Lakásfelújítási tanácsok

Legjobb helytakarékos lakberendezési tanácsok

Ha építészeti hiányosságra bukkanunk, haj­lamosak vagyunk (talán kényelemből) azt szinte teljesen figyelmen kívül hagyni, vagy feles­leges díszítéssel ellensúlyozni. Sok esetben egy új felület, a funkció megváltoztatása esetleg a hely­zet átértékelése elég ahhoz, hogy egy unalmas, előnytelen, vagy kihasználatlan sarkot a szoba érdekes részévé alakítsunk.

A díszítés egyik legősibb eszköze a mozaik, ami színt, mintát és texturáltságot kölcsönöz a falnak, a padló­nak és a munkafelületeknek. A lapokat egyenként is árusítják, hogy bárki szabadon összeállíthassa saját kedvelt mintázatát, de papíron vagy hálón, mint hor­dozófelületen kirakva, árulnak bonyolultabbakat is, megkönnyítve ezzel felhasználásukat.

Nagy felületen alkalmazva, a mozaik meglehetősen drága megoldás, ajánlatos inkább kisebb helyiségekbe vagy részletekre alkalmazni, „feldobni” vele valamely unalmas építészeti megoldást, bútort, például egy egy­szerűbb asztalt. Ha megtetszett a mozaikos burkolás, létrehozhatunk mintát a mintán típusú megoldásokat is törött porcelánból (a haszná­laton kívüli, vagy csorba tányér ideális a célra) a ha­gyományos mozaik helyett. (Ez az eljárás azonban nem alkalmas padlózatnak, illetve munkafelületnek.)

Hasznos tanácsok A hagyományos kandallót modernné tehetjük úgy, hogy lefestjük a fallal har­monizáló színnel (be­lül csak akkor fessük le, ha a kémény kür­tője el van zárva), majd élénk színű mozaikkal rakjuk ki a szélét

Hasznos tanácsok A kisméretű mos­dót optikailag tágítja ez a remekbe szabott mozaikpadló a futó­kutya-szegéllyel. A színe is ezt a hatást erősíti

Hasznos tanácsok Ha nem tetszik az ablakból a kilátás, te­gyünk fel átlátszó ro­lót vagy függönyt az egyszerűség és a ter­mészetes világítás kedvéért, majd díszítsük eredeti ötlettel. Itt a szokatlan benyo­mást a vörös gerberák keltik, amelyek a középső halvány muszlinpanelre kerül­tek fel

A lépcső alatti tér

A lépcső alatti tereket gyakran ne­héz teljesen kihasználni, mivel az magasságában korlátozott, és a ter­mészetes fény elől általában el van zárva. Ez az üregszerű hely sokszor amolyan láthatatlan lerakodóhelye lehet nagyméretű tárgyaknak.

E furcsa háromszög jobb kihasz­nálásához, a szoba berendezésének tervezésekor ezt a helyet is vegyük figyelembe. Ülő-, étkező- vagy munkahelyet tervezhetünk ide, vagy építsük be egy olyan méretre szabott tárolórendszerrel, amely­nek a tartalma nemcsak könnyen elérhető, de látható is. Az ilyen típusú tárolóban is lehet egy sor fogas a kábátoknak, amely követ­heti a lépcső vonalát a padlótól felfelé. A nagyobb tárgyaknak te­gyünk be egy méretes fa-, fém-, vagy fonott ládát. A különböző méretű polcos szekrényben pél­dául cipőket is lehet tárolni.

 1. A nyitott fogadótér része a lépcső alatti kis étkezőasztal. A kerek asztal lábai mellett könnyen meg­közelíthető a hátsó szék is. Az asztal fe­letti fény ragyogó vi­lágítást ad a teríték­nek és az ételnek. Hasznos tanácsok
 2. Méretre épített tároló zseniális sín­rendszerrel. A lépcső­zetes, fakeretes pol­cok a cipőtől az ágy­neműig sokféle ház­tartási holmit rejtenek. Figyeljük meg a ha­gyományos fogók helyett alkalmazott lyukakat. Hasznos tanácsok

Tárolók

Ha lakásunkat szinte elborítja a sok rendezetlen holmi, keressünk kihasz­nálatlan helyeket a tárolásukra.

