Hasznos - Ártalmas

Tűzijáték otthoni biztonságos használata

A tűzijáték látványos, szemet gyönyörköd­tető szórakozás. Szakértő kezekben a nagyobb pirotechnikai eszközök (amit elekt­romosan vezérelnek) meglepően biztonsá­gosak. Azonban a kerti tűzijátékok – a ható­ságilag engedélyezett vagy más forrásból származó rakéták – súlyos égési vagy szemsé­rüléseket okozhatnak. Ha tehát, úgy dön­tünk, hogy otthon tűzijátékot rendezünk, tartsuk be a biztonsági előírásokat!

A „legális” nem mindig „biztonságos”

A hatályban lévő belügyminiszteri rendelet szerint a „játékos pirotechnikai eszközöket” minden, 14. évét betöltött személy az év folyamán bármikor megvásárolhatja az erre szakosodott pirotechnikai üzletben. A termé­kek használati utasításában leírtak szerinti működtetés esetén nem várható, hogy prob­léma adódik. Ám az ún. „kis tűzijáték” ter­mékeknél – petárda, római gyertya, rakéta, bombettatelepek – más a helyzet, mivel azokban komolyabb mennyiségben található veszélyes anyag. így ezeknél nagyon fontos a jogszabály pontos betartása. E termékeket ugyanis – az említettek miatt – kizárólag felnőttek vásárolhatják.

A legsúlyosabb tűzijáték okozta sérülése­ket – elvesztett ujjak, szemek, súlyos égések, süketség – az illegálisan árusított petárdák okozzák, bár az engedélyezett termékek is számtalan sérüléshez vezetnek. A csillagszó­rók különösen veszélyesek, mert a valóságos­nál biztonságosabbnak tűnnek.

Ne dobáljuk a csillagszórót és ne érintsük meg az égő vé­gét, mert az elérheti az 538 °C fokos hőmér­sékletet is. Miután leégtek, legjobb, ha egy vödör vízbe dobjuk őket, mert ha gondatla­nul félrelökjük, könnyen tüzet okozhatnak. Bármilyen petárda használata előtt győződ­jünk meg arról, hogy engedélyezett árusítás­ból származik-e.

Tartsuk be az alábbiakat.

  • Csak olyan rakétát vegyünk, amin rajta van a gyártó neve, és utasítás a termék biz­tonságos használatához.
  • Tervezzünk előre, és mindig szó szerint kö­vessük az utasításokat.
  • Ne tartsuk kézben a petárdát, miközben meggyújtjuk. Inkább tegyük a földre vagy más egyenes felületre. A repülő petárdá­kat, pl. a római gyertyát legalább a petárda hosszának félig földbe kell ásni. A petárdákat ne tároljuk otthon, mert tűzveszélyesek.
  • Soha ne vigyünk petárdát a zsebünkben. Mindig a szabadban, nyitott területen in­dítsuk be az eszközöket, száraz futói és levelektől távol.
  • A nézők kellő távolságban legyenek. Egyszerre csak egy eszközt gyújtsunk meg. Tűzijáték elindításakor viseljünk védő­szemüveget, és soha ne hajoljunk a tűzijáték fölé.
  • Legyen kéznél vész esetére egy vödör víz vagy egy kerti locsolótömlő. Ha a tűzijáték nem gyullad be, ne próbálkozzunk az újra­indítással, mert bármikor felrobbanhat. Inkább alaposan locsoljuk le vízzel.
  • Ne robbantsunk petárdát edény belsejében. Ha valaki illegális tűzijátékot használ, hívjuk a rendőrséget.

Házi kedvenceink védelmében

Az állatok utálják a tűzijátékot – főleg a kutyák és a macs­kák, mert hallásuk négyszer olyan érzékeny, mint az embere. A kutyákat ingerlik a mely, durrogó hangok, és ijedt menekü­léssel vagy agresszióval reagálhatnak.

Tippek gazdiknak:

  • Hagyjuk az állatot otthon (rengeteg ivóvízzel), amikor tűzijátékot megyünk nézni. Húzzuk be a függönyöket, és hagyjuk bekapcsolva a tevét, hogy tompítsa a zajt.
  • A madarak kalitkájá­ra, a nyulak és hörcsögök ketrecere tegyünk szövet­takarót, és vigyük őket a ház legcsendesebb részebe.
  • Különösen érzékeny háziál­lat fülébe cseppentsünk ás­ványi olajat (ez tompítja a hangot), vagy írassunk fel számára nyugtatót.