Ajtók, ablakok

Tolóablakok – Javítás és hibaelhárítás

A takaróléc eltávolítása

Az elszakadt emelőzsinór pótlásához ki kell venni a keretből a tolóablakot. Feszítse le egy széles vésővel a belső ablaktábla két oldaláról a takaróléceket.

Tolóablak tartóléc

A léc közepénél kezdje, nehogy megsérüljenek a léc gérbe vágott sarkai. Ha netán elhasadna a léc, tegye félre a darabjait. Később ezek alapján szabhatja méretre a pótlást. Ha újra fel akarja használni a régi léceket, akkor számozza meg a darabokat és a keret részeit.

Nehogy leessen a súly!

Amikor elvágja a régi zsinórt, az ellen­súly lezuhan a tok belsejébe, és a zsineg végét is magával rántja. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy teljesen leereszti az ablaktáblát, és egy hosszabb madzagot csomóz a zsinórra.

Tolóablak madzag

Ezután már elvághatja az emelőzsinó­rokat, majd a csigákon átvetett madzaggal óvatosan leenged­heti a tok aljára az ellensúlyokat. Emelje ki a keretből a tolóablakot. A madzagokat hagyja a csigán, hogy később majd ezek segítségével húzhassa be az ablaktok belsejébe az új emelőzsinórt.

Tolóablak felépítése:

 

Tolóablak felépítése

A választóléc cseréje

A külső tolóablak leszereléséhez először el kell távolítani a választóléceket – ezek a vékony falécek távtartóként szolgálnak a tolóablak két táblája közt. Többnyire mázolva és szögelve vannak, így le kell feszegetni, és újakkal kell pótolni őket. Keskeny vésővel vagy egy régi csavarhúzóval tisztítsa ki az ablakkeret hornyát, hogy jól illeszkedjenek a távtartók.

Új zsinórt mindenhová!

Ha elszakadt az egyik emelőzsinór, cserélje ki mind a négyet. Alighanem a többi is kopott már, így nem kell új­ra bajlódni velük. Vizsgálja át a csigá­kat is. Ha már kopottak vagy vastagon festékesek, egy füst alatt csavarozza le és cserélje ki ezeket is.

Hol a toknyílás?

Toknyílás

A súlyokhoz csak úgy férhet hozzá, ha megkeresi a toknyílást – vagyis az ellensúlyokat rejtő üreg levehető fedelét – az ablaktok alja közelében. Ha mázolva van az ablaktok, csak a nyílás peremét jelző vékony vonal árulkodhat a fedél hollétéről. Csavarok éppúgy rögzíthetik a fedelet, mint szögek, ilyenkor ki kell húzni őket a helyükről.

Jelölje meg a súlyokat!

Noha az ellensúlyok egyformának tűnnek, a külső tolóablaké eltérhet a belsőétől. Ha zsinórt cserél, jelölje meg a súlyokat, különben később nem fogja majd tudni, hogy mely súly melyik tolóablakhoz tartozik.

Nyújtsa meg a zsinórt!

Legjobb a polipropilén emelőzsinór, mert nem nyúlik és nem mállik. Ha csak hagyományos zsinór van kéznél, nyújtsa meg, mielőtt beszerelné. Ezt soha ne mulassza el, mert a terheléstől lassan megnyúló zsinór miatt az ellensúlyok előbb-utóbb leérnek a tok aljára, és ennek következtében nem fog megfelelően nyílni-záródni a tolóablak. Kösse a zsinór egyik végét valamilyen rögzített tárgyhoz (például egy fához), majd feszítsen ki mintegy 4 m zsinórt és húzza ki teljes erőből. Ha már nem nyúlik tovább, oldozza el és vágja le a megnyújtott darabot. Ugyanígy nyújtsa meg a zsinór fennmaradó részét is.

Mennyi zsinór kell?

Zsinór hossza

Mérje meg a zsinórvezető horony hosszát a tolóablak oldalán (A), és adjon hozzá 200 mm-t. Mérje le a csiga és a párkány szintje közti távolságot (B), majd vonja le belőle az ellensúly méretét (C). A zsinór hosszát az A + 200 + B – C képlet alapján számíthatja ki.

Új zsinór befűzése

Amikor a régi zsinór vége eltűnik az ablaktokban, toldja meg egy madzaggal az új emelőzsinórt, majd a madzag másik végére kössön egy kisméretű csavart, amely átfér a csiga fölötti résen.

Zsinór befűzése

Dugja át a csavart a csiga fölött, hogy lepottyanjon mögé, az ellensúly házába. Alulról nyúljon be a toknyíláson, és a madzag segítségével húzza át az eme­lőzsinórt a csigán, majd kösse rá a végé­re az ellensúlyt. Ha gyakorlatlan, fogja be valamelyik türelmes családtagját is.

Ne a széléhez szögelje!

A tolóablak felső sarkához túl közelre szögelt zsinór feszül a csigákon, így nem fog teljesen felcsúszni az ablak. Maradjon szabadon legalább 40 mm-nyi zsinór a felső keretléc alja és a csiga közt. Ügyeljen arra, hogy az emelőzsinórok felső rögzítőszögei felülről mérve azonos magasságba kerüljenek a tolóablak két szélén.

Ha zörög az ablak…

A laza tolóablak zörög a keretben. Ha a belső ablak a bűnös, helyezze közelebb az ablaktábla felületéhez a takarólécet. A szögeket csak félig üsse be, majd az ablakot párszor feltolva és leengedve ellenőrizze, hogy megszűnt-e a zörgés. Verje be tövig a szögeket.

Záróretesz

Szereljen záróreteszt a zörgő külső ablaktáblára. Ennek emelőbütyke zárás közben szorosan egymáshoz szorítja a két tolóablakot. Egy másik típus recézett fejű menetes csavarral zárható, és hasonlóképpen működik. Hüvelyes csavarral is megszüntethető az ablaktáblák zörgése – ez egyébként a tolóablak tábláinak biztonsági rögzíté­sére használatos.

Ékelje ki, hogy feszes legyen!

Az ellensúlyokat felerősítésük után húzza fel egészen a csigáig. Ezután engedje lejjebb mintegy 25 mm-rel a súlyokat, és a csigánál ékelje ki a zsinórjukat, míg rászögeli az ablakra a zsinórt. Miután elkészült, szedje ki az ékeket, és engedje le a tolóablakot.

Lépésről lépésre

Az emelőzsinór szerelése

Emelőzsinór javítás

  1. A takarólécet, a belső tolóablakot, a zsinórokat távolítsa el. Vegye le a választólécet, és emelje ki a külső ablakot is.
  2. Vágja méretre az új zsinórt, kössön rá egy madzagot és egy kis csavart, majd a csiga fölött átbújtatva húzza le a végét a toknyílás aljáig.
  3. Csomózza rá a zsinórokra az ellensúlyokat, majd igazítsa el az ablaktok belse­jében a súlyokat. A műanyag zsinór végét egy gyufa lángjával kösse el.
  4. Szögelje az emelőzsinórt a horonyhoz. Tegye a helyé­re a külső és a belső ablakot.