Hasznos - Ártalmas

Csecsemő- és gyermekbútor biztonságos használata

Nincs annál szebb és izgalmasabb dolog, mint újszülött babát üdvözölni a család­ban. És szülőként, nagyszülőként vagy közeli barátként alig várjuk, hogy összevásároljunk mindenfélét az új jövevény számára.

Ilyenkor sem szabad azonban megfeled­kezni a biztonságról. Számos termék és fel­szerelés okoz évről évre súlyos, néha halálos sérülést. Az alábbi tanácsok segítenek ennek elkerülésében, és abban, hogy a megvásárolt termékek ne csak hasznosak, de biztonságo­sak is legyenek.

Jegyezze meg! Ha a gyerekágyba körbe védőpárnákat teszünk a rácsra, gondoskodjunk róla, hogy ezek mindenhol megfelelően illeszkedje­nek, és jól oda legyenek erősítve. Ha a párnák kötői 23 cm-nél hosszabbak, vágjuk őket rövidebbre. Amint a baba fel tud állni, távolítsuk el a védőpárná­kat, nehogy azok segítsé­gével kimásszon az ágyból.

Biztonság: mit is keressünk?

Az elmúlt 20 évben, de különösen a legutób­bi évtizedben a gyerekek számára gyártott bútorok és eszközök nagy változáson mentek át. Számos termék esetében szigorodtak a szabványok és a biztonsági előírások. Ennek eredménye, hogy a ma kapható bútorok nagy része biztonságosabb, mint gyermekkorunk hasonló darabjai. Ennek ellenére a statiszti­kák azt mutatják, hogy a babafelszerelésekhez kapcsolódó sérülések még mindig elég gya­koriak ahhoz, hogy figyelmet érdemeljenek. Sok baleset akkor történik, amikor a szülők őrizetlenül hagyják a csecsemőt, vagy amikor a gyermek nincs megfelelően elhelyezve.

A közelmúltban két termék kapott negatív értelemben figyelmet:

A puha oldalú, össze­csukható járókák sérülést, olykor fulladást okoztak, amikor váratlanul összecsukódtak és a baba beszorult a matrac és az oldalsó háló közé. A fürdőülések használata során is történt vízbe fulladás, többnyire azért, mert a szülők túlbecsülték, hogy a szerkezet mennyire képes függőleges helyzetben tartani a kicsit a vízben. Ezek a termékek helyes hasz­nálat és felügyelet mellett nem okoznak bajt.

Tájékozódjunk a babafelszerelések bizton­sági szabványairól, és az információkkal fel­vértezve induljunk vásárolni, hogy minden esetben a legbiztonságosabb terméket válasszuk. Az alábbiakban összefoglalót találha­tunk arról, hogy vásárláskor mire ügyeljünk.

Járókák

Mivel a kicsi fel akarja fedezni a dolgokat, és megpróbál minden mozdíthatót megmozgat­ni, a járókán a csuklópántok ne legyenek könnyen hozzáférhetők, az összecsukható járókát pedig csak többlépcsős művelettel le­hessen felállítani vagy összecsukni.

Egy csepp megelőzés

A bölcsőhalál okai

Egyes szakértők a nem megfelelő” fekhelyben keresik a bölcsőhalál (egészséges csecsemők hirtelen ha­lála alvás közben) okát. Feltételezik, hogy amikor az alvó csecsemő” a ha­sára fordul és arcát a puha ágyne­műbe temeti, a testhelyzete miatt újra belélegzi a korábban kifújt leve­gőt, és ezért fullad meg.

Csökkent­sük a kockázatot: vegyünk kemény, egyenes felszínű matracot, távolít­suk el a puha, bolyhos tárgyakat, fektessük a babát a hátára, és füstmentes helyiségben altassuk.

Mit tegyünk, ha nincs pénzünk új bútort venni?

Nézzünk körül a családban ás barátaink körében használt vagy kinőtt darabokért. Ne ne feledjük, minél régebbi a termek, annál ke­vésbe valószínű, hogy megfelel a mai biztonsági követelményeknek.

