Ház

Vakolathibák: repedezett, porló, kivirágzott, foltos, leváló vakolat

A vakolás a kivitelezési munkák so­rában az egyik legfontosabb és leg­igényesebb munka, a vakolatok még a bontott vagy vegyes anyagú falaza­tokat, a nem első osztályú falfelülete­ket is „jólöltözötté” teszik. Egy mon­dás szerint másodosztályú falazás, első osztályú vakolás és osztályon fe­lüli piktormunka csodálatosan szép házat eredményezhet. A vakolatokat vizsgálva számtalan olyan hibát lelhetünk fel, amelyek gondos előkészítéssel vagy utókeze­léssel elkerülhetőek lettek volna. A következőkben néhány jellegzetes hi­bát és hibaforrást sorolunk fel.

Repedezett vakolat:

  • a szükségesnél több a kötőanyag vagy a porfesték a habarcsban;
  • a homok agyag-iszaptartalma na­gyobb a megengedettnél;
  • a vakolat az előírtnál vastagabb;
  • az utókezelés elmaradt;
  • a bevakolt szerkezet nem térfogat­álló (pl. a fal még nem ülepedett meg teljesen);
  • a vakolat túl gyorsan száradt ki (pl. mesterségesen szárították).

Kipattogzott vakolat:

  • a mészpép oltatlan darabokat tar­talmazott;
  • a homokban agyagrögök voltak.

A vakolat felülete porlik:

  • a habarcs a szükségesnél kevesebb kötőanyagot tartalmazott;
  • a vakolat túl gyorsan száradt ki.

A vakolat táskásodik, az alap- és fe­dőréteg elválik egymástól:

  • a felületet nem kellősítették;
  • fagyott felületre vakoltak;
  • az alap- és fedőréteg kötőanyagtar­talma jelentősen különbözik;
  • kivirágzott felületre vakoltak.

A vakolat kivirágzik (az oldható sók kikristályosodnak):

  • a szerkezetből a vakolás előtt nem távozott el az építési nedvesség;
  • valamilyen hiba (pl. csőrepedés) következtében a vakolat alatti szer­kezet újból átnedvesedett;
  • a falazatba beépített tégla rossz mi­nőségű volt (pl. alapból bontott; huzamosabb ideig szabadban, a talajon tárolták);
  • a régebbi falazat nem volt megfele­lően előkészítve.

A homlokzati vakolat lyukacsos, laza szövetű:

  • a friss vakolatot erős csapóeső áz­tatta.

A vakolat levelesen leválik, felhólyagzik:

  • a vakolat a teljes kiszáradás előtt megfagyott.

A homlokzati vakolat foltos, piszkos:

  • az elkészült vakolatot utólag javí­tották;
  • a vasbeton koszorúknál és az áthi­dalóknál nincs hőszigetelés;
  • a zápor az állványpallóról a hom­lokzatra fröcskölte a szennyező anyagokat;
  • a kapart színvakolatot túlkaparták (az alapvakolat előbukkan);
  • a kivirágzástól meg nem tisztított felületre vakoltak.

Lecsorgás, „esőszakáll” a homlok­zaton:

  • a vízorr hiányzik, hibásan kikép­zett vagy habarccsal eltömődött (párkányoknál gyakori).

Színeltérések a homlokzaton:

  • az alapanyagokat nem az előírt ke­verési arány szerint adagolták;
  • a habarcskeverő ládát a keverés előtt nem tisztították meg;
  • nem a teljes homlokzatoldalnak (vagy mezőnek) megfelelő mennyi­ségű habarcsot kevertek egyszerre.

A homlokzatvakolat sérült:

  • a vakolatot az állvány elbontásakor leverték.

További hasznos tanácsok vakolathibák javításához>>