Lakásfelújítási tanácsok

Festősablonozás falon és padlón

festosablonozas_falon_es_padlon_munkafolyamat
A népi minták szépek a sablonkészítéshez. Finom színkombinációkat alkalmazhatunk a falon vagy a padlón.

Sablonozással a minták és a színek változatosságát hozzuk lakásunk­ba. Ugyanazzal a módszerrel sablonozhatunk a falakon, a padlón és a bútorokon. A papír- és barkácsboltokban széles választékban lehet kapni előre gyártott sablonokat, de a magunk készí­tette minta nagyobb örömet jelenthet, és egyedibb lesz a munkánk. A sab­lont kivághatjuk kartonpapírból vagy bőrpauszból. A pausz tartósabb és könnyebb tisztítani is.

Szükséges eszközök: papír, ceruza, rajztábla, bőrpausz, zsírkréta, snitzer, mérőszalag, festőecset, ragasztószalag, sablonozóecset Szükséges anyagok: sablonfesték, emulziós festék, lakk (elhagyható)

Festősablon készítése

Festősablon készítése

  1. Rajzoljuk le a mintát papírra úgy, hogy a körvona­lak élesek legyenek. Akinek nincs bátor­sága tervezni, át is másolhat valahonnan mintát. Jegyezzük meg, hogy gyakran a legegyszerűbb minták a legmutatósabbak.
  2. Rajzoljuk át a mintát a bőr­pauszra, majd húz­zuk ki a vonalakat zsírkrétával. Helyez­zük a pauszt rajztáb­lára, és snitzerrrel óvatosan vágjuk körül.

Festősablon használata

Festősablon készítése

  1. Hatásosabb lesz a művünk, ha a minták alá háttérszínt is teszünk. Erre a cél­ra használjunk bor­dűrsablont körben a szobában. Mérjük le a sablon szélessé­gét, és a padlóra fek­tetve határozzuk meg a pontos méreteit.
  2. Jelöljük be a he­lyét a padlón, és ragasztószalaggal ra­gasszuk körül mind­két szélén az egész szoba kerületén. Ki­sebb festőecsettel fessük fel a háttér­színt emulziós festék­kel a kijelölt területre. Vigyázzunk, hogy a padló más részére ne kerüljön festék.
  3. Ha készen va­gyunk, eltávolít­hatjuk a ragasztósza­lagot, így elénk tárul szobánk új díszének alapja. Ha egyes ré­szeken a festék be­folyt a ragasztó alá, azt még le lehet tö­rölni, dörzsölni, így a bordűr éles kontúr­ja megmarad.Festősablon készítése
  4. Helyezzük a sab­lont a festett bor­dűrre, és sablonozó-ecsettel fessük fel a mintát. Előtte távo­lítsuk el az ecsetről a felesleges festéket. Az ecsetet függőle­ges, apró mozdula­tokkal használjuk. Folytassuk a mintát ugyanígy tovább a bordűr teljes hosszában.
  5. A falra is festhe­tünk ugyanolyan szegélyt vagy mintát. Példánkban a sarko­kat díszítik saját ké­szítésű sablonminták. A hatást plasztikusabbá tehetjük, ha a minta szélén több festéket viszünk fel, a közepe pedig vilá­gosabb marad.
  6. Íme a végeredmény: saját ké­szítésű minta díszíti a padlót, és kész az összekötőelem is a padló és a fal kö­zött. A sablonról a festéket időnként meleg vízzel mossuk le, így mindig élesek lesznek a szélek. Ha megszáradt a festék, lelakkozhatjuk a fe­lületet.