Tetőtér beépítés

Lépéshang-szigetelés beépítése tetőtérben

A tetőterekben általában nincs lépéshang elleni szigetelés, mivel régebben nem számol­tak a tetőterek későbbi beépítésével. Ebben a helyzetben lépéshang-szigetelő lapokkal és szárazaljzattal (pl. faforgácslapok) oldhatjuk meg legegyszerűbben a feladatot.

1. lépés

A lépéshangok körítőfalakra történő átterje­dését a falak tövében végigvezetett szigetelő­anyag-sávval előzhetjük meg.

Ezután lefektethetjük a lépéshang-szigetelő la­pokat. A műveletnél ügyeljünk arra, hogy ke­resztfugák ne keletkezzenek a toldásoknál. A szigetelőlapok lerakásánál az első sor végén valószínűleg vágni kell majd őket. A következő sort a megmaradó darabbal kezdve biztosít­hatjuk, hogy a lapok kötésben legyenek lefek­tetve. A lapokat jól egymáshoz szorítva burkol­juk be a teljes felületet. Ha a lépéshang-szige­telés mellett a hőszigetelés is szempont, akkor a lépéshang-szigetelésre további hőszigetelő réteget is elhelyezhetünk.

Jó tanács

A faforgácslapok felülete gyorsan kiszá­rad, és ez által a lap meghajlik. A burko­lást ezért érdemes egy lépésben végez­ni, mert a már összecsavarozott felület, sík marad.

Az aljzat alá beépítendő lépésálló szigetelések a terhelés hatására kevésbé nyomódnak össze, mint a normál hőszigetelések.

Hangszigetelés tetőtérben

2. lépés

A faforgácslapból (általában 22 mm vastag táblák) készült szárazaljzatok szakszerű lera­kásánál a következő dolgokra kell odafigyelni:

  • A lapokat a szigetelés lerakásánál leírt mó­don, a keresztfugák kerülésével kell fektetni.
  • A lapok megfelelően erősen kapcsolódnak egymáshoz, ha az eresztékeket a hornyok­ba beragasztjuk. Ahhoz, hogy a lépéshan­gok átjutását valóban gátoljuk, nem szabad a lapokat az eredeti padozathoz hozzácsa­varozni.
  • A lapok közötti fugákat a gyártó által aján­lott tömítőanyaggal gletteljük ki.
  • Vizes helyiségek burkolására nem használ­hatunk egyszerű faforgácslapokat. Az anya­gok beszerzésekor ügyeljünk arra, hogy ezekbe a helyiségekbe megfelelően vízálló szárazaljzatot és ragasztót válasszunk.