Ne hagyjuk figyelmen kívül az alábbi fontos óvintézkedéseket:

  • Győződjünk meg arról, hogy nem pattogzik az ágyról a festek, illetve hogy az ágyat nem ólom alapú festékkel festettek be.
  • Ne válasszunk olyan ágyat, amelynek végein áttört díszíté­sek vannak, ahova a baba feje a kisgyerek ruhája. A harmoni­kaajtóval ellátott, rombusz vagy V alakú nyílásokba szintén beszorulhat a baba feje.
  • Ellenőrizzük, hogy elég stabil-e a kiságy. Vizsgáljuk meg a sarokpántokat, kapcsokat, sarkokat és biztonsági szíjakat, hogy hibátlanul működnek, és elég biztonságosak-e. Pótoljuk a törött vagy hiányzó csavaro­kat, csapszegeket.
  • Ha a matracon akár csak egy kis szakadás is van, vagy kilát­szik a tömőanyag, cseréljük ki!
  • A babakocsi is legyen stabil: ha befékezett helyzetben meg­toljuk, a kerekeknek nem szabad elmozdulniuk!

Kerüljük az éles peremeket, a gyenge lábakat és az összecsukló oldalakat. A járóka alján a szigetelés legyen tartósan odaerősítve, ne ragasztva vagy kapcsokkal rögzítve. Ne vegyünk olyan járókát, amelyiknek a le­hajtható oldalán ollószerűen összecsukódó támaszték van. Soha ne hagyjuk a babát egyedül a lehajtott oldalú járókában. A kicsi begurulhat a matrac és a lehajtott oldalfal közé, és megfulladhat.

A járóka elmozdulásának megakadályozá­sára az előírások tiltják kettőnél több görgő vagy kerék alkalmazását. Ne tegyünk további párnázatot, illetve olyan nagy játékot a járó­kába, amelyre rálépve a baba kimászhat. Ellenőrizzük, hogy nincs-e valahol kiszakad­va a műanyag vagy szivacsborítás. Volt már rá példa, hogy a gyerek leharapott belőle darabkákat és fuldokolni kezdett, vagy bemá­szott a járóka padlójának szakadt műanyag burkolata alá és megfulladt.

Babaágyak

  • A babaágy biztonságosságát vizsgálva győ­ződjünk meg arról, hogy nincs éles pereme, festéséhez és lakkozásához nem használtak mérgező anyagokat. Ellenőrizzük, hogy az ágyrácsok elég erősek és sűrűk-e (egy kólás-üveg ne férjen át köztük).
  • Kerüljük a le­ereszthető rácsok egy mozdulattal nyitható zárait. Ha az ágy oldala leengedhető, akkor leengedett állapotban is legalább 23 cm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legmaga­sabb állásban rögzített matrac. Ideális esetben a matrac jól illeszkedik a babaágyba, sehol sincs körülötte 3 cm-nél nagyobb rés. Masszív, és 15 cm-nél nem vastagabb. A túl puha vagy elnyűtt matracon mélyedés keletkezhet, ahová besüpped a baba feje.
  • Amikor a kicsi kezd négykézlábra állni, távolítsunk el az ágy fölé kötözött játékokat. Amint fel tud ülni, állítsuk a matracot a leg­alacsonyabb állásba, vegyük ki a védőpárná­kat és a nagyméretű játékokat. Ne tegyük az ágyat függöny, drapéria közelébe, nehogy a baba ezekbe belegabalyodva megfulladjon.
  • Kerülendők a préselt lemezből vagy más, gyárilag előállított faanyagból készült ágyak, mert ezekből még több év után is mérgező vegyületek, pl. formaldehid szabadulhat fel.
Jegyezzük meg! Megfigyelték, hogy a bébikompot használó gyermekek hosszabb idő alatt tanulnak meg egyedül járni. Emiatt, illetve a bébikompok gyatra biztonsága miatt jobb, ha ezt az eszközt egyáltalán nem szerezzük be.

