Hasznos - Ártalmas

Konyhai edények: melyiket hogyan használjuk?

Alumíniumlábosok, teflonserpenyők, kerámiafazekak – az elmúlt években sokféle edénnyel kapcsolatban merültek fel aggodalmak egészségügyi szempontból. Sze­rencsére ezek közül a legtöbb alaptalannak bizonyult. A modern főzőedények többsége biztonságos, feltéve hogy jól karbantartjuk, és a gyártó előírásai szerint használjuk őket. Némelyik még hasznos is lehet az egészségre.

Öntöttvas edények

Az öntöttvas és rozsdamentes acél edények­ben való főzés útján a szervezet egy létfontos­ságú elemhez, a vashoz jut hozzá igen kis mennyiségben. Az öntöttvas edényből, külö­nösen ha hosszasan olyan savas ételt főzünk benne, mint az alma- vagy paradicsomszósz, kioldódik egy kevés vas. Az öntöttvas serpe­nyőben 25 percig főzött spagettiszósz pl. közel tízszer annyi vasat tartalmaz, mint ha zománcozott lábosban készült volna.

Melyiket hogyan használjuk?

Mindenfajta edény anyagából kerül vala­mennyi az ételbe, de ez csak ritkán ad okot aggodalomra.

 • Teflonbevonatú edények. Lehetővé te­szik, hogy kevés zsiradékkal vagy anélkül főzzünk bennük. Használatuk biztonsá­gos, kivéve a mikrohullámú sütőben. Az üres teflonbevonatú edényt soha ne hagyjuk a tűzhelyen, mivel hő hatására a szemet, az orrot és a torkot izgató gőzök szaba­dulhatnak fel. Ha véletlenül mégis ott felejtettük az edényt, és érezzük a kelle­metlen hatást, kapcsoljuk ki a tűzhelyet, nyissunk ablakot, és azonnal hagyjuk el a konyhát.
 • Alumínium edény. Az alumínium edényben való főzés, kivéve a mikrohullámú sütőt, nem rejt veszélyeket. Korábban elterjedt nézet volt, hogy az alumínium növeli az Alzheimer-kór veszélyét, de a kutatások ezt nem erősítették meg. Az ételbe kerülő mennyiség elenyésző – több százezerszer kevesebb, mint amit számos savkötő vagy a gyomorkímélő aszpirin tartalmaz.
 • Öntöttvas és a rozsdamentes acél. Az öntöttvasból, rozsdamentes acélból készült edényekben való főzés, kivéve a mikrohul­lámú sütőt, biztonságos. Ezek az edények értékes élelmi vasat adnak az éte­lekhez. Ez azonban nem kívánatos a haemochromatosisban (hajlam a vas túlzott mértékű fel­szívására).
 • Rézedény. A mikrohullámú sütőt kivéve biztonságos, ha a főzőfelület ón- vagy rozsdamentes acél bevonattal van ellátva. A bevonat nélküli rézlábos vagy -serpenyő azonban elméletileg kibocsáthat olyan mennyiségű rezet, ami rosszullétet okoz, különösen ha nagyon savas ételek hosszú időn át, pl. egész éjszakára benne marad­nak. A megkopott ónbevonatú edényeket ónoztassuk újra. (A bevonat nélküli rézüstben fel lehet verni a tojásfehérjét, de főzni nem biztonságos benne.)
 • Üvegedény. Gyakorlatilag semmilyen étellel sem lép reakcióba. Biztonságos benne a főzés, az étel hűtése, és bizonyos esetekben a mikrohullámú sütőben is használható. Az üveg még a magas savtar­talmú ételekkel sem lép reakcióba. Üveg­edényt ne tegyünk ki hirtelen nagymér­tékű hőmérséklet-változásnak, mert elrepedhet. A mikrohullámú sütőben csak az arra alkalmas üvegedényt használjuk. Az egyéb üvegek túlságosan felforrósod­hatnak, és könnyen megégethetjük ma­gunkat velük, vagy el is repedhetnek.
 • Zománcozott fémedények. Gyakorlatilag semmivel sem lépnek reakcióba. A mik­rohullámú sütő kivételével használatuk biztonságos, és a hűtőben is tárolhatunk bennük ételeket.
 • Műanyag edények. Biztonságosan hasz­nálhatók a mikrohullámú sütőben, de csak akkor, ha a „mikrohullámú sütőbe alkalmas” felirat olvasható rajtuk. A teljes biztonság kedvéért hosszú főzési idő esetén használjunk üveg- vagy kerámia­edényt. A műanyag edényeket csak újra melegítésre használjuk. Soha ne használ­junk más műanyagot, pl. régi margarinos dobozt, mert megolvadhatnak, és anyaguk összekeveredhet az étellel. Befedhetjük az edényt műanyag fóliával, ha nem érint­kezik az étellel, de a műanyag fedő biz­tonságosabb, mert a fólia megereszkedhet és hozzáérhet az ételhez főzés közben.
 • Kerámia- és agyagedények. A megfelelő minőségű, ólommentes mázzal készült kerámia- és agyagedények általában biz­tonságosan használhatók a mikrohullámú sütőben. Azonban ha egy edény csorba vagy repedt, ne használjuk. Ha az edény felszínén mosogatás után krétaszerű szürke bevonat marad, akkor nem szabad ételekhez használni. A dísztárgyként vásá­rolt kerámia edényekből veszélyes ólom kerülhet az ételbe, ezért ezekben nem szabad ételt készíteni vagy tárolni. A „hőálló” jelzéssel ellátott kerámiaedényeket csak közepesen forró sütő­ben szabad használni.

A fazekaskorong

Semmi veszélyt nem rejt, ha az ételt egy gyönyörű, a leg­jobb barátunk égetőkemen­céjéből vagy a kedvenc fazekasműhelyünkből kike­rült, kézzel formázott tálban sütjük meg vagy tálaljuk, feltéve, hogy ólommentes mázzal készült. Okvetlenül kérdezzük meg, hogy az edény főzésre alkalmas-e. Ha külföldön vásárolunk kerámiaedényt, és nincs módunk ezt ellenőrizni, jobb, ha nem főzünk benne.

A főzés során a fémedé­nyek által kibocsátott csekély mennyiségű fém nem veszélyes. Mivel azonban a tárolás során több fém oldódik ki, a maradékot tegyük műanyag vagy üvegedénybe.

A szivacsok rejtett élete

Amikor szivaccsal elmosogatunk vagy kony­haruhával eltörtünk egy edényt, azt gon­doljuk, hogy tisztább lett. Pedig valószí­nűleg nem. baktériumok bőven tanyáznak a konyharuhán és a mosogatószivacson. A közelmúltban 352 háztartási szivacsot és 75 konyharuhát vizsgáltak meg. Minden hete­dikben találtak szalmonellát, és minden ötödikben staphylococcust.

Megfelelő lépesekkel a kockázat csökkenthető:

 • A konyharuhákat és kony­hai kéztörlődet naponta cseréljük, ill. mossuk ki, hogy megöljük a baktériu­mokat és a vírusokat.
 • Konyharuha helyett használjunk tiszta papír­törlőt. Használat után dobjuk el.
 • Az edényeket, lábosokat, serpenyődet (az öntöttvas kivételével) ha lehet, mosogatógépben mossuk. Ha mégis kézzel mosogat­juk el, akkor ne törölgessük el, hagyjuk inkább megszá­radni.
 • Nikkel is kerülhet az ételbe a rozsdamentes acélból, tehát ilyen edényben ne tegyük a hűtőbe az ételt. Nikkelérzékenység esetén főzzünk hőálló üveg- vagy zománcozott edényben.