Kert

Állatok a kertben (rovarok, békák, madarak)

A kert egészségét jól jelzi az állatok jelenléte vagy távol mara­dása. A békák különösen érzékenyek az ökológiai rendszer változásaira, így ha tavunkban tartósan megtelepszenek a békák, biztosak lehetünk benne, hogy a környezetvédelem tekintetében jó úton járunk. Már az is nagy lépés, ha a kert egy sarkát meg­hagyjuk a vadvilág menedékeként – a látvány sok örömet szerez.

Élet az állatokkal

 • Ügyeljünk rá, hogy „állatbarát” kertünk ne terjeszkedjen át szom­szédunkhoz: rendszeresen metsszük és nyírjuk a növényeket a kerítés mentén!
 • A házunkhoz közel eső területe­ket is rendszeresen gondozzuk, hogy az állatok, a rovarok ne téved­jenek be otthonunkba!
 • Tegyünk egyszerű óvintézkedése­ket! Ha például olyan tárgyat eme­lünk fel, amely alatt állat rejtőzhet, mindig magunk felé emeljük, hogy az állat elmenekülhessen!
 • Ha a füvet hagyjuk magasra nőni, nyírjunk bele ösvényt, és legyünk óvatosak, amikor a magas fűben gá­zolunk!
 • Védjük meg az őshonos állatokat házi kedvenceinktől! Macskánk nyakörvére akasszunk csengőt, hogy az figyelmeztesse a madarakat és egyéb teremtményeket a veszély közeledésére; éjszakára pedig a ku­tyákat és a macskákat is zárjuk be a házba!

Madarak

 • Csalogassunk őshonos madarakat a kertbe azzal, hogy helyi nö­vényeket nevelünk! Ez a látvány mellett még hasznos is, mivel sok faj nagy mennyiségű rovarkárte­vőt pusztít el, főként a fiókák nevelésének időszakában.
 • A különböző méretű madarak igényeinek kielégítésére ültessünk talajtakaró növényeket, alacsony és közepes magasságú bokrokat, vala­mint kisebb fákat is! A nagy fák a magevő madarakat vonzzák.
 • Készítsünk madárfürdőt! Terít­sünk sekély tálba egy réteg mosott folyami kavicsot, és öntsünk rá annyi tiszta vizet, hogy kb. 3 centiméter­nyire lepje el! A tálat akasszuk egy ágra, vagy tegyük állványra úgy, hogy a macskák ne férhessenek hozzá!
 • Ha szeretjük a madarak társasá­gát, tanuljuk meg megosztani velük fáink gyümölcseit! Ha viszont ma­gunknak akarjuk megtartani a ter­mést, borítsuk le a fát vékony mű­anyag hálóval!

Rovarok

 • Tanuljuk meg felismerni kertünk rovarlátogatóit, illetve megérteni szerepüket növényeink életében! Nem mindegyik rovar növényevő. Egyesek, például a katicabogarak és lárváik például más rovarokkal táp­lálkoznak – az ilyen fajok hasznosak számunkra.
 • Kerüljük a növényvédő szerek használatát, mivel azok nemcsak a káros rovarokat ölik meg, hanem a hasznos ízeltlábúakat is, például a zengőlegyet, a parazita darazsakat és a pókokat.
 • Ha pillangókat szeretnénk a ker­tünkbe csalogatni, ültessünk cicka­farkat, nyári orgonát, pillangóvirágot és rézvirágot!
 • Az őshonos méhfajok is szívesen keresik majd fel kertünket, ha ott tárnicslonc, kefevirág, nyári orgona és levendula várja őket. A méhek a virágok beporzását végző legfonto­sabb rovarok közé tartoznak, tehát minél több van belőlük, annál jobb.

 

Biztos tipp

Csalogassunk állatokat a kertünkbe azzal, hogy őshonos fűféléket telepítünk, s hagyjuk azokat magasra nőni, illetve valamilyen nyílt vízfelületet is kialakítunk!

Jó ötlet

Ausztráliában a zöldfolyosók – vagyis az állatbarát kerteket összekötő, természetes növényzettel beültetett területek -közlekedési útvonalakként szolgálnak az őshonos állatok, madarak és rovarok számára. A térségünkben kialakítandó zöldfolyosókról a helyi nemzeti park, önkormányzat vagy természetvédelmi egyesület munkatársaitól érdeklődhetünk.