Babahinták

A babahintáknál a fejsérüléssel járó balese­tektől kell tartani. Megfelelő használat esetén a kisgyerek ül, és nem fekszik a hintában. Az ülés masszív, és a gyermek súlyának megfelelő. Ha a hinta biztonsági hevederei erősek és jól záródnak, megakadályozzák, hogy a baba kicsússzon a hintából.

Kerüljük az éles széleket, a durva felülete­ket, vagy a könnyen letörhető részeket. Az állvány végei zártak és simák legyenek. Ha a hintára játékok vannak felszerelve, ellenőrizzük, hogy ezeket ne lehessen leszedni, és ne legyenek apró, letörhető darabjaik. Soha ne hagyjuk a gyermeket felügyelet nélkül a hintában, és úgy helyezzük el, hogy a gyermek is lássa a rá felügyelő személyt.

Bébikompok

Ma már komoly aggályok merülnek fel a bébikompok biztonságát illetően, mert használatuk közben több gyermek sérült meg, mint bármely más kisgyerekek számára készült termék esetében. A sérülések többsége akkor következik be, amikor a baba felbukik a küszöbben vagy a szőnyeg szélében, vagy megégeti magát, mert elér valami­lyen forró tárgyat. A két év alatti gyermekek fejsérülésének leggyakoribb oka, hogy a bébikomppal leesnek a lépcsőn. A szakértők szerint inkább vegyünk a picinek valamilyen képességfejlesztő játékot, mert bár azzal kevésbé mozgékony, de sokkal nagyobb biztonságban van.

Ha mégis a bébikomp mellett döntünk, ellenőrizzük, hogy megfelel-e a biztonsági előírásoknak. Legyen stabil, és szélesebb, mint a szabványos beltéri ajtónyílások (81 cm), ill. a lakás vagy ház legszélesebb ajtónyílása.

Az ülés legyen biztonságos, és a rugók legyenek befedve

Rendelkezzen valamilyen fékrendszerrel, ami megállítja a bébikompot, ha az egyik kereke véletlenül lecsúszik egy lépcsőfokon. Létfontosságúak azok a biztonsági berendezések, amelyek megakadályozzák, hogy használat közben a bébikomp összecsukódjon vagy szétessen.

Kerüljük a kereszt alakú vázat, mert becsípheti és megvághatja a baba ujját. Figyeljünk a meglazuló apró alkatrészekre, amelyek könnyen letörhetnek, és arra, hogy a lábak számára kialakított nyílás ne legyen olyan széles, hogy a kicsi teste átférjen és kicsússzon rajta. Soha ne hagyjuk az apróságot őrizetlenül a bébikompban.

Tipp: A babahinta remekül megnyugtatja és elszórakoztatja a csöppségeket. Stabil lába, szorosan tartó öve és jól kipárná­zott ülése védi a baba biztonságát. A játékok elszórakoztatják a babát, de nem tudja leszedni vagy letörni őket.

Babakocsik

A gyermek magasságának és súlyának meg­felelő babakocsit válasszunk. Stabilitás szem­pontjából jobbak a széles kerekű, alacsony típusok. A kerekek legyenek erősek és jól ki­egyensúlyozottak, és az összes kerék egyszerre érje a talajt. A fogashengeres hátsó kerékzár biztonságosabb, mint az, amelyik egy emelő­kart nyom a kerékgumihoz. Az összecsukható kocsin legyen két biztonsági kar, amelyet oldani kell, mielőtt a kocsi összecsukódna.

A baba lábánál a kocsi legyen teljesen vagy részlegesen zárt, nehogy kicsússzon belőle. A kicsúszás megakadályozása érdeké­ben legyen a babakocsiban olyan biztonsági öv, amely fogja a baba derekát, és a lába között is át van vezetve. Az öv legyen erősen rögzítve az üléshez vagy a babakocsi kereté­hez. Az ülés nem mozdulhat el a kerettől még akkor sem, ha megfeszítjük az övet.

