Hasznos - Ártalmas

Ruhaszárító gép, milyet válasszunk? Hogyan használjuk?

Nem kell az automata szárítógépek nyúj­totta kényelemre felhívni olyasvalaki figyelmét, akivel már előfordult, hogy ven­dégségbe indulás előtt, utolsó pillanatban ki kellett mosni és meg kellett szárítani egy ked­venc blúzt vagy inget. Bármennyire haszno­sak is ezek a gépek, nem szabad megfeledkez­ni arról, hogy olyan berendezésekről van szó, amelyek helytelen üzembe helyezés vagy nem megfelelő karbantartás esetén az egészségre kockázatot jelenthetnek.

Vigyázat! A gázüzemű ruhaszárítót, ill. más gázzal működő berendezést ne húzzuk el a faltól, hacsak meg nem győződünk róla, hogy a gázvezetékhez vezető csatlakozója rugalmas.

A szárítók fajtái

Kétféle típusú szárítót különböztetünk meg: az egyik elektromos árammal, a másik föld­gázzal üzemel.

Egyesek az elektro­mos típusokat kedvelik jobban, azon az alapon, hogy a gázüzemű szá­rítókból égési melléktermékek (pl. szén-mono­xid) szivároghatnak. Ha gázüzemű szárítónk van, és aggodalmat okoz a szén-monoxid esetle­ges szivárgása, akkor – megnyugvásul és az ál­talános biztonság érde­kében -, beszerezhetünk egy jelzőkészüléket.

A szárítót, és minden gáznemű üzemanyag­gal működő berende­zést évente vizsgáltassuk meg szakemberrel. A gázszolgáltatók rámutatnak, hogy a rend­szeresen és a karbantartási útmutatónak meg­felelően szervizelt szárítóknál nem fordulhat elő szivárgás. A berendezéssel kapcsolatos minden munkát, pl. a csatlakozók cseréjét szakember végezze. Az ilyen feladatokat soha ne kíséreljük meg magunk elvégezni.

A kutatások jelenlegi állása szerint szük­ségtelen az elektromos szárítógépet körülve­vő elektromágneses mező miatt aggódni, és semmilyen különleges óvintézkedést nem kell tenni a működésben lévő géppel való érintkezés elkerülésére.

Először is nem bizo­nyított, hogy az elektromágneses mező beteg­séget vagy egészségügyi károsodást okozna. Másodsorban a berendezés körül keletkező elektromágneses mező energiája gyorsan csökken, ahogy a forrásától távolodunk. Ha mindezek ellenére aggályaink vannak, ne tar­tózkodjunk a működő szárítógép közelében.

Szárítsunk biztonságosan

  • A szárító rendelkezzen kültéri szellőzőnyí­lással. Ha ez a nyílás a házon belül van, akkor apró textilfoszlányok kerülnek a levegőbe, ami légzési problémákat okoz­hat a család egyes tagjainál.
  • A kivezetőcsövet rendszeresen ellenőriz­zük. Ha eltört, javítsuk ki a törött részt ragasztószalaggal, vagy az egészet cseréljük ki. A fémcső jobb, mint a recés műanyag cső, mert az meghajolva könnyen össze­gyűjti a textilfoszlányokat.
  • A szűrőt minden használat utáni tisztítsuk ki, mert a textilszálacskák felgyülemlése tüzet okozhat. Az elektromos típusok esetében évente egyszer-kétszer húzzuk ki a dugaszt a konnektorból, távolítsuk el a szervizpanelt, és a keskeny porszívó-fejjel óvatosan porszívózzuk ki a textilszál­szűrőt és a gép belsejét. A filter minden használat utáni megtisztításán túl a gáz­üzemű szárítók esetében a textilszálak és a por eltávolítását a mechanikus részekről hagyjuk a rendszeres karbantartást végző szerelőre.
  • Soha ne tegyünk a szárítóba műanyagot, gumit vagy habszivacsot. Ezek elolvadhat­nak vagy felgyulladhatnak. Olajjal erősen szennyezett textíliák esetében fennáll ugyanez a veszély.
  • Ne engedjük a gyerekeket bemászni a szá­rítóba. Ha egy csöppség belülről magára zárja az ajtót, akkor meg is fulladhat.
  • A mosóhelyiség ajtaját tartsuk zárva, ami­kor nem vagyunk ott. A macskák is ké­nyelmes búvóhelynek találják a szárítók belsejét, tehát ha van macskánk, bekapcso­lás előtt ne feledjük ellenőrizni a szárítót.