Iparosított technológiával készült épületek

Villámvédelem ellenőrzése a panelházaknál

A jelenleg érvényben lévő 26/2005. (V. 28.) BM. Belügyminiszteri rendelet, ami a tűz elleni védekezésről intézkedik, lakóépületek ese­tén (amelyek ‘D’ tűzveszélyességi osztályba tartoznak) 9 évenként ír elő tűzvédelmi és ezzel villámvédelmi felülvizsgálatot.

Szabvány és védelem

A villámvédelmi berendezés felülvizsgálatára vonatkozó szabvány az MSZ 274.

A középmagas és magas panelos lakóépületek mindegyike rendel­kezik villámvédelmi berendezéssel, amely a tetőn elhelyezett felfo­gókból, az ezekhez csatlakozó, a tetőn lévő nagy kiterjedésű fémtárgyakat a villámvédelmi rendszerbe bekötő vezetőkből, levezetőkből és földelőkből áll. Az épületek többsége lapostetős, a felfogóvezetők betongúlára rögzítettek.

Villámhárító

A felfogóvezetők megfelelő állapota, folytonossága szerelői ellen­őrzéssel, a felülvizsgálók szemrevételezéses ellenőrzésével megálla­pítható. Az időközben elvégzett tetőszigetelési javítások miatt a felfogóvezetők betongúlái megsérülhettek, a vezetőket megbonthat­ták, ezeket a hibákat meg kell szüntetni.

A villámvédelmi levezetők lehetnek falon kívüli feszített leveze­tők, vagy a homlokzati panelhoronyba fektetett levezetők. Az előb­biek szemrevételezéssel, az utóbbiak műszeres vizsgálattal ellenőriz­hetők. A levezetők és a földelők csatlakozási pontjánál vizsgáló-összekötők találhatók, illetve a földelés szétterjedési ellenállása műsze­res vizsgálatához ez a találkozási pont bontható. A találkozási pont villamos folytonosságát is ellenőrizni szükséges.

A földelő hálózat földelési szétterjedési ellenállását, amennyiben a földelő hálózat az épület körül lett kialakítva, a közeli földmunkák (kábelárok ásás, közművezeték-javítás stb.) befejezése után célszerű ellenőrizni, az esetleges földelő hálózat-sérülések felderítése miatt. Az újabb építésű panelos épületeknek bebetonozott földelőjük van, amelyek jó földelési tulajdonságúak és védettek, ezeket a földmun­kák nem veszélyeztetik.

Az ellenőrzésnél figyelembe kell venni a falon kívüli levezetők földhöz közeli szakaszai mechanikai védelmének épségét is. Amennyiben ezek megsérültek, vagy eltávolították őket, gondoskodni kell a pótlásukról.