Fűtési módok

Fűtési rendszerek szabályozása

Az időjárásfüggő elektromos szabályozó

Az időjárásfüggő szabályozó a fűtési rendszer részegységeinek egyike, amelynek célja az energiamegtakarítás és a fűtési rendszer optimális, komfortos vezérlése. A szabályozó a fűtési rendszer fontosabb paramé­terei (hőmérsékleti értékek) alapján határozza meg a szükséges beavat­kozások sorrendjét és mértékét. A korszerű időjárásfüggő szabályozók egész éves automatikus üzemet biztosítanak úgy a fűtési rendszer, mint a használati melegvíz-rendszer részére. A szabályozók által biztosított optimális kazánüzem részére csökkent a káros anyagok kibocsátása is.

Négyútú keverőszelep időjárásfüggő szabályozóval

27. ábra. Négyútú keverőszelep időjárásfüggő szabályozóval irányított központifűtés-berendezésben 1 a fűtővíz érzékelője; 2 beltéri egység; 3 külső hőmérséklet érzékelője; 4 kazánhőmérséklet-érzékelő; I időjárásfüggő szabályozó; M motoros keverőszelep

Rendeltetés és kivitelezés szempontjából többféle szabályozó létezik. Az időjárásfüggő szabályozó a kazánházban helyezkedik el. Programozható időjárásfüggő fűtésszabályozó. A szabályozón nappali és éjjeli helyiséghőmérséklet állítható be, amelyek váltását heti fűtési prog­rammal lehet előírni. A fűtési időprogramot a felhasználó megtervezheti.

A szabályozó méri a külső hőmérsékletet, és az épület hőtani tulajdon­ságait figyelembe véve kiszámítja és beállítja a fűtővíz hőmérsékletét.  A fűtővíz automatikusan követi a külső időjárás változását, így az épület helyiségeiben folyamatosan biztosítja a kívánt helyiség-hőmérsékletet. A szabályozás olyan görbített fűtési karakterisztika (jelleggörbe) alapján történik, melynek meredeksége az adott épülethez illeszthető, a készülé­ken állítható. Ez lehetővé teszi a különböző típusú szerkezetű (hagyományos, panelos, könnyűszerkezetes, régi építésű) épületek azonos minőségben való fűtésszabályozását.

 Háromútú keverőszelep időjárásfüggő szabályozóval

28. ábra. Háromútú keverőszelep időjárásfüggő szabályozóval irányított központi fűtési rendszerben 1 fűtővíz érzékelője; 2 beltéri egység; 3 külső hőmérséklet érzékelője;
I időjárásfüggő szabályozó; M motoros keverőszelep

Nagyon fontos a nagy tehetetlenségű padlófűtéseknél a hőmérséklet­ ingadozás elkerülése. A külső hőmérséklet hatását befolyásolja a nap­sütés és a szél is. A szabályozókhoz kapcsolható szél- és napsugárzás érzékelő is, amelyek hatását számításba veszi. A fűtővíz hőmérsékletét méri a szabályozó, és motoros szabályozószelep vezérlésével beállítja a számított szükséges értékre. Az ingadozásmentes­séget a beépített elektronikus visszavezetés biztosítja.

Az automatikus üzem mellett lehet kézi vezérlést is alkalmazni. Az időjárásfüggő szabályozó minden típusát a kazánházban, porvédett helyre helyezik úgy, hogy ne érje rázkódás vagy vibráció, pl. a szivattyútól és a kazán által kibocsátott hősugárzástól. Nem szabad gyúlékony alátétre erősíteni. Úgy kell elhelyezni, hogy a hátsó oldaláról hozzá lehessen csat­lakoztatni az elektromos vezetéket.

Időjárásfüggő szabályozó helyiségtermosztáttal (dinamikus szabályozó)

Azokat a szabályozókat, amelyek a külső hőmérséklet alapján szabá­lyozzák a fűtővíz hőmérsékletét, ekviterm szabályozóknak nevezzük. Ekviterm szabályozó klasszikus példája az időjárásfüggő szabályozó. Néha gondot okoz a fűtővíz optimális hőmérsékletének meghatározása a külső hőmérséklet alapján, főleg új szigetelőanyagokkal alaposan végzett hőszigeteléseknél. Például nem lehet a szél és a napsugárzás hatásait kellőképpen figyelembe venni. Ezért készítettek olyan szabályozókat, amelyek a fűtött helyiség levegőjének hőmérséklete alapján korrigálják az előremenő fűtővíz hőmérsékletét. Ezek az ún. helyiség-hőmérséklet kompenzált időjárásfüggő szabályozók.

A szabályozó működése a következő:

A készülék méri a külső hőmérsékletet és a beállított fűtési jelleggörbe alapján kiválasztott fűtővíz-hőmérsékletet állít be a keverőszeleppel. A központi szabályozóhoz kapcsolódó ún. beltéri egység méri a helyiség hőmérsékletét. Abban az esetben, ha a beállított és a mért hőmérséklet között eltérés van, akkor a központi szabályozó párhuzamosan eltolva a fűtési jelleggörbét csökkent, vagy növeli a fűtővíz hőmérsékletét. Ezzel a helyiség hőmérséklete állandó szinten tartható, a napsugárzás és a szél hatása kiküszöbölhető.

A fűtésre tehát a referenciahelyiségben elhelyezett beltéri egység van hatással. A többi helyiségben célszerű termosztatikus radiátorszelepekkel szabályozni a hőmérsékletet. A referenciahelyiségben termosztatikus szelepet felszerelni nem szabad, ill. ha fel van szerelve, azt teljesen ki kell nyitni.

Egyes időjárásfüggő szabályozók alkalmasak a fűtési kör szabályozása mellett a használati meleg víz hőmérsékletének szabályozására is. Ekkor a kazánszabályozás a fűtés és a használati meleg víz együttes hőigényének figyelembevételével történik. A fűtési rendszer szabályozásához szükséges motoros keverőszelep méretezését és kiválasztását bízzuk a tervezőre.

Dinamikus szabályozó csatlakozása

29. ábra. Dinamikus szabályozó csatlakozása D dinamikus szabályozó; SZT beltéri egység; KT kazántermosztát; M motoros keverőszelep; 1 a visszatérő víz hőmérséklet érzékelője; 2 a kazánból kilépő víz hőmérséklet érzékelője; 3 fűtővíz hőmérséklet érzékelője

A víz hőmérsékletét a referens helyiségben elhelyezett termosztát szabá­lyozza. A többi helyiségben radiátorszelepekkel lehet szabályozni a hőmérsékletet. A dinamikus szabályozóval szabályozni lehet a melegvíz-tartályban levő víz felmelegedését, méghozzá a fűtésre szolgáló víz hőmérsékletének szabályozásától függetlenül. A kazángyártók az általuk forgalmazott készülékekhez a kazánba pon­tosan illeszthető, beköthető időjárásfüggő szabályozókat is forgalmaznak. Célszerű a kazánhoz ajánlott szabályozót megvásárolni.