Fűtési módok

A központi fűtés próbái

Az üzembe helyezés előtt minden összeszerelt berendezést ki kell próbál­ni. A próba előtt az egész szerkezetet át kell mosni, hogy tiszta legyen. Mindenfajta berendezést, amelyben a szennyeződés kárt tehet, az átmosás előtt szét kell szerelni. A szűrőket és más elemeket az átmosás közben folyamatosan és teljesen ki kell tisztítani.

A központi fűtésnél a következő próbákat lehet elvégezni:

  • tömítettségi próba;
  • nyomáspróba;
  • üzemelési próba: tágulási próba és próbafűtés.

Tömítettségi próba

Tömítettségi próbát a nyitott tágulási tartályú szerkezeteknél lehet végezni. Az egész szerkezetet lassan vízzel töltjük fel, ennek révén a legmagasabb helyeken ezzel egy időben légtelenítés következik be. A szerkezet leg­magasabb pontján, azaz az átfolyó csőnél a tágulási tartályban a víz min. 6 óráig van. Ezek után átvizsgáljuk az egész szerkezetet. Abban az eset­ben, ha az átvizsgálás során nem tapasztalunk tömítetlenséget vagy a tágulási tartályban vízszintcsökkenést, a próba sikeres. A berendezés 8 m-es vízszintje mellett a legalacsonyabb helyen a legnagyobb a nyomás, azaz a kazánnál, ahol ez az érték 0,08 MPa (0,8 bar).

Nyomáspróba

Nyomáspróbát a zárt szerkezeteknél lehet végezni. A víz túlnyomása adott a rendszerben. A szerkezetben ez a nyomás 6 órán keresztül áll fönn, míg az átvizsgálást elvégezzük. Az előírt próbához közönséges csapvizet lehet használni. A tömítettségi próbánál a víz nem lehet 50 °C-nál melegebb.

Tágulási próba

A tágulási próbát a hőszigetelés és a végső összeszerelési munkák előtt kell elvégezni. A vizet föl kell melegíteni a legnagyobb hőmérsékletre, majd hagyni kell lehűlni addig, amíg el nem éri a környező levegő hő­mérsékletét. Miután megismételtük ezt a folyamatot, az egész berende­zést aprólékosan vizsgáljuk meg. A hőtágulás ne okozzon tömítetlenséget.

Próbafűtés

A próbafűtés az összes közül a leghosszabb időt veszi igénybe. Célja a szerkezet megfelelő üzembe helyezésének és összeszerelésének sza­vatolása, a berendezés helyes működtetése.

A próbával elsősorban a következőket ellenőrizzük:

  • a szerelvények funkcionális működése;
  • az összes fűtőtest egyenletes melegedése;
  • a mérő- és szabályozóberendezések megfelelő működése;
  • teljesíti-e a berendezés a működésére előírt műszaki adatokat;
  • mekkora a hőforrás (kazán) legnagyobb teljesítménye;
  • szolgáltatja-e a berendezés a tervbe vett szükséges hőmennyiséget.

Azoknál a szerkezeteknél, ahol a teljesítmény eléri az 50 kW-ot, a próba bármikor elvégezhető és minimum 24 óráig tart. Nagyobb teljesítményű szerkezeteknél a próbát csak a fűtési időszakban lehet elvégezni az összeszerelés utolsó fázisában és a próba 72 óráig tart.