Hasznos - Ártalmas

Lakásba milyen tűzoltó készüléket vegyek?

Tűzoltó készülékek

Sok háztartásban található egy-egy kisebb tűzoltó készülék, azonban vészhelyzetben mit sem ér, ha nem tudjuk, hogyan kell használni. A megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához el kell ol­vasni a használati utasí­tást, és át kell gondol­ni a következőket:

Típus

Az Or­szágos Tűzvé­delmi Szabályzat előírása szerint a létesítmé­nyekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályok nyújtanak eligazítást:

A tűz-osztály – olyan szilárd, általában szerves eredetű anyagok tüze, amelyek lángolás és/vagy parázslás kíséretében égnek (pl. fa, papír, szén, szalma). B tűzosztály – folyé­kony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüze. C tűzosztály – éghető gázok tüze. D tűzosztály – fémek, fémötvözetek tüze. (A nem megfelelő tűzoltó készülék hasz­nálata nagyon veszélyes lehet. Otthonra a többcélú készülék a legjobb.

Méret

A tűzoltó készülék könnyen kezelhető méretű legyen. A kicsi, 2,5 kg-os modell a legtöbb esetben elegendő. A kis készülékek 10, a nagyobbak 25 másodperc alatt ürülnek ki.

Tartalom

A legtöbb készülék, ammónium-foszfát-tartalmú porral vagy habbal oltja el a tüzet. Ezt nehéz felta­karítani, és tönkrete­heti az elektromos be­rendezéseket, például a számítógépet. Ezért ahol ilyen berendezések vannak, ott halonnal vagy szén-dioxiddal ol­tó készülékeket alkalmaznak. A konyhai készülékek gyakran tartalmaznak szódabikarbónát az égő zsiradékok ellen. (Meg­jegyzés: Az égő zsiradékokat nem mindig a tűzoltó készülékkel a legjobb eloltani.)

Tűzoltás

  • Gondoskodjunk arról, hogy mindenki elhagyja az épületet.
  • Hívjuk a tűzoltókat.
  • Menekülési útvonalnak használható ajtó közelében maradjunk.
  • Kerüljük a füst, a gőzök és gázok belélegzését.
  • Ha nem sikerül azonnal eloltani a tüzet, késedelem nélkül hagyjuk el az épü­letet.

Felkészültünk a tűzoltásra?

A tűzoltó készülékeket megfelelően helyez­zük el otthonunkban és a lakóházakban. Te­gyünk legalább egyet minden emeletre, bele­értve a pincét is. (Az ésszerű szabály az, hogy 12 m-nél ne kelljen többet menni, hogy kéz­be kapjunk egyet.) A készülékeket gyerme­kektől távol kell tartani, a menekülési útvonal közelében, és minden hőforrástól távol.

Havonta ellenőrizzük a nyomásmérőket, és cseréljük ki vagy töltsük újra azokat a készülékeket, amelyekben leesett a nyomás. (A nem újratölthető tűzoltó készülékek 12 évnél hosszabb idő után már nem biztos, hogy megfelelően működnek.) Ne feledjük, hogy a megfelelő házi tűzbiztonsági rendszer nem csak a tűzoltó készülékeken alapul – hozzá tartoznak a működőképes füstjelzők és a ház minden lakója számára ismert mene­külési útvonalak.

A tűzoltó készülék helyes használata

Minden felnőttnek tudnia kell a tűzoltó készüléket használni. Tűz esetén nincs idő a használati utasítást olvasgatni:

  • Húzzuk ki a biztonsági szeget, és álljunk 1,8-3 m távolságra a lángoktól.
  • Célozzunk alacsonyan, a tűz aljára.
  • Nyomjuk meg a fogantyút vagy az emelőkart.
  • Hogy mindenhová jusson a tüzet elfojtó anyagból, mozgassuk a tűzoltó készüléket jobbra-balra.

A legfontosabb: soha ne fordítsunk hátat a tűznek, még ha „látszólag el is aludt, mivel ismét lángra kaphat.