Gyíkok

 • A gyíkok megtisztítják a kertet a szöcskéktől, sőt bizonyos fajták a csigáktól is.
 • Tegyük biztonságossá kertünket a kis gyíkok számára azzal, hogy távol tartjuk onnan a kutyákat és a macskákat!
 • Rakjunk ki néhány lapos követ, ahol a gyíkok a napon sütkérezhet­nek, s helyezzünk el üreges farönköket, csöveket és alacsony, szúrós bokrokat is, ahol elrejtőzhetnek a ragadozók elől!
 • Ne használjunk csigamérget! A gyíkok felfalják a megmérgezett csigákat is, és elpusztulnak. Egyébként is, ha szerencsénk van, a kert­ben megtelepedő gyíkok az összes csigát megeszik majd.
Kerti szövetségesekMit esznek?
DarazsakHernyókat, pókokat és más rovarokat
EzerlábúakKorhadó növényi anyagokat
Fátyolkák ( lárvák)Levéltetveket és más apró rovarokat
Imádkozó sáskákSokféle rovarkártevőt
KaticabogarakLevéltetveket, pajzstetveket, liszteskéket, atkákat, levélbolhákat és más rovarokat
PókokSokféle rovart, főként az éjszaka repülőket
RablópoloskákSzámos kerti kártevőt
SzitakötőkApró rovarokat, köztük szúnyogokat és azok lárváit
ZengőlegyekLevéltetveket és más apró rovarokat

Virágok szín szerint

Kertünk virágai nemcsak illatukkal, hanem színükkel is csalogatják a beporzást segítő madarakat és rovarokat. Mi a színük titka?

Rózsaszín és narancssárga: Ezek a színek elsősorban a madaraknak jelzik a nektár jelenlétét.

Sárga és lila: Ezek az árnyalatok többnyire pollenben gazdag virágokat jeleznek, így főként a rovarokat vonzzák. A sárgák közül a százszorszépek és az akáciák ajánlhatók a kiskertbe; a lila virágok közül pedig a nyári orgona, a gyűszűvirágok és a mentacserje.

Sárgásfehér:A halvány színű virágokat sötétedés után keresik fel az éjszakai rovarok. Nappal nektárevő madarakat és rovarokat vonzanak.

Vörös: Ez az élénk virágszín a nektárevő madarakat vonzza, mivel a méhek és a legtöbb pillangó nem látja a vöröset.

Kerti tó

Mielőtt nekilátnánk a kerti tó ki­ásásának, állapítsuk meg, hol futnak a közüzemi vezetékek, nehogy vélet­lenül elvágjuk valamelyiket! Ha a ta­vat ki szeretnénk világítani, vagy szökőkút-, illetve vízforgató szivattyúval kívánjuk ellátni, ássunk árkot az áramforrástól a tóig, és abba fek­tessük az elektromos vezetéket!

 • Szabadtéri elektromos vezetékek fektetésekor mindig szigetelt vezetéket használjunk, hogy megóvjuk magunkat az áramütéstől! A moto­ros szerszámokkal kerüljük a kábe­leket, nehogy átvágjuk azokat!
 • Még a tervezés idején ellenőriz­zük az építési hatóságnál a kerti tavakra vonatkozó biztonsági előírásokat! A gyerekek számára hozzá­férhető tavak vízmélysége ne haladja meg az 5 cm-t!
 • Tegyük a tavat a gyermekek számára is biztonságossá: töltsük fel kaviccsal a víz szintjétől számított 5 cm-es mélységig! A kövek között a szivattyú is elrejthető.

A kerti tó növényei

 • Kálmosok (Acorus fajok): Mutatós, kardszerű levelei összenyomva illatosak. Vannak tarka levelű változatok is.
 • Kétsoros vízifüzér (Aponogeton distachyus): Hosszú, szíjszerű levelei csokoládébarnán pettyesek, villás virágai fehérek.
 • Vízililiomok (Nymphaea fajok): Szív alakú, úszó leveleik és gyönyörű virágaik vannak.
 • Vízitök (Nuphar lutea): Nagy, szív alakú levelei és nyáron nyíló, apró, sárga, csésze alakú virágai vannak.

Békák és halak

Ha elég türelmesek vagyunk, a rovarok idővel birtokba veszik kerti tavunkat, de a békák érkezésé­re akár két évet is várnunk kell. Ha nem akarunk ennyit várni, kérjünk egy békás tóval rendelkező ismerő­sünktől néhány ebihalat!

Ne telepítsünk be békákat 20 km-nél nagyobb távolságról, mivel ezzel elősegíthetjük a gombás fertőzések terjedését. Nézzünk utána a helyi természetvédelmi hatóságnál, hogy nincs-e szükség engedélyre az áttelepítéshez!

Biztosítsunk valamiféle kijárási lehetőséget a kis békák számára -egy fadarab vagy egy lapos kő, ame­lyet ferdén a tó partjához vagy egy közeli cserép oldalához támasztunk, már elég ahhoz, hogy az állatok ki tudjanak mászni a vízből.

