Házak és lakások felújítása

Az építőanyagok egészségre és környezetre gyakorolt hatása

A gyártás és feldolgozás alatt keletkező káros anyagok megítélésének fontos mércéje egyebek mellett az építőanyagok nyersanyagának kiterme­lésére, a szállításra és a termelésre fordított energia. Egy új épület összes építőanyagának előállítására általában (az építésmódtól függően) annak az energiamennyiségnek a többszörösét kell fordítani, mint amennyit a jól szigetelt épület­ben 10 év alatt fűtésre elhasználnak.

Tipp! Az építőanyagok kiválasztásánál gondoljunk azok későbbi eltávolításának útjaira és esetleges veszélyeire.

Közvetlenül és naponta veszélyeztethetik a la­kók egészségét azok a káros anyagok, amelyeket egyes – köztük akár úgynevezett „természetes” – építőanyagok a beépítéskor vagy beépített álla­potban leadnak. Az elmúlt időben néhány alkotó­anyagnak az egészségre és környezetre gyako­rolt különösen káros hatását ugyan felismerték és alkalmazásukat korlátozták vagy megtiltották, mégis van sok, ma is változatlanul használatos anyag, amely az emberre és környezetére nehe­zen kiszámítható kockázatot jelent.

Káros anyagok az építőiparban

Azt általánosságban nem lehet megmondani, hogy az ilyen anyagok konkrét esetben mekkora veszélyt jelentenek, hiszen az sok tényezőtől függ, pl. a káros anyag koncentrációjától, attól, hogy az anyag érintkezik-e a szoba levegőjével vagy sem, hogy azt száraz vagy nedves környezetben alkalmazzuk-e és milyen hőmérséklet­ingadozásoknak van kitéve.

Fémek és műanyagok

A fémeket és műanyagokat csak takarékosan alkalmazzuk (a fémeket pl. összekötő elemként, a műanyagokat tömítésre és nedvesség elleni szi­getelés céljára), mivel gyártásuk nagy energiafelhasználással és környezetszennyezéssel jár.

Az építőanyagok kiválasztásának a régi házak felújításánál alkalmazott szempontjai nem külön­böznek alapvetően azoktól, amelyeket új házak építésénél is figyelembe kell venni.

Vegyük figyelembe ezeket is:

  • az anyagfelhasználást az építési feladathoz igazítjuk;
  • lehetőleg olyan építőanyagokat válasszunk, melyeket kis energiaráfordítással, kevés káros anyag kibocsátásával lehet előállítani;
  • a regenerálható és újra felhasználható építő­anyagokat részesítsük előnyben;
  • a helyszínen nyert vagy előállított építőanya­gok alkalmazásával elkerülhető a költséges szállítás;
  • az anyagok külső megjelenése és alkotói ne befolyásolják hátrányosan jó közérzetünket és egészségünket.