Lakásfelújítási tanácsok

10 hasznos szoba tervezési ötlet

Szobánk berendezésekor bizonyára kipróbálunk néhány válto­zatot, mielőtt a végleges megoldáshoz jutunk. Ahhoz, hogy ezt minél előbb elérjük, és elkerüljük a költséges hibákat, szánjuk rá az időt, és bútorvásárlás előtt készítsünk pontos alaprajzot a szobánk­ról. Azon egyszerűbben, kevesebb fáradsággal próbálhatjuk ki az elrendezési lehetőségeket.

Ehhez milliméterpapíron rajzoljuk meg a szobák arányosan ki­csinyített alaprajzát, amely nemcsak a szoba méreteit tartalmazza, hanem a beépített bútorokét is, valamint a fűtőtestek, kandallók, elektromos és telefonaljzatok, különböző vezetékek helyét és a szobába nyíló ajtók és ablakok nyitásához szükséges teret is.

A bútorok elhelyezése

Ha már elkészítettük az alaprajzot, eldönthetjük, hová kerülnek a be­épített és a szabadon álló bútorok. Mérjük le a meglévő darabokat, és szerezzük meg az újak méreteit is. Készítsünk milliméterpapírból bú­tormintákat ugyanolyan kicsinyí­tésben, amilyen az alaprajz, és he­lyezzük rá őket az alaprajzra.

 1. Általános célra egy egyszerű alaprajz is meg­felel. Ha például beépített szekrényt tervezünk, az alkóvokat és a kiszögelléseket is be kell jelöl­ni, és átlóméretekre is szükség van.A szoba tervezése
 2. Rajzoljuk le a falat, bejelölve az állandó ele­meket és az idetartozó méreteket, mint pl. az aj­tó magassága és szélessége, a fűtőtest magas­sága.A szoba tervezése
 3. A Kissé bonyolultabb feladat a műszaki létesítmé­nyekhez, közműcsatlakozókhoz igazítani a ház­tartási eszközöket, gépeket. A rajzon meg kell je­lölni a vezetékeket és a közvetlen környezetüket. szoba_tervezese_butorok_elhelyezese_vezetekek

Hasznos tanácsok

 1. Tervezzük meg a közlekedési út-, vonalat az ajtó és a különböző célú területek között.
 2. Az egyes bútordaraboknak hagy­junk elegendő teret, hogy kényel­mesen tudjuk használni őket. A szek­rények előtt például ajtónyitásra és a fiókok kihúzására kell megfelelő nagyságú hely.
 3. Jegyezzük fel az ablakpárkány padlótól számított magasságát, hogy tudjuk, mi fér el majd alatta.
 4. A kandalló oldalán lévő alkóvok nem feltétlenül egyformák. Mérjük le őket külön-külön.
 5. Először a nagyméretű bútorokat helyezzük el (pl. ágy, kanapé). Való­színűleg csak bizonyos helyeken férnek el kényelmesen.
 6. A többfunkciós elemeknek, mint a kanapé és a kihúzható ágy, hagy­junk elegendő szabad helyet.
 7. Mielőtt döntünk a tévé helyéről, győződjünk meg róla, hogy ott tük­röződésmentes-e a kép.
 8. Az elektromos berendezéseket te­gyük a lehető legközelebb a fali csat­lakozókhoz, így elkerülhetjük a kí­gyózó vezetékek csúnya látványát.
 9. Bútor-, illetve függönyvásárlásnál mindig legyenek nálunk a szoba mé­retei és mérőszalag.
 10. Az ajtókat kívül-belül pontosan mérjük le, és ellenőrizzük, hogy a méretes bútorok, az ágy, a kanapé vagy a szekrény beférnek-e rajta.

A szoba tervezéseA rossz tervezés önmagában hordozza a hátrányos következ­ményeit. Ebben a hi­básan elrendezett konyhában a tűzhely­ből áramló hő meg­növeli a hűtőszekrény fogyasztását, ami energiapazarlással jár. A nyitott fiókok el­barikádozzák a sütő-ajtót, az eszközök el­helyezése a tűzhely felett balesetveszélyes.

Térkihasználás

Az ésszerű helykihasználás lehetővé teszi, hogy a teret tel­jes mértékben és hasznosan töltsük ki. Könnyítsünk fürdőszo­bánk leterheltségén, és alakítsunk ki még egy kis mosdót a lépcső alatt. A vécét beilleszthetjük a lépcső alatti dőlésszögbe, és a kisméretű mosdókagyló is elfér a viszonylag szűk térben.

A szoba tervezéseAz ajtó kifelé nyílik, a szobá­ból vesz el teret, így a mosdó mellett van még hely tárolásra. A jobb helykihasználáshoz, a hagyományos ajtó helyett harmonikaajtót tettek be. Az át­tetsző tejüvegpanelek eltakarják a belsőt, miközben áteresztik a fényt.A szoba tervezése

 1. Az olyan nagy igénybevételnek kitett térben, amilyen a fürdőszoba, a fal pontos rajza segít az egy ol­dalon helyet foglaló elemeknek, pl. a szekrénynek vagy a törülközőtar­tónak a vécékagylóhoz, illetve mos­dóhoz viszonyított elhelyezésében.A szoba tervezése
 2. Az alaprajz tartalmazza a beren­dezés főbb elemeit és a bútorokat. Ebben az ergonómiai szempontok­nak megfelelő konyhában megfi­gyelhetjük a hűtőszekrény, a tűzhely és a mosogató által alkotott klasszikus háromszöget (max. 4m). Az ablak- és ajtónyílási irányokat is jelöli a rajz.A szoba tervezése