Épületek külső burkolatai

Hőszigetelő anyagok áttekintése

A gazdaságossági szempontok és a kom­fortigények miatt a hőszigetelések elen­gedhetetlen részei az épületeknek, amit a 70-es évek energiaválsága és a növek­vő energiaárak mindinkább megkövetelnek. Az egyre növekvő energiaárak rákényszerítenek az energiatakarékosság­ra, és ha már takarékoskodunk, tegyük célszerűen és tudatosan. Az ötvenes évek nagy lakásépítési hajráját követő hat­vanas évek panelprogramjáról mára egy­értelműen bebizonyosodott, hogy az ab­ban a három évtizedben keletkezett hibák kijavításához fél évszázad szükséges, legalábbis az energetikai hibák vonat­kozásában. A mai épületek szerencsére már olyanok, amelyek hosszú távon biz­tosítani képesek mind a nyári, mind a téli komfortot.

A hőszigetelésnek csak egyik feladata az energiaveszteség csökkentése amire számos megoldás létezik, példának okán a hőszigetelő vakolatok. Na­gyon fontos az is, hogy a fűtött oldalon a fal- és padlófelületek hőmérséklete ne legyen túl alacsony, mert ez egészség­károsodást okoz, és rossz közérzetet teremt.

Hőszigetelő anyagok

A hőszigetelés további feladata

A hőszigetelés további feladata, hogy az épület határoló- és tartószerkezeteit megvédje a szélsőséges hőhatások által okozott túlzott mértékű hő mozgásoktól, valamint a fagy és a napsütés hatásaitól. Végül tudni kell, hogy a hőszigetelő vakolatok csak csökkenti, lassítja a hőáram-lást, a hideg vagy a meleg eltávozását, kiegyenlítődését. Csökkenti, de nem akadályozza meg.

A hőszigetelésekkel kapcsolatban vi­szonylag sok olyan ismertető anyag áll rendelkezésre, amelyek egy-egy terület hőszigetelésével (pl. homlokzatok fo­kozott hővédelme) foglalkozik. Az épületszerkezetek hőszigetelése so­rán sajnos sok esetben nem a legalkal­masabb hőszigetelő anyagot építik be, emiatt páralecsapódások és penészesedések keletkeznek, az épületszerke­zetben különböző károsodások (repedés, mozgás, vakolatleválás stb.) következ­nek be, és nem megfelelő a hő csillapítás sem.

Az épületek megfelelő hőszigetelése igen változatos megoldásokkal elké­szíthető, kezdve a hőszigetelő vakolatoktól egészen az öntött rétegeken keresztül a kapcsolható (vagy ragaszt ható) táblás műanyag vagy ásvány- gyapot lemezekig.