Lakás komfort

Dohányfüst a lakásban – egészségkárosító hatása

Sajnos, a dohányfüst is súlyosan ártalmas anyag. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint egyedül Németországban több mint 70 000 ember hal meg a dohányzásra visszavezethető rákbeteg­ségben, ami az összes rákos haláleseteknek egy­harmada. Ha ehhez még hozzászámítjuk a do­hányzásból származó szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségben elhunytakat is, akkor a németországi halálesetek száma messze megha­ladja a 100 000 főt.

Összesen 25 olyan halálozási ok van, amelynél bizonyítható annak a dohányzással való összefüggése. A tüdőrák dohányo­soknál 20-szor gyakrabban fordul elő, mint a nemdohányzók körében. Ennek oka: a dohányfüst több mint 40-féle rákkeltő anyagot tartalmaz. Kü­lönös nyomatékkal kell felhívni a figyelmet arra a veszélyre, amit a dohányfüstben lévő károsanya­gok a passzív dohányzókra jelentenek. Passzív dohányzónak tekintendők mindazok a nemdohány­zók, akik dohányosokkal egy lakóközösségben élnek, pl. a tizenhat évnél fiatalabb gyermekek ke­reken 50 %-a is.

Kutatási eredmények: Tudósok megállapították, hogy a dohányfüst sok egészségre ártalmas, egyebek között potenciálisan rákkeltő alkotója a passzív módon belélegzett, ún. mellékáramú füstben na­gyobb koncentrációban van jelen, mint a dohányo­sok által leszívott, aktív módon belélegzett fő füst­áramban.

Az első pillantásra járhatónak látszik az a megoldás, hogy a dohányzást a lakás egyetlen helyiségére koncentráljuk, amelyet azután gyakrab­ban szellőztetünk, valójában azonban ez sem jelent kiutat. Miért? Azért, mert a cigaretták mellékáramú füstje, ami a tökéletlen égés következtében különö­sen sok káros anyagot tartalmaz, az egész lakást betölti. A dohányos ember nemdohányzó család­tagjaival szemben olyan felelősséget vesz a vállára, amely alól a kellő mértékű szellőztetés önmagában még egyáltalán nem mentesíti. A döntés nem kerül­hető meg.

Mikor fenyeget az egészségkárosodás veszélye?

A lakás célú helyiségek belső levegőjében a károsanyagok nagy koncentrációja igen rit­kán fordul elő. Amikor azonban a levegőben lévő ártalmas anyagok feldúsulnak, a kon­taktzónáknak, tehát a bőrnek, a légutak nyálkahártyáinak és a tüdőhólyagocskák felüle­tének természetes védekező mechanizmu­sát leküzdik, és így bejutnak a belső szervek­be és szervrendszerekbe, akkor heveny megbetegedést okozhatnak. Például egy nem kellően szellőztetett helyiségben alkal­mazott nyílt láng által okozott szén-monoxid­mérgezést.

A heveny megbetegedéseket mindenesetre meg kell különböztetnünk a hosszú időtarta­mú egészségkárosító hatásoktól, mint amilyet például a dohányfüst okoz, amelynek nem csupán a dohányzókra magukra, ha­nem az annak előidézésében nem is vétkes, passzív dohányzókra is egészségkárosító hatása van.