Tetőtér beépítés

Ütemterv, a kivitelezés technológiai sorrendje

Az építési részmunkaidők meghatározásához – nagyobb, többlakásos tetőtér-beépítés esetén – célszerű ütemtervet készíteni az építéstervező segítségével. Ehhez a mennyiségi adatokon kívül a dolgozók tervezett létszá­mára és teljesítményére is szükség van, feltételezve, hogy a szükséges anyagok, szerkezetek, szerszámok és gépek időben rendelkezésre állnak.

Az ütemterv készítésekor az építési technológiai folya­mat szem előtt tartásával egymás alatt feltüntetik az egyes építési műveleteket úgy, ahogy azokat a technológia által megkívánt logikus sorrendben, az építkezés során elvé­gezni kívánják. A vízszintes tengelyről felvetítik a munka­művelet elvégzéséhez szánt időmennyiséget, így kialakul az egész beépítés lebonyolításához szükséges techno­lógiai kivitelezési sorrend, valamint az ehhez szükséges összidő grafikus képe. Figyelembevételével nem lehet összekeverni a technológiai folyamatot – ebből tehát nem származhat anyagi kár -, és az ütemterv segítségével pontosan megállapíthatók az építkezés határidői is.

A kivitelezés technológiai sorrendje

Miután a tervezett tetőtér-beépítés egyes elemeinek szer­kezeti leírását és funkcióját áttekintette az építeni vagy építtetni kívánó, valamint némi támpontot kapott a szük­séges építőanyagok és szerkezetek beszerzéséhez, a következő rész a gyakorlati kivitelezéshez, a meg­valósításhoz kívánt segítséget nyújtani. Ismertetni fogják a korszerű anyagokat figyelembe vevő tetőtér-beépítési technológiát, valamint a hazánkban is jól alkalmazott néhány külföldi példát.

A következőkben bemutatott technológiai, kivitelezési sorrend természetesen nem az egyetlen és kizárólag helyes, hiszen bizonyos módosulásokat az egyes épületek­nél felmerülő speciális igények is indokolttá tehetnek. Ez a sorrend azonban a gyakorlatban bevált és logikájában helyes. Az egyes technológiai műveletek megfelelően kapcsolódnak egymáshoz, és az előző munkaműveletek végtermékeit sem károsítják.

A tetőtér-beépítés kivitelezésének a következő csoportjai különböztethetők meg:

 • A tetőtér beépítése a lakóház építésével egyazon időben történik; ide számít az az alternatíva is, amikor a tetőtér­-beépítést szerkezetileg előkészítették, az épületet ennek megfelelően tervezték (teherhordó szerkezetek, alaprajzi kiképzés, gépészeti vezetékek stb.), de maga a kivitelezés későbbi időben zajlik le. Összefoglalólag mindkét alterna­tívát, mint ahogyan azt eddig is használtuk, egyidejű be­építésnek nevezzük.
 • A tetőtér-beépítést olyan épületben végzik, amely már valamely funkciót ellát – pl. lakóépület vagy középület -, de eredetileg nem számoltak a tetőtér-beépítés lehető­ségeivel, így a szerkezeteket nem tették eleve alkalmassá erre a célra: ez az utólagos beépítés.

Az előbbiekből következik, hogy az egyidejű beépítésnél építési munkákat végzünk, az utólagos beépítésnél viszont előbb bontani, átalakítani is kell, és csak ezek elvégzése után következhetnek az építési munkák.

Az egyidejű tetőtér-beépítés célszerű kivitelezési­-technológiai sorrendje a következő:

 • födémáttörések készítése, a gépészeti vezetékek tetőszintre való felvezetése céljából;
 • a válaszfalak alatti kiváltók elkészítése, az esetleges hang- (rezgés-) szigetelő rétegek elhelyezésével;
 • födémfeltöltés készítése (ha a födém jellege ezt meg­kívánja);
 • a fedélszerkezet felállítása és a nyílászáró-kiváltások elkészítése;
 • a hidegtető rétegeinek elkészítése, a külső nyílás­zárók elhelyezése, bádogos munka;
 • a külső térelhatároló falak és a tetőtéri födém el­készítése;
 • válaszfalak és más belső falazatok készítése;
 • aljzatbeton-készítés, esetleges hang- (rezgés-) szigetelések;
 • épületgépészeti vezetékek elhelyezése, csatlakoz­tatása, próbája;
 • vakolás, belső falburkolás;
 • hidegpadló burkolatok készítése;
 • üvegezés;
 • festés, mázolás, tapétázás;
 • rögzített berendezési tárgyak, gépészeti szerelvények elhelyezése;
 • melegpadló burkolatok készítése, felületkezelése.

Az utólagos tetőtér-beépítés kivitelezési-technológia sorrendje általában a következő:

Bontási munkák:

 • gépészeti vezetékek elzárása, kiváltása, bontása;
 • födémfeltöltés elbontása;
 • a fedélszék valamilyen módon károsodott vagy fölös­legessé vált elemeinek bontása, cseréje, átalakítása;
 • faanyagvédelem;
 • a tetőtérben előforduló felesleges falazott szerkezetek bontása;
 • csapadékvíz-elvezető szerkezetek bontása;
 • tetőhéjazat szükség szerinti bontása, pótlása.

Építési munkák:

 • a tetőtérbe felvezető lépcsőszerkezet megépítése;
 • födémáttörések a gépészeti vezetékek alsó szintről való felvezetése céljából;
 • a csapadékvíz belső elvezetésének megoldása;
 • válaszfalak alatti kiváltók elkészítése, az esetleges hang- (rezgés-) szigetelő rétegek elhelyezése;
 • födémfeltöltés készítése, ha a födém jellege ezt meg­kívánja;
 • a hidegtető egyes rétegeinek elkészítése, a külső nyílászárók elhelyezésével;
 • a határoló falak készítése, hőszigeteléssel, kiváltók elhelyezésével (készítésével) és a nyílászárók beállításá­val; a tetőtéri – hőszigetelt – födém kialakítása;
 • válaszfalak és egyéb belső falazatok elkészítése, kiváltók elhelyezésével (elkészítésével) és a nyílászárók beállításával;
 • aljzatbeton készítése, esetleges hang- (rezgés-) szigeteléssel;
 • épületgépészeti vezetékek készítése, elhelyezése, próbája;
 • vakolás, belső falburkolás;
 • hidegpadló burkolatok elkészítése;
 • a homlokzaton keletkezett esetleges károk kijavítása;
 • üvegezés;
 • festés, mázolás, tapétázás;
 • rögzített berendezési tárgyak, gépészeti szerelvé­nyek elhelyezése;
 • melegpadló burkolatok elkészítése, felületkezelése.