Lakásfelújítási tanácsok

A fémes festés fortélyai: patina

A patina sárgaréz vagy vörösréz felületeken, savak maró hatásá­ra képződött kristályos oxid-, ill. só-réteg. A patina zöldes árnyalatú anyag, és más felületeken felhasznál­va, azoknak is „koros”, érett jelleget kölcsönözhetünk. Belső terekben igen jól érvényesül ez a hatás, különösen az olyan bonyolult szerkezetű vagy mintás építészeti elemeken, mint a párkánykoszorú. Szép patinát kap hatunk, ha színezőanyagokkal két­ vagy háromféle árnyalatú zöld akril-festéket keverünk ki, és ezeket sor­ban felvisszük egymásra, követve a gyártó használati útmutatóját. Létez­nek készen kapható patinakészletek is, amelyek használatához már nem kell kevernünk a különböző anyago­kat, csak kiválasztani a megfelelő árnyalatokat, amelyeket azután egyenként felhordunk.

Szükséges eszközök: sablonecsetek, festőecset, törlőruha Szükséges anyagok: emulziós festék, akrilfesíék, színezőanyagok
patinafestés falra munkafolyamat

  1. Hordjuk fel az emulziós alapré­teget a párkányko­szorúra, és hagyjuk megszáradni. Hasz­náljunk nagyméretű sablonecsetet és a zöld leghalványabb árnyalatait. Próbáljuk meg teljesen átjárni a felületet az ecsettel anélkül, hogy a szín­nel teljesen telítenénk.
  2. Töröljük át a pár­kánykoszorút enyhén megnedve­sített ruhával, mielőtt megszárad rajta a festék. Ezzel a dom­borulatok tetejéről leszedünk némi fes­téket, míg az alsó rétegekben nagyobb koncentrációban marad.
  3. Fessük fel a má­sodik, határozot­tan sötétebb zöld ré­teget a párkányko­szorúra, még mindig a nagy sablonecsetet használva (ezt előtte tisztítsuk meg), és a domborulatokra kon­centrálva. Ha ez meg­száradt, ugyanezzel a sötétzölddel húzzuk ki a felső részt véko­nyabb sablonecsettel. Hagyjuk megszá­radni.
  4. Végül hígítsuk a legsötétebb zöl­det valamennyi alap­festékkel, hogy áttetszőbb legyen. Fessük át ezzel az egész pár­kánykoszorút. Ez utá­nozza az „idő fogát”, és a domborminta alsóbb rétegeibe be­hatolva, fedi az ere­detileg még be nem festett részleteket.