Hasznos - Ártalmas

Vegytisztítás folyamata, mennyire veszélyes?

A száraz vegytisztítás előnye, hogy az öltönyök, gyapjú­holmik és kényes selyemruhák tisz­tán, vasaltan érkeznek vissza, nem fakulnak ki és nem mennek össze. Vannak azonban árnyoldalai is: a vegytisztítás folyamán mérgező vegyszereket alkalmaznak, ami egészségügyi veszélyeket rejt nem­csak az ügyfelek és az alkalmazot­tak, hanem a tisztítók fölött vagy szomszédságában lakók számára is.

A vegytisztítás piszkos munka

A folyamat valójában nem „száraz”, csak abban az értelemben, hogy na­gyon kevés vizet használnak hozzá. A ruhákat folyékony vegyszeres ol­datba merítik, amely kioldja a folto­kat anélkül, hogy felszívódna a szö­vetbe. Elterjedt vegytisztító anyag a triklór-etilén, a benzol és a formal­dehid, de leginkább egy szénhidro­gén származék, a perklór-etilén. Ez utóbbi anyagról korábban feltételezték, hogy rákkel­tő is lehet. Egyéb hatásai közé tartozik, hogy izgatja a bőrt, a szemet és az orrmellékürege­ket, fejfájást, szédülést és hányingert okoz­hat. Tartós belélegzése károsíthatja a közpon­ti idegrendszert, a májat, valamint a vesét.

Hogyan óvjuk magunkat?

A vegyszerrel való érintkezés minimali­zálása érdekében vegyük le a nylonzsákot a frissen tisztított ruháról, és néhány órára akasszuk ki a szabad levegőre vagy egy jól szellőző helyiségbe (ne a zsúfolt gardróbba vagy a hálószobába). Ha a tisztítóból rend­szeresen különösen erős vegyszerszagot árasztva jönnek vissza a ruhák, akkor keres­sünk másik vegytisztítót.

Kevesebbet tisztíttassunk

Az alábbi hasznos tippek segítségével csök­kenthetjük a tisztítandó ruhák mennyiségét és a velük járó egészségügyi kockázatokat.

Csak azokat a ruhákat tisztíttassuk, ame­lyek ezt kifejezetten igénylik. Ha lehet, válasszuk inkább a kímélő kézi mosást. Az öltönyök rendszeres kikefélésével és vasalásával elérhetjük, hogy ritkábban kelljen tisztíttatni őket.

Vásároljunk inkább otthoni mosással tisz­títható ruhákat.

A perklór-etilén

Aki vegytisztító közelében él vagy vegytisztítóban dolgozik, jobban ki van téve a mérge­ző anyagoknak. Az olyan lakóépületekben, ahol vegytisztító működik, valószínűleg ma­gasabb a levegő perklór-etilén-szintje. Bár az EU-ban és hazánkban is a vizsgálatok ered­ményeként törölték a perklór-etilént a rák-

A távlatok

Hamarosan találkozhatunk néhány új, nem mérgező tisztítási eljárással. Már működnek „nedves tisztítók”, ahol vizet, gőzt és biológiailag lebomló szappanokat használnak. A vizsgálatok szerint ez a módszer a ruhák mintegy 80%-ánál sikeres. Egy napon talán a ruhatisztító cégek is inkább a környezetbarát anyago­kat választják, pl. a folyékony szén-dioxidot.