Kültéri munkák

Háztető – Lapos tetők gyorsjavítása

Hasadások megfoltozása

Lapostető javítása

Kaparja fel a hasadás körű! a kő-zúzalékot, s szárítsa ki a rést. Egy hőlégfúvó meggyorsítja a munkát. Töltse ki bitumenes ragasztó masszával a hasadékot, majd kenje át az egészet bitumenes alapozóval, s hagyja száradni. Végül ragasszon rá öntapadó tetőjavító csíkot. Tapétagörgővel hengerelje át néhányszor erősen a csíkot. Ha a hasadás épp két kátránylemez illesztésénél található, akkor a tető széléig újítsa fel a varratot.

Tetőfiatalítás

A régi lapos tetők élettartama nagyban meghosszabbít­ható egy javítókészlettel. Többféle is kapható, de mindnek az a lényege, hogy folyós szigetelőszerrel kétfelől átitatott hordszövet kerül a tetőre. E művelethez a felületnek száraznak és lehetőleg pormentesnek kell lennie. Kenje át a tetőt szigetelőszerrel egy régi partvis segítségével.

Tetőfiatalítás

Ezután terítse le a hordszövetet, hogy az egyes csíkok szélei átfedjék egymást, majd kenje fel a második réteg szigetelőszert. A harmadik és -amennyiben az útmutatóban azt tanácsolják -a negyedik réteg felvitele előtt hagyja száradni a felületet. A javítómunkához ócska cipőt húzzon, mert a partvissal együtt nyugodtan kidobhatja.

Nyerje vissza a kavicsot

A lapos tetőre kiszórt kőzúzalék a nap égető sugaraitól és a kopástól óvja a kátránylemezt. Ám az eső apránként bemossa a kőzúzalékot az ereszcsatornába, ahonnan az ejtőcsövön át a csatornába jut. Helyezzen sűrű hálót az ejtőcső felső nyílásához – innen kiszedheti az összegyűlt kőzúzalékot, majd visszaszórhatja a tető csupasz részeire.

Kőzúzalék helyett nyugodtan használhat fényvisszaverő bevonatot is, de azt rendszeresen fel kell újítani, hogy megfelelő legyen a védőhatása.

Deszkalapon állva

A lapos tető általában nem arra való, hogy járkáljanak rajta. Ha ablaktisztítás vagy falfestés miatt mégis rá kell lépnie, használjon járódeszkákat, melyeken jobban eloszlik a súly. Közvetlenül a tetőn ne mászkáljon – a benyomódó kőzúza­lék megsértheti a szigetelést -, s lehetőleg ne ejtse le a ne­hezebb szerszámokat. Ha létrán dolgozik, helyezzen alá egy deszkát, amelynek pereméhez előtte rögzítsen egy lécet, ne­hogy kicsússzon a létraláb.

Laza bádogborítás rögzítése

A házfal, a veranda és egyéb toldaléképület teteje közti csatlakozást bádogperem szigeteli. Ennek felső széle a téglák közti hézagokba van beékelve, és habarcs rögzíti.

Laza bádogborítás

A javítás során a fugázás előtt pótolja a hiányzó ékeket. Vágjon kis ólomcsíkokat, majd harmonikaszerűen hajtogatva fakalapáccsal ütögesse be őket. (Ma már poliuretán habot használnak.)

Kétféle szigetelési eljárás

A lapos tető faanyaga alulról és felülről egyaránt korhadásnak indulhat. Alulról a plafonon csapódik ki a helyiség meleg levegője, s megtámadja a fafödém alsó felét. Ezen úgy segíthet, hogy a födém kijavítása után szigeteli a tetőt. Ez a művelet kétféleképpen történhet: A „meleg” tetőnél merev polisztirén táblákból álló szigetelőréteget kell fektetni a régi tetőre, majd arra új borítódeszkákat, legfelülre pedig bitumenes szigetelőlemezt.

Szigetelés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a régi tető még viszonylag jó állapotban van, akkor ez az olcsóbbik megoldás. A „hideg” tetőt a tetőlemez alatti részen szigetelik, s szellőzőnyílások segítik, hogy alulról légáramlás érje a födémet. Hideg tető akkor építhető, ha a deszkázat teljes cserére szorul, vagy ha egyébként is bontani kell a mennyezetet.

A szélek leragasztása

Az erős szél felszakíthatja a tető kátránylemezeinek meglazult széleit. Vegye elejét ennek, s ragassza le hidegen felvihető vagy bitumenes ragasztóval a széleket.

Olvassza ki a zúzalékot!

A javításra szoruló felületről széles spaklival szedje föl a kőzúzalékot. A kátránylemezbe ragadt kődarabkákat hőlégfúvó pisztoly segítségével szabadíthatja ki.

Fémtetők védelme

Ha ólom-, bádog- vagy rézlemez fedi a lapos tetőt, fújja át rendszeresen gombaölő szerrel, hogy megelőzze a savas hatású mohák és zuzmók elterjedését. A fémlemezek repedéseit pedig erős öntapadó tetőjavító fémszalaggal foltozza be.

Hullámlemez tetők javítása

A hullámlemez vágása

Hullámlemez vágása

A levágandó lemezt a többi egymásra rakott lemez tetejére helyezve biztonságosan fűrészelheti. Másik megoldás, ha a vágás vonala mentén két párhuzamos, hosszú faléc közé fogja be egy satuba. Ha hideg van, inkább fedett helyen vágja a műanyagot, mert az rideggé válik, és könnyen elrepedhet.

Nem reped el a lemez…

A műanyag lemezek lecsavarozásához a pontos méretnél valamivel nagyobb lyukakat fúrjon, de mindig a hullám­lemez bordáiba és ne a vájataiba. Állítsa be az alátéteket és távtartókat, s ne húzza meg túl erősen a csavarokat.

Csavarlyukak előfúrása

A rögzítőcsavarok lyukainak fúrása nehéz dolog, mert a hullámlemez görbe felületéről könnyen lecsúszik a fúróhegy. Ragasszon egy darabka szigetelőszalagot a fúrási pontra – s az szilárdan tartja majd a fúróhegyet.

Tönkrement lemez cseréje

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat, húzza ki a sérült lemezt, majd nyomjon be egy faéket a szarufa és a sérült darabra felfekvő szomszédos lemez közé. A pótlást úgy csúsztassa be a megemelt lemez alá, hogy a bordázatok teljesen egymásba illeszkedjenek.

Szigetelés a falak mentén

A hullámtető és a fal közti rést előre gyártott szegélyelemekkel lehet vízállóvá tenni. Ennek rugalmas hajtási vonala lehetővé teszi a lejtési szög beállítását, majd a függőleges oldalt hagyományos fém- vagy bitumenlemezes borítással fedheti be.

Szigetelés - hullámtető

Az ereszt úgy szigetelheti a huzat és a víz ellen, hogy rugalmas habból készült tömítőcsíkot helyez a hullámlemez alja és a tartógerenda közé. Ennél a műveletnél is felhívjuk a figyelmét a létra szakszerű használatára.