségtől függ.