Hasznos - Ártalmas

Felhőkarcolók – katasztrófa esetén hogyan éljük túl?

Ha tűz üt ki egy felhő­karcolóban, soha ne használjuk a liftet. Áramkimaradás esetén csapdába eshetünk két emelet között. Az olyan magas épületekben, ahol gondok vannak a levegő minőségével, előfordul­hat, hogy az ott dolgozóknak különféle egészségügyi panaszaik vannak. Az ilyen épü­letben a tűzesetek és olykor a földrengések is nagyobb sérülésveszéllyel járhatnak.

„Beteg” épületek

A felhőkarcolók nyílászárói energiatakaré­kossági okokból egyre légmentesebben zárnak, ezért az ott tartózkodók légcseréje, a bútorzat és a mélygarázsok miatt megnöve­kedhet a beltéri légszennyeződés. Ha az épü­let szellőzőrendszere nincs jól karbantartva, a légszennyeződés következtében kialakulhat beteg épület szindróma”. Tünetei: fejfájás, hányinger és különféle allergiás reakciók.

Pokoli torony?

A modern felhőkarcolókat úgy építik, hogy az esetleges tűz átterjedését az egyik szintről a másikra megelőzzék. A lépcsőházakat úgy tervezik, hogy füstmentesek maradja­nak, és a biztonságot tovább növelik a központilag vezérelt szellőzőrendsze­rek, az automatikus tűzoltó berendezé­sek, a füstjelzők és a tűzoltóságra bekö­tött tűzriasztók.

A toronyházak fenntartóinak gon­doskodniuk kell a vészkijáratok és a menekülési útvonalak megjelöléséről, amelyeket kötelező mindig szabadon hagyni; és a rendszeres tűzvédelmi gyakorlatokról. Emellett nem árt megszívlelni az alábbiakat.

  • Ismerjük meg az épület kiürítési tervét,és ha tehetjük, vegyünk részt a tűzvédelmi gyakorlatokon.
  • Számoljuk meg a lakásunk/irodánk és a vészkijáratok közötti ajtókat, hogy sötét­ben is megtaláljuk őket.
  • Szállodában bejelentkezéskor győződjünk meg arról, hogy a szobánkban van-e füst­jelző és a folyosón automata tűzoltó berendezés, valamint jegyezzük meg, hol van a legközelebbi vészkijárat.
  • A szobakulcsot tartsuk kéznél, mert lehet, hogy vissza kell jutnunk a szobába, ha a kijáratokon át nem lehet menekülni.

A földrengés túlélése

Földrengés esetén ne maradjunk a külső falak és ablakok közelében. Ne rohanjunk a kijá­rathoz (azok sérülnek meg leginkább, akik megpróbálnak 1,5 méternél többet megten­ni). Bújjunk egy asztal alá, egyik kezünkkel kapaszkodjunk bele, a másikkal pedig hátul­ról védjük a fejünket és a nyakunkat. Az utó-rezgéseknél is ugyanezt tegyük. Amikor már biztonságosan el lehet hagyni az épületet, használjuk a lépcsőt – ne a liftet.

Tűzbiztonság: életmentő rendszabályok

  • A legkisebb tűz esetén is azonnal kapcsoljuk be a tűzriasztót, és hívjuk a tűzoltókat.
  • Hagyjuk el az épületet! Ha nem találunk füstmentes menekülési útvonalat, akkor arcunkat a padló közelében tartva másszunk, mert ott a levegő hűvö­sebb es kevésbe mérgező.
  • Ha csukott ajtóhoz érünk, tapintsuk meg a kézfejünk hátával. Ha meleg, akkor keres­sünk másik útvonalat.
  • Ha a menekülési útvonal el van vágva, keressünk egy ablakos helyiséget. Csukjuk be az ajtót, de ne zárjuk be, es tömjünk nedves törülközőt alá. Hívjuk fel a tűzoltókat, vagy az ablakból Integetve kérjünk segítséget. Ne mozduljunk az adott helyről, míg a segítség meg nem érkezik.