Fürdőszoba átalakítása

Csapok cseréje, csöpögő csapok javítása (képekkel)

Csapok cseréje

Miután meggyőződtünk arról, hogy a csap a mosdókagylónkhoz illeszthető, a régi csap lecserélése viszonylag egyszerű feladat. A csap szó szerint a vízvezeték végeleme; így aztán cseréjéhez csak le kell csavarozni a régi csapot és a helyére erősíteni az újat.

FIGYELEM! Mielőtt nekiállnánk a vízvezeték­ szerelésnek, el kell zárnunk a vi­zet. A modern vízvezetékrendsze­reknél az elzáró szelep általában a csap közelében, gyakran a mos­dókagyló alatt található. A víz el­zárása után nyissuk ki a csapot, hogy a vezetékben levő kevés víz is kifolyhasson.

Lépések:

  1. Miután elzártuk a vizet, le kell csavarnunk a flexibilis vízcsőcsat­lakozót, hogy hozzáférjünk a kagyló hátoldalán lévő csapfelerősítő csavar­anyájához. A csavaranyát a mosdó­kagyló-szerelő szerszámmal bont­hatjuk meg.1. lépés
  2. Miután lecsavartuk a flexibilis víz­csatlakozót, tekerjük le a csapfel­erősítő csavaranyát. Ugyanezt ismé­teljük meg a másik csapon is. Most már felülről kiszerelhetjük a csapot, és berakhatjuk a helyére az újat. A csap kialakításától függően esetleg szükség lehet a lefolyó dugaszának kiszedésére is. 2. lépésEz általában elég egy­szerű feladat; az új dugasz beszere­lésekor egyszerűen kövessük a gyár­tó utasításait.

Új csapok beszerelése

Új csapok beszerelése

(Csak akkor engedjük meg a vizet, amikor elkészültünk a szereléssel.)

Csöpögő csapok javítása

Egy csöpögő csap igen zavaró, ugyanakkor gyakori probléma, sze­rencsére azonban nem túl bonyolult megjavítani. A csöpögés leg­gyakoribb oka általában egy törött vagy elkorrodálódott alátét, esetleg az alátéten lévő hajszálrepedés. A csap kialakításától függetlenül szere­lés előtt zárjuk el a vizet, akár a főelzárónál, akár a csap közelében lévő szelepnél. Ezután nyissuk ki a csapot, hogy kieresszük a vezetékben maradt vizet. Csak ezután következhet az alátét cseréje.

A forgatógomb leszerelése

A forgatógombok eltérő kialakításúak, de azokat általában egy kis csavar rög­zíti a helyükre. Ezt ki kell csavarnunk, és akkor leszedhetjük a gombot, ahogyan az a képen látható. Miután leszedtük, láthatók a belső elemek. Egyes csapok belsejében egy további belső betét is található, ezt is le kell venni, mielőtt hoz­zányúlnánk az alátéthez.

Lépések:

  1. Lapos fejű csavarhúzóval pattint­suk le az elzáró betétjét, majd csavarjuk ki a rögzítő csavart.1. lépés
  2. A belső betét kicsavarásához állítható fogót használjunk. Ha nagyobb erő szükséges a kicsavarásához, a művelet közben az egyik kezünkkel fogjuk meg a csapot, ne­hogy tönkretegyük.2. lépés

Az alátét cseréje

Miután eltávolítottuk a belső alkatrészt, szabaddá válik az alátét. Most már gye­rekjáték annak cseréje. Néha az alátétet csupán a belső alkatrész aljáról kell lehúzni. A képen látható esetben viszont egy kisméretű csavaranya tartja a he­lyén.

Lépések:

  1. Hosszú szárú fogóval lazítsuk meg a rögzítést. Kis mérete miatt a csavaranya könnyen elkallódhat, ezért tegyük biztonságos helyre.1. lépés
  2. Lapos fejű csavarhúzóval pattint­suk le a sérült alátétet.2. lépés
  3. Helyezzük be az új alátétet, ügyelve rá, hogy az a megfelelő méretű legyen, és pontosan a helyére illeszkedjen. Ezt követően a csavar­anyát csavarjuk vissza. Miután vissza­szereltük a csapot, zárjuk el, csak ezután nyissuk ki a vizet. Ha jól sze­reltük be az alátétet, a csöpögés megszűnik.3. lépés