Ha a tóban együtt szeretnénk tartani halakat és békákat, csak olyan őshonos halfajokat telepítsünk be, amelyek nem bántják a békákat! A kisállat-kereskedésben felvilágosí­tást adnak a megfelelő fajokról.

 • Békalencsepáfrány (Azolla)
 • Békaliliom (Hottonia Palusths)
 • Bodros békaszőlő (Potamogeton crispus)
 • Boglárkák (Ranunculus)
 • Kagylóvirág (Pistia stratiotes)
 • Közönséges békatutaj(Hydrocharis morsus-ranae)
 • Papagájfű (Alternanthera philoxeroides)
 • Süllőhínár (Myriophyllum)
 • Tócsagaz (Ceratophyllum demersum)
 • Vízijácint (Eichhornia)

Elkerülhető az algásodás

Az algáknak (moszatoknak) több­féle faja van. Különösen ártalma­sak a vékonyszálas zöldalgák, amelyek tápanyagfelesleg esetén szaporodnak el. Ilyenkor körül­fonják és megölik a többi vízinö­vényt, és csökkentik a tóba jutó fény mennyiségét.

 • Ne használjunk vegyszereket az algák elpusztítására! Ezek mérgezőek lehetnek a halakra, rovarokra és más állatokra nézve, s kárt tehetnek a többi növényben is. Szedjük ki a szálakat kézzel vagy egy bottal! Az algákat a komposztálóba tehetjük.
 • Csökkentsük a tóba szivárgó táp­anyagok mennyiségét azzal, hogy a környékén kevesebb növényi tápot (főként gyeptrágyát) használunk!
 • Szereljünk fel búvárszivattyút, és szökőkúton vagy csobogón keresz­tül levegőztessük a vizet! Az algák a nyugodt vizet szeretik, és nem ér­zik jól magukat az áramlásban.
 • Tegyünk a vízbe árpaszalmát! Mikor lebomlik, olyan vegyületek szabadulnak fel belőle, amelyek gátolják az algák növekedését.

A kerti tó sokféle állatot vonz, például békákat, rovarokat és madarakat. Az alábbiakban egy egyszerű módszert ismertetünk a tó kialakításához.

A következő anyagok szükségesek hozzá:

 • homok tófólia
 • néhány nagyobb kő vízinövények

Hogyan?

 • Mielőtt belekezdenénk, ellenő­rizzük a kerti tavakra vonatkozó előírásokat a helyi építési hatóság­nál! Lehet, hogy körbe kell keríteni.
 • Vízszintes, részben árnyas he­lyet válasszunk, ne nagy fák alattit, nehogy belehulljanak a levelek, virágok és termések!
 • A tó alakját locsolótömlővel jelöljük ki!
 • Ássuk ki a medret a kívánt mélységűre, és távolítsunk el belő­le minden hegyes vagy éles tár­gyat, gyökeret, amely felsérthetné a fóliát!
 • Béleljük ki a gödröt homokré­teggel! Vágjuk ki a bélésfóliát úgy, hogy bőven túlnyúljon a meder szélein! Tegyük a fóliát a gödörbe, és töltsük fel félig vízzel, hogy a helyére simuljon!
 • A fólia széleit nagy kövekkel és vízinövényekkel takarjuk el! Érdek­lődjünk, mely növényeknek megfe­lelő az adott klíma! Kerüljük a ter­jeszkedő vízi gyomokat!
 • Tegyünk a medencébe vízinövé­nyeket (cserepestül)! A vízililiomo­kat úgy helyezzük el, hogy a víz éppen ellepje őket! Ahogy növek­szenek, egyre mélyebbre enged­hetjük a növényeket, nagyjából 30 cm-ig. Szükség esetén állítsuk a cserepeket téglákra vagy kövekre!
 • A halak betelepítése előtt adjunk a vízhez hidroszulfitos víz­kezelő szert, amely semlegesíti a klórt és a szennyeződéseket!
 • A víz pH-értékét úszómeden­cékhez gyártott eszközökkel ellenőrizhetjük: semlegesnek kell lennie. Ha túl savas, adjunk hozzá szódabikarbónát, ha túl lúgos, keverjünk bele nátriumfoszfátot!

Szúnyogriadó

Az ebihalak többsége növényevő, így nem pusztítják el a szúnyoglárvákat. Ha a szúnyogok gondot okoznak, telepítsünk a tóba lárvákkal táplálkozó őshonos halakat – például az alábbiakat:

 • arany jászkeszeg (Leuciscus idus)
 • aranyszínű kele (Scardinius nemzetség)