Hasznos - Ártalmas

Mobiltelefon – tényleg rákot okoz?

A mobiltelefon a huszadik század utolsó évtizedeinek legnépszerűbb elektronikus találmánya. Igen hasznos vészhelyzetben, pl. ha lerobban az autó vagy sürgős orvosi segít­ségre van szükség, de sokan arra használják, hogy kapcsolatot tartsanak a barátaikkal, kollégáikkal, netán a bébiszitterrel.

Veszélyes-e a mobiltelefon az egészségre?

Bár erre semmilyen bizonyíték nincs, a kuta­tók vizsgálják a kockázatokat, különös tekin­tettel a beépített antennára, amely nagyon közel kerül a fejhez. (Az ún. „vezeték nélküli” telefonok biztonságosságát érdekes módon nem vetették fel.)

Tényleg rákot okozhat?

A bekapcsolt mobiltelefonok elektromágneses mező formájá­ban alacsony szintű energiát sugároznak. Ezért a mobiltele­fonokkal (mint más elektro­mágneses mezőt képző forrásokkal, pl. villamos táv­vezetékekkel, háztartási gé­pekkel) kapcsolatban felme­rült, hogy használatuk nem káros-e az egészségre, nem okoz-e agydaganatot. Jelen pil­lanatban még folynak a kutatá­sok, miközben kifejlesztettek olyan újabb típusú mobiltelefonokat, amelyek jelentős mértékben csökkentik a fejet érő sugárzást.

Potenciálisan káros zavaró hatás

A mobiltelefon zavarhatja a hallókészülékek vagy a beültetett szívritmus-szabályozók mű­ködését. Akinek pacemakeré van, a készülék­től távolabb eső fülére tegye a mobiltelefont, ne tegye bekapcsolva az ingzsebébe vagy a zakója belső zsebébe. A mobiltelefonok zavarhatják a repülőgépek vagy a kórházak elektronikus berendezéseit, ezért ezeken a helyeken gyakran tilos a használatuk.

Vezetés közben

Egy kanadai vizsgálat kimutatta, hogy négy­szer nagyobb az autóbaleset veszélye, ha a vezető telefonál, függetlenül attól, hogy a telefon kézben vagy kihangosítva van. (Ez a baleseti kockázat hasonló ahhoz, mint amikor a vezető véralkoholszintje épp az engedélyezett határértéken van.) A veszély csökkentése érdekében vezetés közben csak röviden telefonáljunk, és korlátozzuk a beszélgetéseket az okvetlenül szükséges dolgok megbeszélésére. Ha hosszabb, vagy érzelmi felindulást okozó beszélgetésre számítunk, inkább álljunk le az út szélén.

Egy csepp megelőzés

Ha lehet, ne tartózkodjunk elektromágneses mezőben!

Bár a mobiltelefonok által kibocsátott energia merteket biztonságosnak tartják, azért jobb, ha nem visszük túl­zásba a használatát.

  • Korlátozzuk a hívások számát ás hosszát. Ha választ­hatunk, vezetékéé telefont használjunk.
  • A régebbi típusú, kihúzható antennák esetében azt tanácsolták, hogy az antennát teljesen ki kell W húzni, és a fejtől a lehető legtávolabb tartani. Ha vezetés közben gyakran használunk mobiltelefont, szereljük az antennát a jármú külsejére.