Kerüljük a nehezen bekapcsolható csato­kat, és az anyaghoz varrt – és nem az anyagba sajtolt – övpántokat. Az öveket gondosan vizsgáljuk meg, és kerüljük azokat, amelyek inkább a babakocsit ölelik körbe, mint a gyermeket. Figyeljünk az éles peremekre, kiálló részekre és a kereszt alakú fémrészekre, amelyek becsíphetik a baba ujját. Soha ne használjuk a babakocsit mozgólépcsőn!

Etetőszékek

A széken okvetlenül legyen öv, amely a lábak között átvezetve a baba derekát körbefogó részhez csatlakozik. A csatok legyenek masszívak és könnyen ki-be kapcsolhatók. A szék lábai legyenek szélesek a stabilitás érdekében, és az összecsukható széken legyen olyan zár, amely megakadályozza, hogy véletlenül összecsukódjon, amikor a gyermek benne van. Az etetőtálca alsó felén ne legyenek durva szélek. Az ülés legyen sima felületű, a szélei se legyenek durvák vagy egyenetlenek.

Újfajta hőmérők

A csecsemő vagy a gyermek hőmérsékletének megmérése ma már nem feltétlenül akkora megpróbálta­tás, mint valaha volt. A hagyományos, üvegből készült, higanyos, végbélben vagy szájban használható hőmérő mellett ma már számos új lehetőség közül választhatunk.

A fül- vagy dobhártyahőmérő a dobhártya hőmérsékletét méri meg másod­percek alatt. Helyes használat esetén a készülék beválik gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Ugyanakkor a gyermekorvosok nem javasolják három hónapos kor alatt vagy a nagyon szűk hallójáratú gyermekeknél.

A cumihőmérő nem más, mint egy hőérzé­kélő a cumiban, amely a gyermek szájában meri a hőmérsékletet. E modellek többségé­nek körülbelül öt percig tart a mérés.

A digitális hőmérők közt vannak hónalji, szájban vagy végbélben alkalmazható típu­sok. Ezek egy percnél rövidebb Idő alatt mérik meg és jelzik ki a test hőmérsékletét.

Kerüljük az ülés elülső szélé­hez kapcsolódó láb közötti hevedert, és a nem állítható hosszúságú vagy D alakú karikás csattal felszerelt övet. Figyeljünk az apró alkatrészekre és a könnyen levehető zárósapkákra.

Babaülések

A babaülés alapja legyen széles és masszív, elkerülendő az ülés összecsukódásából bekö­vetkező baleseteket, valamint hogy könnyen leessen, ha valahova letesszük. Ha az ülést elsősorban a hátrahajtható fogantyú tartja egyenesben, akkor ennek lenyomásával győ­ződjünk meg arról, hogy a kart rögzítő zár bekattan-e. Az ülés alján legyenek gumitámasztékok vagy más nem csúszós felület, ami megakadályozza, hogy az ülés a kicsi mozgásától „elsétál­jon”. Fontos, hogy a babát rögzítő öv erős és könnyen csukható-nyitható legyen. A keresztpántokat állítsuk olyan alacsonyra, hogy akkor se érjenek a baba nyaká­hoz, ha lecsúszik az ülésben.

Kerüljük a gyengének látszó vagy könnyen felborítható ülése­ket

Különböző irányokból meg­lökve ellenőrizzük az ülés stabili­tását. Még a legmasszívabb és csúszásgátlóval ellátott ülést se tegyük sima felületű magas bútorra, puha (víz) ágyra vagy rezgő felületre (mosógép tetejé­re). Ha magas helyre tesszük az ülést, mindig tartsuk a szemün­ket a babán. Soha ne használjuk a nem erre a célra készült baba­ülést autóban, mert nem helyet­tesíti a biztonsági gyermekülést.

Jó tipp: a babaülések gyakran hordozhatók is. A képen látható ülésnek kényelmes fogást biztosító gumifo­gantyúja és jól beállított biztonsági öve van, amely megakadályozza, hogy a gyermek veszélyesen mocorogjon.