Fürdőszoba átalakítása

Vécétartály javítása és szennyvízlefolyó

Vécétartály javítása

A vécétartályoknál gyakori probléma a folyamatos csöpögés, vagy az, hogy nem jön belőle elegendő víz a lehúzáskor. Mindkét eset­ben a tartályban lévő vízmennyiség a ludas. Ezt azonban könnyű szabályozni, ugyanis biztos, hogy a levegővel töltött úszóval van baj. Az úszó a vízszinttel együtt emelkedik és süllyed, a tartály telítődésekor elzárva egy szelepet, illetve kinyitva azt, amikor ürül a víz. A levegővel teli úszó egy kar végére van szerelve. Az elzáró szerkezet kétféle mó­don működhet.

Hagyományos úszógolyós vízel­záró szelep

Hagyományos úszógolyós vízel­záró szelep

Az ilyen szelep helyze­tét egyrészt a kar meghajlításával, másrészt (a képen látható módon) a kar vízszintes szakaszához csatla­kozó csavaranya meglazításával mó­dosíthatjuk.

Műanyag karok

Műanyag karok

Bizonyos esetek­ben a levegővel töltött úszót egy mű­anyag kar tartja a helyén. Ebben az esetben a kar másik végét kell állíta­nunk, a vízbeömlést szabályozó sze­lep közelében. Hosszú szárú fogóval lehet végezni a beállítást, a karon lé­vő kisméretű anya eltekerésével. Ily módon azt befolyásolhatjuk, hogy mekkora vízszintnél zárja le a vízbe­vezető szelepet az úszó.

Kapcsolódó: WC javítás

Gondok a vécével? WC-tartály javítása egyszerűen!

Szennyvízlefolyó

A különféle szennyvízelvezető-rendszerek kialakítása más és más le­het, a legtöbb rendszer azonban alapvetően egy U-alakban meg­hajlított cső, a bűzelzáró szifon, amely a fő ejtőcsőbe vezeti a szennyvi­zet. Ebben az egyszerű rendszerben leggyakoribb hiba az elzáródás vagy a csőrepedés. Ha tisztában vagyunk a rendszer működésének alapelveivel, könnyen kijavíthatjuk ezeket a hibákat. Ezen az ábrán egy szokványos szerkezeti megoldást mutatunk be, jelezve a leggyakrab­ban előforduló meghibásodásokat.

Szennyvízelvezető rendszer

Szivárgást okozhat:

Szennyvízelvezető rendszer