Lakásfelújítási tanácsok

Bevált konyha tervezési ötletek és praktikák akár házilag is

A jól szervezett konyha, méretétől függetlenül, lakásunk legfon­tosabb helyisége lehet. Először vegyük számításba, hogy mi­lyen konyha illik az életformánkhoz. Nézzük meg, mekkora he­lyünk van, majd döntsük el, milyen bútort, tárolóegységeket és felszereléseket szeretnénk. Lehet, hogy alkalmazkodnunk kell a vízvezetékhez, a világításhoz vagy a szellőzéshez, esetleg további elektromos csatlakozókat kell felszerelnünk. Körültekintő terve­zéssel hatékony, biztonságos, kényelmes és hangulatos helyet ala­kíthatunk ki magunknak.

Megfontolandó kérdések

 • Milyen nagy a konyha? A főzésen kívül használjuk-e nappaliként is? Mennyi időt töltünk el itt?
 • Hány ember használja? Egyszerre többen dolgoznak ott, főznek, tá­lalnak, illetve szedik le az asztalt?
 • Családdal élünk? Szaladgálnak-e körülöttünk gyerekek? Még ha kicsi is a konyhánk, van-e szükség ma­gasított bébiülésre?
 • El tudjuk-e helyezni a nagyméretű berendezéseket (mosógép, mélyhű­tő) máshol?
 • Szeretnénk mosogatógatógépet? Van elég helyünk edényeink tárolá­sára?
 • Kielégítőek-e a jelenlegi fényviszo­nyok? Van-e elegendő helyi világítá­sunk ott, ahol szükséges?
 • Szeretnénk kilátni az ablakon főzés vagy mosogatás közben?
 • Egy- vagy kétmedencés mosogatót szeretnénk használni? Van-e elegen­dő helyünk a mosogató mellett az edények tárolására, szárítására?
 • Újra kell-e tervezni a vízvezetéket, vagy kellenek-e újabb elektromos csatlakozók?
 • Mennyi tárolóhelyre van szüksé­günk? Vannak-e még olyan terek, amelyeket jobban tudnánk haszno­sítani? A fiókokat könnyebben tud­nánk-e használni más elrende­zésben?
 • Gyakran fogadunk vendégeket? Szeretjük, ha a konyhában tartóz­kodnak, miközben mi főzünk?

Esettanulmány: Kis konyha nyitott térben

a_konyha_tervezese_kis_konyha_nyitott_terben

A közös nappali és étkező sarkában elhelyezett kompakt kis konyha jó térkihasználással készült, és ügyesen illesztették a szoba többi részéhez. A szigetszerű előkészítő- és tálalóegység mind­két oldalán lehet eszközöket, edényeket tárolni, és hozzájárul a főzőterület optikai leválasztásá­hoz anélkül, hogy valóban elkülönítené a szaká­csot. A burkolatváltás is a különböző funkciókat szolgálja. Figyeljük meg a nyitott és zárt tárolók megfelelő kombinációját, amely a fiókok, ajtóval ellátott és nyitott szekrények felhasználásával jött létre. A felső konyhaszekrényeket méretre készí­tették, hogy pontosan illeszkedjenek a térbe, és különböző polcmagasságokat alakítottak ki. Több könnyen elérhető kapcsoló és elektromos csatlakozó van a falon: a hűtőszekrénynek, a mosogatónak, a tűzhelynek stb.

A konyha alaprajzának tervezésekor két fontos alapel­vet kell szem előtt tartani. Az egyik a „munkahárom­szög” (kerülete max. 4 m), amely a három fő munka­hely – a mosogató, a tűzhely és a hűtőszekrény – közöt­ti, jól átjárható, akadálymentes közlekedést jelenti. A második alapelv az ételek előkészítésének és tálalásának megfelelő sorrendje, azaz a tárolás, előkészítés, főzés, mosogatás, tálalás, felszolgálás. Tervezzük meg a tároló­helyünket, a munkafelületet és felszereléseinket aszerint, hogy a folyamat mely részében használjuk. Kifejezetten helytakarékos megoldás például a sarokmosogató.a_konyha_tervezese_festes_es_fogantyuk_elotte_utana

Festéssel és új fogantyúk felszerelé­sével a régi konyha­szekrények szinte új­jászületnek. A polcok és a pult, valamint a pult mögötti fal üvegből készült, illet­ve üveglappal fedett. Ez világossá varázsol­ja és nyitottabbá teszi a konyhát. A nyitott­ság érzetét fokozzák a szekrény helyett fel­szerelt felső krómo­zott tárolók is.
a_konyha_tervezese_konyhaterv

Konyhatervezés

a_konyha_tervezese_konyhatervezes