Iparosított technológiával készült épületek

Panelház: épületvillamossági berendezések és energiamegtakarítás

Az energiamegtakarítás területei lehetnek:

  • a vezetékeken jelentkező veszteségek,
  • a hibás, energiapazarló villamos háztartási eszközök és beren­dezések használatából eredő veszteségek,
  • a fűtési-, használativíz-ellátó épületgépészeti berendezések elektronikus szabályozói, fogyasztásmérői hibáiból adódó vesz­teségek.

A panelos épületek építési idején a felhasznált vezetékek, áramve­zető sínek anyaga alumínium volt. Az alumínium a nyomás alatti kö­tésekből az idő elmúltával „kikúszik”, a kötések meglazulnak, ehhez járul az alumínium oxidációja, ami az átmeneti ellenállás növekedé­séhez, a kötések melegedéséhez vezet. További hiba és melegedési forrás a korábban alkalmazott kötéstechnika, ezenkívül a kötőelemek miatt fellépő hibák.

Megtakarítás

Felújítás szempontjai

Felújításnál, különösen az áramköri vezetéke területén az alumíni­umvezetékeket rézvezetőkre kicserélve és a vezeték keresztmetszet­ének és terhelhetőségének figyelembevételével megválasztott kötő­elemeknek alkalmazásával nagymennyiségű villamos energia takarítható meg.

Nagyobb keresztmetszetű alumíniumvezetékek (főveze­tékek, tápvezetékek, felszálló vezetékek) esetén, amennyiben ezeket nem cserélik ki, a vezetékkötéseket kell kicserélni megfelelő, jó áramvezetést biztosító vezetékkötő elemekkel. Az alumínium fel­szálló vezetékek, sínek cseréjével az energiaveszteség csökkentésén túl, nagyobb áramterhelhetőség is elérhető. Ez fontos szempont, ami­kor a felülvizsgálat során túlterheltséget állapítanak meg.

A hibás, energiapazarló villamos háztartási eszközök és berende­zések javításával, cseréjével is komoly villamosenergia-megtakarítás érhető el. Elsősorban a korszerűtlen villanytűzhelyek és a villamos hősugárzók fogyasztanak sok energiát. Azoknál az épületeknél, ahol a konyhák, a fürdő- és WC-blokkok állandóan működő gépi szellőzésűek, a ventilátorokat érdemes lecserélni kisebb energiafogyasztásúakra.

Az épületgépészeti berendezések szivattyúi, villamos motorjai is energia pazarlóak lehetnek, ha a szivattyúk nincsenek rendszeresen karbantartva, illetve energiatakarékos típusokra cserélve.

A fűtési, használati melegvíz-termelő átalakító-berendezések elektronikus szabályozóinak nem megfelelő beállítása, hibája, kor­szerűtlensége is többlet hőenergia-felhasználást okozhat. Ezek felülvizsgálatáról, javításáról, beállításáról, korszerűbbre cseréléséről a felújítási munkák kapcsán gondoskodni kell.