 • Előszobában vagy egy kisebb szo­bában erősítsünk a falra végig egy polcot a felső ajtókeret magasságá­ban, amelyen a szezonon kívüli ruhá­kat, a családi fotóarchívumot vagy akár régi leveleinket tarthatjuk.
 • A rendszertelen gyűjteményeket te­gyük ízléses dobozokba, kosarakba és iratrendezőkbe.
 • A kicsi fürdőszobába helyezzünk el végig a falon egy magas polcot a pi­perecikkeknek, törülközőknek eset­leg a gyógyszereknek is. Tartsunk egy zsámolyt a mosdó alatt, hogy el­érjük a magasan lévő holmikat.
 • Ha új ágyra van szükségünk, ve­gyünk kihúzható fiókosat vagy ha­gyományos ágyneműtartósat.
 • Tegyünk be további belső fiókokat a konyhaszekrénybe konzerveknek, üvegeknek és egyebeknek.

Megszerzett területek

Ha a tároláshoz szükséges helyet másképp nem sikerül megterem­teni, esetleg elcsenhetünk egy-egy kis részt a szoba légteréből. Ha ügyesen csináljuk, nem fog hiá­nyozni az elveszett tér, és a szer­zett tárolókapacitás elnyeli az összes holminkat. Jellemzően erre a célra készülnek a faltól-falig be­épített szekrények (polcokkal, vállfatartó sínekkel, fogantyúkkal, tárolókkal, kosarakkal és minden más igényt kielégítő eszközökkel). Bármilyen stílusú tárolóegységet rejthetünk nagy nyitható vagy tolóajtók, esetleg olcsó anyagból (pamut- vagy lepedővászonból, anginból) készült függönyök mö­gé, így még a legmegrögzöttebb gyűjtögetők is képesek lesznek elhárítani a rendetlenség benyo­mását.

Kisebb változtatást igényel, ha egy ajtó köré két oldalon olyan keretet építünk, amely mély polc­rendszer is egyben. Ez a konyha felé porcelánt és élelmiszert, a gyerekszoba felé játékokat, a nap­pali felé pedig egy kis könyvtárt rejthet.

 1. Ez az elegáns polcrendszerre! Be­épített architráv ajtó a széles szegélyléccel és a szellemes „záró­kővel” láthatatlanul beleolvad a szoba ha­gyományos stílusába.Hasznos tanácsok
 2. A konyha egyik falát tetszetős, könnyen használható, to­lóajtóval ellátott táro­lóvá alakították. A bel­ső világítás egy szem­pillantás alatt mindent megmutat.Hasznos tanácsok

Polckészítés ésszerűen

Mindegy, hogy mennyit költöttünk bútorokra, ha a rossz minőségű pol­cok roskadoznak a tárgyaktól, az az egész szoba összképét lerombolja.

 • Győződjünk meg róla, hogy a pol­caink (különösen a könyveknek szánt) megfelelő tartókkal, konzolok­kal, lécekkel és rudakkal vannak-e alátámasztva.
 • A polcok anyagaként használjunk elegendően vastag, erős, teherbíró deszkalapot, és szereljünk, ragasszunk díszszegélyt a polcok élére az optikailag kellemes látványhoz.

Álcázási trükkök

Az egyik leghasznosabb lakberen­dezési feladat a kevésbé tetszetős, de nélkülözhetetlen részek ügyes elrejtése. Akár spanyolfalat hasz­nálunk, fényképhatású festményt, textília alapú paneleket, erre a cél­ra készült függönyt vagy sötétítőt, okosan elhelyezett vagy asztalossal készíttetett bútort, ezek mind se­gítenek. Fontos szempont az is, hogy a műszaki berendezések: a vízvezeték, az elektromos csatla­kozók, kapcsolók, dobozok szük­ség esetén könnyen elérhetők le­gyenek.

 1. Az egy légterű lakás előnye a vilá­gosság és a nagy tér, de itt nehezebb elrej­teni a rendetlenséget. Ebben a citrus árnya­latú stúdióban a fur­nérlemezből készült, félkör alakú elválasz­tófal megőrzi a tér tágasságát, miközben elkülöníti a fő tevé­kenységi területeket. A konyhai oldalon a nagyobb mélységű munkafelületen kint lehet hagyni a mosat­lant, és azt a vacsora­vendégek nem lát­hatják. Hasznos tanácsok
 2. Hacsak nincsenek szépen ívelt, szobor­szerű radiátoraink, az ódivatú, csúnya fűtőtestek rontják a lakás összképét. Itt fából készült taka­rólap mögé rejtették a radiátort. A meleg levegő az íves kivár gásokon át áramlik a szobába. A beépített szek­rény a lehető legjobb megoldás, de kicsi szobában uralkodóvá válhat.Hasznos tanácsok
 3. Ezt a tárolót „láthatatlanná” tették a fallal megegyező tapétával, nem feltűnő fogantyúkkal és virág-lenyomatos képekkel.Hasznos tanácsok