Tetőtér beépítés

Aljzatok felújítása (tetőtér)

A régebbi épületek tetőterének beépítésekor gyakorlatilag mindig fel kell újítani az aljzatot. Ha a födém kellően teherbíró és elegendő a hely arra, hogy a járószintet kissé megemeljük, akkor alkalmazhatunk ömlesztett szigetelésbe fektetett gipszrost szárazaljzatot is.

Az ömlesztett szigetelések 1-6 mm-es szem­csékből (duzzasztott agyagkavics, perlit stb.) állnak. Az anyag zsákos kiszerelésben kap­ható, amely a kis térfogattömeg miatt könnyen feljuttatható a tetőtérbe. Ügyelni kell arra, hogy az ömlesztett szigetelés beépítéskor teljesen száraz legyen, tehát előzőleg megfelelően szá­raz helyen kell tárolni.

A felhasznált szigetelőanyag legyen kellően terhelhető, szagtalan és egészségügyi szem­pontból kifogástalan, valamint legyen kicsi a hővezetési képessége. Sokszor előfordul, hogy bár a régi födém kel­lően teherbíró, mégis meglehetősen nagy a le­hajlása. Az ömlesztett szigetelés előnye, hogy vele a födém kisebb vagy akár nagyobb egyenetlenségeit is orvosolhatjuk. Az ömlesz­tett hőszigetelésben megfelelően szigetelt csöveket és vezetékeket is vezethetünk.

Lépéshang elleni szigeteléssel együtt alkal­mazva nagyon kedvező hangtechnikai hatást érhetünk el az ömlesztett szigetelőanyagokkal. A gipszrost aljzatot úsztatottan helyezzük el az ömlesztett szigetelésen. Az elemeket egymáshoz ragasztva és csavarozva nagy, egybefüg­gő aljzat jön létre, amelyre bármilyen burkolóanyagot fektethetünk. Kellően sík fapadozatokra természetesen öm­lesztett szigetelés nélkül is fektethetünk gipsz­rost aljzatot.

1. lépés

A falak mentén polisztirolhab szigetelőcsí­kokkal akadályozhatjuk meg a lépéshangok átterjedését. A táblákat kötésben fektetjük, úgy hogy a sorokat az előző sorba rakott szigetelés leeső darabjával kezdjük.

2. lépés

Ragasztáskor, a ragasztó felhordása után mi­hamarabb illesszük össze a darabokat. Mindig jól szorítsuk össze a fugákat.

A következő sort az előző sor végén leeső da­rabbal kezdve elkerülhetjük, hogy keresztfu­gák keletkezzenek és a leeső hulladék is mini­málisra csökken. A legutolsó sor tábláit általá­ban hosszában is vágni kell. Amikor elkészül­tünk a fektetéssel, csavarral is rögzítsük egymáshoz az egyes táblákat, majd gletteljük ki a fugákat.

3. lépés

Ha egészen vékony réteg ömlesztett szige­telésre fektetjük a gipszrost táblákat, akkor ügyeljünk arra, hogy a régi faaljzatból ne áll­janak ki szögek vagy csavarok. Az esetlegesen kiálló csomókat le kell gyalulni.

4. lépés

Betonfödémek esetén az ömlesztett szigete­lés alá párazáró fóliát is be kell építenünk. A célra használjunk legalább 0,2 mm vastag PE-fóliát. A toldást legalább 30 cm-es átfedéssel végezzük. A falak mentén olyan magasságban vágjuk le a fóliát, hogy az biztossággal a majdani burko­lat fölé érjen. A burkolat elkészülte után, késsel vághatjuk le a fölösleges részeket. Ha fapadozatra kerül az ömlesztett szigetelés, és a deszkák között nagy rések vannak, akkor páraáteresztő kartoncsíkokkal ragasszuk le azokat, hogy a szigetelés szemcséi ne pereg­hessenek le.

Az ömlesztett szigetelést vízmértékkel ellátott lehúzóléccel vagy deszkával és vízmérték használata mellett egyengethetjük el. Nagyobb helyiségeknél jelöljük fel a falra az 1 m-es szin­tet, majd ehhez képest mérjük vissza a szige­telés tervezett magasságát legalább 2 m-en­ként, és a jeleket kössük össze.

Aljzat felújítása 1. Aljzat felújítása 2.

A falon futó vonalhoz igazodva tudjuk majd ki­alakítani a szigetelés felső síkját. Miután kiszórtuk és durván elegyengettük a szigetelést a felületen, tömörítenünk kell a réteget. Erre nem feltétlenül van szükség, ha csupán vékony rétegről van szó. A tömörítést egy faforgácslap-darabbal és gumikalapáccsal végezhetjük. Ezután lehúzóléccel síkra igazít­juk a felületet. A lehúzásnál használhatunk a szigetelőanyagba ágyazott, szintezett vezető­léceket is, amelyeket, ha bent maradnak, úgy helyezzünk el, hogy ne képezzenek hanghidat, azaz ne érjenek a régi aljzathoz és a falakhoz. Amennyiben ez nem lehetséges, a léceket le­húzás után távolítsuk el, és helyüket töltsük ki szigetelőanyaggal.

5. lépés

A gipszrost lapokat az 1 és 2 képnél leírtak szerint helyezzük el. A táblákat csavarral is egymáshoz kell erő­síteni, de ügyelnünk kell arra, hogy nem csava­rozhatjuk hozzá őket a régi aljzathoz.

6. lépés

Végső munkafázisként ki kell glettelnünk a fugákat és csavarhelyeket. A munkához hasz­náljunk a szárazaljzat gyártója által ajánlott glettanyagot. A glettelés száradása közben ne menjünk a felületre. Miután megkötött a glet­telés, durván csiszoljuk át, portalanítsuk, majd kezdhetjük a burkolást.

Jó tanács

Munka közben mindig a már lefektetett lapokra álljunk, hogy ne túrjuk szét az el­egyengetett szigetelés felületét.